Ubezpieczenie
OC nadwyżkowe

Ubezpieczenie OC nadwyżkowe
Strzałka kierująca w prawo

Ubezpieczenie OC nadwyżkowe

Ochroną ubezpieczeniową objęte są znaczące szkody w mieniu i osobowe ponoszone w związku z ruchem pojazdu, w części przewyższającej wymaganą Sumę gwarancyjną dla ubezpieczenia obowiązkowego, z uwzględnieniem przepisów państwa na terytorium którego zaszło zdarzenie.

Na skutek wyczerpania sumy gwarancyjnej ustaje bowiem odpowiedzialność ubezpieczyciela, a poszkodowani mogą dochodzić świadczeń bezpośrednio od ubezpieczonego. OC nadwyżkowe zabezpiecza tę właśnie sytuację, oferując wybór jednej z trzech sum ubezpieczenia: 4 mln euro, 5 mln euro lub 10 mln euro (łącznie dla wszystkich pojazdów wchodzących w skład floty).

 

Może zainteresują Cię także:

Dokumenty do pobrania

Aktualności

Materiał marketingowy Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony, jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.
Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu