Autoszyby

Zalety

Dodatkowa ochrona pojazdu obejmująca uszkodzenie szyby czołowej, bocznej bądź tylnej.

Do kogo skierowany jest produkt

Oferta ubezpieczenia skierowana jest do klientów TUZ TUW jako rozszerzenie obecnego ubezpieczenia komunikacyjnego o dodatkowe ryzyko Autoszyb.

Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie Autoszyb obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu szyby ubezpieczonego pojazdu wskutek:

  • Nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub obiektami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu,
  • Pożaru, powodzi, wybuchu, zalania lub zatopienia, huraganu, gradu, uderzenia pioruna i innych nagłych działań sił przyrody,
  • Nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu,
  • Używania pojazdu podczas akcji ratowania życia lub zdrowia ludzkiego,
  • Działania osób trzecich, znajdujących się poza pojazdem.

Jaki jest okres ubezpieczenia i suma ubezpieczenia

  • Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres 12 miesięcy.
  • Ubezpieczenie z SU – 2000 zł.
Informacja prawna Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.

Dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki UbezpieczeniaKarta Produktu