Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC samochodu

Twoja firma jest właścicielem floty ponad 10 pojazdów? Wykup dla nich obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Ubezpieczenie OC znane też potocznie jako ubezpieczenie samochodu to obowiązkowa polisa, którą muszą wykupić posiadacze pojazdów mechanicznych. Obowiązek ten reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152) i chroni odpowiedzialność cywilną kierującego. Co oznacza, że w przypadku wyrządzonej przez niego w trakcie kierowania pojazdu szkody na rzecz osób trzecich, ubezpieczyciel pokryje jej koszt.

Kup polisę OC online w TUZ i zyskaj

Ikona kafelka

Konkurencyjne ceny

W TUZ oferujemy Ci konkurencyjne ceny i indywidualne podejście do wyliczenia składki polisy OC.
Ikona kafelka

Komfort finansowy

Dzięki ubezpieczeniu OC zyskujesz komfort finansowy, w przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim podczas prowadzenia pojazdu.
Ikona kafelka

Elastyczna formuła

W TUZ oferujemy dodatkową ochronę dla kierowcy, w której chronimy go przed skutkami jednej szkody. Szkoda z OC nie wpływa na składkę przy zawieraniu kolejnej umowy w TUZ.
Ikona kafelka

Zniżki na pakiety

W TUZ oferujemy Ci atrakcyjne zniżki na pakiety OC z dodatkowymi ubezpieczeniami, jak AC, NNW, Assistance, czy Auto Concierge.
Ikona kafelka

Zniżki za bezszkodową jazdę

Wybierając OC w TUZ możesz zyskać preferencyjne warunki zakupu ubezpieczenia dla kierowców z bezszkodową historią jazdy.
Ikona kafelka

Minimum formalności

Wybierając ubezpieczenie samochodu OC w TUZ, formalności dopełnisz zdalnie i szybko, za pomocą formularza na stronie www.

Co obejmuje ochrona w ramach ubezpieczenia OC w TUZ?

Ubezpieczenie obejmuje:

Ubezpieczenie OC samochodu i każdego innego pojazdu mechanicznego zapewnia ochronę właścicielowi pojazdu i kierującemu

w trakcie prowadzenia pojazdu, w trakcie wsiadania lub wysiadania z pojazdu, podczas bezpośredniego załadowywania lub rozładowywania pojazdu, w czasie postoju lub zatrzymania pojazdu obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Polski, a także zdarzenia powstałe na terytorium państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego (tj. krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Andory i Serbii).

Ubezpieczenie OC Twojego samochodu pokryje m.in. koszty:

naprawy pojazdu uszkodzonego przez Twój pojazd, wynajmu auta zastępczego dla poszkodowanych w zdarzeniu, holowania pojazdu uszkodzonego przez Twój pojazd, leczenia i rehabilitacji poszkodowanych w zdarzeniu,

Ubezpieczenie nie obejmuje:

Choć standardowo ubezpieczenie obejmuje ubezpieczenie OC samochodu nie obejmuje szkód:

polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu szkód wynikłych w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu utraty gotówki, biżuterii, papierów wartościowych oraz wszelkiego rodzaju dokumentów. zniszczenia lub skażenia środowiska

Rozszerz ubezpieczenie samochodu

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie OC samochodu

W jaki sposób można zawrzeć umowę ubezpieczenia OC w TUZ Ubezpieczenia?

Ubezpieczenie OC flotowe może być zawarte za pośrednictwem agenta lub brokera, a także e-mailem, bezpośrednio z TUZ: brokerfloty@tuz.pl

Jak zapłacić składkę ubezpieczenia OC w TUZ Ubezpieczenia?

Składka za ubezpieczenie OC może być płatna jednorazowo lub w ratach. Dopuszcza się płatność jednorazową albo ratalną w 2 i 12 ratach (HiPRO). Składka (cena ubezpieczenia) jest płatna gotówką, przelewem, kartą płatniczą lub poprzez system BLIK.

Co się stanie, jeżeli właściciel pojazdu zapomni o wykupieniu polisy OC?

Polisa OC Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych należy do ubezpieczeń obowiązkowych, regulowanych Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych i za jej brak naliczane są kary finansowe, których wysokość zmienia się corocznie, a uzależniona jest od typu pojazdu, okresu braku polisy i minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatkowo brak ważnego ubezpieczenia OC w razie wypadku skutkuje koniecznością pokrycia z własnej kieszeni kosztów naprawy szkód, które zostały wyrządzone osobom trzecim. Będą to np.: koszty naprawy samochodu poszkodowanych oraz koszty leczenia lub rehabilitacji poszkodowanych.

Czy w trakcie trwania polisy OC można wykupić dodatkowe ubezpieczenie samochodu?

Przykro nam, aktualnie do trwającej polisy OC nie można wykupić ubezpieczenia AC. Można jednak zawrzeć umowę o AC jako oddzielną polisę.

Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC u poprzedniego ubezpieczyciela?

Umowę ubezpieczenia OC należy wypowiedzieć najpóźniej na jeden dzień przed zakończeniem obowiązywania polisy. W zależności od wytycznych ubezpieczyciela można to zrobić pocztą (decyduje data stempla pocztowego), telefonicznie, mailowo lub u swojego agenta.

Dokumenty do pobrania

Aktualności

Materiał marketingowy Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony, jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.

* Wyliczenie dla 7-letniej Skody Fabia, ubezpieczonej w Warszawie przez 45-letniego mężczyznę, który nie miał szkód w trakcie eksploatowania samochodu i ma ubezpieczoną nieruchomość w TUZ Ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia obejmuje OC, NNW oraz Assistance. Łączna kwota ubezpieczenia wynosi 363 zł, w tym składka OC to kwota 343 zł.
Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu