Ubezpieczenie kosztów
wykonania zastępczego

Ubezpieczenie kosztów wykonania zastępczego
Strzałka kierująca w prawo

Ubezpieczenie kosztów wykonania
zastępczego w związku
ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów

Ubezpieczenie skierowane jest do posiadaczy odpadów obowiązanych do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyłączeniem zarządzającego składowiskiem odpadów.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej:

Umowa ubezpieczenia stanowi zabezpieczenie, o którym mówi art. 48a Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Ochroną ubezpieczeniową objęte jest ryzyko konieczności poniesienia kosztów wykonania zastępczego w związku z niewykonaniem obowiązków nałożonych na Ubezpieczonego wynikających z decyzji:

  • wydanej w trybie art. 47 ust. 2 ustawy o odpadach to jest wynikającego z niej obowiązku, do usunięcia odpadów i szkód w środowisku, w ramach prowadzonej działalności objętej zezwoleniem, o którym mowa w art. 47 ust. 5 ustawy o odpadach,
  • nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania w trybie art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach.

 

Może zainteresują Cię także

Dokumenty do pobrania

Aktualności

Materiał marketingowy Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony, jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.
Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu