Start Nowe ubezpieczenie przedsiębiorstw od utraty zysku w ofercie TUZ Ubezpieczenie

Nowe ubezpieczenie przedsiębiorstw od utraty zysku w ofercie TUZ Ubezpieczenie

15.05.2023

Ubezpieczenie od utraty zysku, tzw. „BI – Business Interruption”, to wyczekiwane uzupełnienie ubezpieczenia majątkowego firm w TUZ.

Pomoże ono przedsiębiorcy utrzymać płynność finansową w okresie przestoju produkcyjnego lub ograniczenia działalności w związku ze szkodą w mieniu. W ramach polisy, TUZ pokryje zarówno koszty stałe jak i niezrealizowany zysk Ubezpieczonego w tzw. okresie odszkodowawczym, trwającym nawet 24 miesiące. – mówi Jarosław Pieczko, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Korporacyjnych.

Produkt skierowany jest do przedsiębiorców ubezpieczających już swoje mienie w TUZ i prowadzących pełną księgowość działalności gospodarczej.

Szeroki zakres ubezpieczenia utraty zysków (BI)

Ochroną ubezpieczeniową w ubezpieczeniu utraty zysku objęty jest przewidywany zysk brutto, który Ubezpieczony osiągnąłby w związku z prowadzoną przez siebie działalnością operacyjną, gdyby działalność ta nie została przerwana lub zakłócona wystąpieniem szkody rzeczowej w mieniu, a także zwiększone i ekonomicznie uzasadnione koszty działalności oraz nakłady finansowe, poniesione przez Ubezpieczonego w celu uniknięcia lub ograniczenia spadku obrotu i w efekcie strat w ubezpieczeniowym zysku brutto.

Ubezpieczenie może zostać objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z przyjętym wariantem ubezpieczenia mienia przedsiębiorstw, czyli albo od ryzyk nazwanych lub w wersji All Risk.

Wyjątkowa na rynku klauzula awaryjna

Ochrona ubezpieczeniowa od utraty zysku może zostać rozszerzona o dodatkowe klauzule produktowe:  utrata zysku wskutek braku dostawy mediów, braku dostępu do zakładu, szkód u dostawców lub odbiorców oraz kosztów rzeczoznawców.

Nowością jest klauzula kosztów awaryjnych – mówi Monika Wolnicka, Koordynator ds. Ubezpieczeń Korporacyjnych w TUZ Ubezpieczenia – obejmująca koszty przeniesienia działalności do innej lokalizacji, koszty ekspertów, serwisu i zarządzania kryzysowego.  Klauzula ta działa od momentu wystąpienia szkody i dotyczy nie tylko zdarzeń objętych ochroną w ramach polisy ubezpieczenia mienia.

Jak każde ubezpieczenie korporacyjne TUZ, docelowa umowa szyta jest na miarę potrzeb klienta.

Szczegółowe informacje odnośnie zakresu ubezpieczenia BI, wyłączeń, zasad wypłaty odszkodowania dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia przedsiębiorstw od utraty zysku.

 

Więcej o ubezpieczenie od utraty zysku >>> tutaj

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu