Kariera

Kariera
Strzałka kierująca w prawo

Kariera

W TUZ Ubezpieczenia, zależy nam na pozytywnie nastawionym, zmotywowanym i profesjonalnym zespole. W takim najlepiej się pracuje. Stale poszukujemy zatem osób przygotowanych merytorycznie, z chęcią podnoszenia kwalifikacji, dynamicznych, kreatywnych, umiejących pracować razem. Jeśli jesteś właśnie taką osobą i chciałbyś do nas dołączyć – zapraszamy!

Oferujemy:

 • pracę w nowoczesnej, polskiej firmie,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • szansę rozwoju i awansu,
 • kulturę organizacyjną opartą na wartościach:
  Szacunek / Zaangażowanie / Troska o Klienta / Profesjonalizm / Tworzymy jeden zespół

Aktualne oferty pracy

Aktualne oferty pracy zamieszczamy w portalu pracuj.pl

Kontakt

Jeśli wśród ofert pracy nie widzisz odpowiedniej dla Ciebie, wypełnij formularz aplikacji spontanicznej lub prześlij CV i list motywacyjny pocztą elektroniczną, na adres: rekrutacja@tuz.pl

Prześlij CV

   

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa (dalej „TUZ”).
  • Z TUZ można skontaktować się poprzez adres e-mail: centrala@tuz.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora).
  • W TUZ wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@tuz.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora).
  • Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  • Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 1. Przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych, 2. Przeprowadzania przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 1. Przepis prawa – w zakresie w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy, 2. Zgoda – w zakresie jaki nie wynika z przepisów Kodeksu pracy.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub usunięcia danych przez administratora.
  • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane powierzone do przetwarzania podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji pracowników – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu TUZ, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Wyrażenie sprzeciwu nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wyrażeniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od TUZ Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

   

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu