Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.
  Start Nowe ubezpieczenie przedsiębiorstw od utraty zysku w ofercie TUZ Ubezpieczenie

  Nowe ubezpieczenie przedsiębiorstw od utraty zysku w ofercie TUZ Ubezpieczenie

  15.05.2023

  Ubezpieczenie od utraty zysku, tzw. „BI – Business Interruption”, to wyczekiwane uzupełnienie ubezpieczenia majątkowego firm w TUZ.

  Pomoże ono przedsiębiorcy utrzymać płynność finansową w okresie przestoju produkcyjnego lub ograniczenia działalności w związku ze szkodą w mieniu. W ramach polisy, TUZ pokryje zarówno koszty stałe jak i niezrealizowany zysk Ubezpieczonego w tzw. okresie odszkodowawczym, trwającym nawet 24 miesiące. – mówi Jarosław Pieczko, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Korporacyjnych.

  Produkt skierowany jest do przedsiębiorców ubezpieczających już swoje mienie w TUZ i prowadzących pełną księgowość działalności gospodarczej.

  Szeroki zakres ubezpieczenia utraty zysków (BI)

  Ochroną ubezpieczeniową w ubezpieczeniu utraty zysku objęty jest przewidywany zysk brutto, który Ubezpieczony osiągnąłby w związku z prowadzoną przez siebie działalnością operacyjną, gdyby działalność ta nie została przerwana lub zakłócona wystąpieniem szkody rzeczowej w mieniu, a także zwiększone i ekonomicznie uzasadnione koszty działalności oraz nakłady finansowe, poniesione przez Ubezpieczonego w celu uniknięcia lub ograniczenia spadku obrotu i w efekcie strat w ubezpieczeniowym zysku brutto.

  Ubezpieczenie może zostać objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z przyjętym wariantem ubezpieczenia mienia przedsiębiorstw, czyli albo od ryzyk nazwanych lub w wersji All Risk.

  Wyjątkowa na rynku klauzula awaryjna

  Ochrona ubezpieczeniowa od utraty zysku może zostać rozszerzona o dodatkowe klauzule produktowe:  utrata zysku wskutek braku dostawy mediów, braku dostępu do zakładu, szkód u dostawców lub odbiorców oraz kosztów rzeczoznawców.

  Nowością jest klauzula kosztów awaryjnych – mówi Monika Wolnicka, Koordynator ds. Ubezpieczeń Korporacyjnych w TUZ Ubezpieczenia – obejmująca koszty przeniesienia działalności do innej lokalizacji, koszty ekspertów, serwisu i zarządzania kryzysowego.  Klauzula ta działa od momentu wystąpienia szkody i dotyczy nie tylko zdarzeń objętych ochroną w ramach polisy ubezpieczenia mienia.

  Jak każde ubezpieczenie korporacyjne TUZ, docelowa umowa szyta jest na miarę potrzeb klienta.

  Szczegółowe informacje odnośnie zakresu ubezpieczenia BI, wyłączeń, zasad wypłaty odszkodowania dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia przedsiębiorstw od utraty zysku.

   

  Więcej o ubezpieczenie od utraty zysku >>> tutaj

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu