Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Ubezpieczenie kosztów
  wykonania zastępczego

  Ubezpieczenie kosztów wykonania zastępczego
  Strzałka kierująca w prawo

  Ubezpieczenie kosztów wykonania
  zastępczego w związku
  ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów

  Ubezpieczenie skierowane jest do posiadaczy odpadów obowiązanych do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyłączeniem zarządzającego składowiskiem odpadów.

  Zakres ochrony ubezpieczeniowej:

  Umowa ubezpieczenia stanowi zabezpieczenie, o którym mówi art. 48a Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

  Ochroną ubezpieczeniową objęte jest ryzyko konieczności poniesienia kosztów wykonania zastępczego w związku z niewykonaniem obowiązków nałożonych na Ubezpieczonego wynikających z decyzji:

  • wydanej w trybie art. 47 ust. 2 ustawy o odpadach to jest wynikającego z niej obowiązku, do usunięcia odpadów i szkód w środowisku, w ramach prowadzonej działalności objętej zezwoleniem, o którym mowa w art. 47 ust. 5 ustawy o odpadach,
  • nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania w trybie art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach.

   

  Może zainteresują Cię także

  Dokumenty do pobrania

  Aktualności

  Materiał marketingowy Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony, jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.
  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu