Auto Assistance

Zalety

 • Wsparcie Assistance w momencie zaistnienia awarii bądź unieruchomienia pojazdu, kolizji lub wypadku na drodze
 • Możliwość dopasowania jednego z czterech wariantów ubezpieczenia do własnych potrzeb

Do kogo skierowany jest produkt

Oferta ubezpieczenia skierowana jest do klientów TUZ TUW chcących rozszerzenia obecnego ubezpieczenia komunikacyjnego OC o dodatkowe ryzyko Assistance, w przypadku kolizji drogowej, wypadku, awarii bądź unieruchomienia pojazdu.

Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie Assistance obejmuje ochroną zdarzenia wynikające z:

 • Kolizji drogowej,
 • Wypadku,
 • Awarii bądź unieruchomienia pojazdu,

Pokrywa również świadczenia w zakresie:

 • Naprawy na miejscu zdarzenia,
 • Holowania,
 • Parkingu,
 • Zakwaterowania,
 • Usług informacyjnych.

Do wyboru przez Klienta oferujemy cztery warianty Assistance, różniące się zakresem ochrony ubezpieczeniowej:

 • Podstawowy,
 • Standard,
 • Comfort,
 • VIP.

Jaki jest okres ubezpieczenia

Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres 12 miesięcy.

Informacja prawna Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.

Dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki Auto Assistance obowiązujące od 13.08.2018Ogólne Warunki Auto Assistance obowiązujące od 12.06.2017Karta Produktu - Ubezpieczenie autoassistance