Kariera

Start | Kariera

Dołącz do Zespołu TUZ

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, która poszukuje osób charakteryzujących się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, chęcią podnoszenia kwalifikacji, dynamicznością, kreatywnością, umiejących pracować w zespole.

Oferujemy:

  • pracę w nowoczesnej firmie,
  • atrakcyjne wynagrodzenie,
  • szansę awansu.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV + list motywacyjny) pocztą elektroniczną na adres: dhrekrutacja@tuz.pl

Aktualne oferty pracy

Prześlij CV

Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
CV:

* Zaznaczone pola są wymagane do wysłania poprawnie wiadomości
Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą w Warszawie, ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa (dalej „TUZ”).

Dane kontaktowe

Z TUZ można skontaktować się poprzez adres e-mail: centrala@tuz.pl, lub pisemnie (adres siedziby administratora). W TUZ wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@tuz.pl, lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
1. Przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych,
2. Przeprowadzania przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
1. Przepis prawa – w zakresie w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy,
2. Zgoda – w zakresie jaki nie wynika z przepisów Kodeksu pracy.

Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub usunięcia danych przez administratora.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane powierzone do przetwarzania podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji pracowników – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu TUZ, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Wyrażenie sprzeciwu nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wyrażeniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od TUZ Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Jesteśmy tutaj
dla Ciebie:

22 327 60 60 zadzwoń do nas lub zamów
darmową rozmowę


Czekamy na Twój telefon:
pn. - pt. 8:00 - 18:00