Dziękujemy za wypełnienie formularza!
  Twoje dane, w tym adres e-mail zostały przez nas zarejestrowane.
  Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w najbliższym możliwym terminie.

  Zamów rozmowę

  Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą Ci wybrać najlepszą ofertę
  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych ani przekazywany dalej. Tylko oddzwonimy.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych >

   Dziękujemy za wypełnienie formularza!
   Twoje dane, w tym adres e-mail zostały przez nas zarejestrowane.
   Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w najbliższym możliwym terminie.

   Zamów rozmowę

   Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą Ci wybrać najlepszą ofertę
   Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych ani przekazywany dalej. Tylko oddzwonimy.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych >

   OC przewoźnika drogowego

   Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna zawodowa przewoźnika drogowego związana z koniecznością spełnienia przez przewoźnika drogowego wymogu określonego w art.7 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r., ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające Dyrektywę Rady 96/26/WE, ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym (zwanej dalej „Rozporządzeniem”);

   • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zobowiązania lub roszczenia finansowe, skierowane wobec Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem przez niego zawodu przewoźnika drogowego wskutek wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego.
   • Ochrona ubezpieczeniowa, obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, które zaistniały w okresie odpowiedzialności TUZ Ubezpieczenia.

   Ile wynosi suma gwarancyjna?

   Suma gwarancyjna ustalana jest zgodnie z wymogami art. 7 ust. 1 Rozporządzenia i wynosi ona odpowiednio:

   • Dla przedsiębiorców wykonujących zawód przewoźnika drogowego z wykorzystaniem pojazdów lub zespołu pojazdów o DMS powyżej 3,5 tony oraz dodatkowo z wykorzystaniem pojazdów lub zespołu pojazdów o DMC powyżej 2,5 tony do 3,5 tony:
    • 9 000 EURO na pierwszy wykorzystywany pojazd silnikowy, względnie równowartość tej kwoty w złotych polskich;
    • 5 000 EURO na każdy kolejny dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza3,5 tony, względnie równowartość tej kwoty w złotych polskich
    • 900 EURO na każdy dodatkowo wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których DMC przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony.
   • Dla przedsiębiorców wykonujących zawód przewoźnika drogowego z wykorzystaniem pojazdów lub zespołów pojazdów o DMC powyżej 2,5 tony do 3,5 tony wynosi odpowiednio:
    • 1 800 EURO na pierwszy wykorzystywany pojazd silnikowy, względnie równowartość tej kwoty w złotych polskich;
    • 900 EURO na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, względnie równowartość tej kwoty w złotych polskich.

    

   Może zainteresują Cię także

   Dokumenty do pobrania

   Aktualności

   Materiał marketingowy Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony, jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.
   Ikona dostępności
   Aa+
   Aa-
   Ikona kontrastu