Ubezpieczenie sprzętu
elektronicznego

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Strzałka kierująca w prawo

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenie skierowane jest do osób fizycznych będących przedsiębiorcami, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Co obejmuje ochrona w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego?

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte następujące kategorie mienia lub ryzyka:

  • sprzęt elektroniczny służący do elektronicznego przetwarzania danych
  • zewnętrzne nośniki danych oraz dane (w tym oprogramowanie)
  • dodatkowe koszty działalności związane z zastosowaniem rozwiązań tymczasowych mających na celu uniknięcie lub zmniejszenie zakłóceń i strat w prowadzonej działalności

Na życzenie Klienta zakres podstawowy ubezpieczenia może być modyfikowany poprzez indywidualne klauzule dodatkowe

Sprzęt elektroniczny jest objęty ochroną ubezpieczeniową od wszystkich ryzyk (za wyjątkiem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia)

 

Może zainteresują Cię także

Dokumenty do pobrania

Aktualności

Materiał marketingowy Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony, jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.
Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu