Ubezpieczenie prac
budowlano – montażowych

Ubezpieczenie prac budowlano – montażowych
Strzałka kierująca w prawo

Ubezpieczenie prac budowlano – montażowych

Ubezpieczenie skierowane jest do podmiotów realizujących kontrakty budowlano – montażowe, tj.: Inwestora, Generalnego Wykonawcy, lub podwykonawcy.

Zakres ochrony w ubezpieczeniu prac budowlano – montażowych

Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować:

  • szkody materialne powstałe w przedmiocie kontraktu, polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku jakichkolwiek zdarzeń losowych (poza zdarzeniami wyraźnie wyłączonymi w warunkach ubezpieczenia) prac budowlano-montażowych objętych kontraktem, wraz z wszelkimi materiałami, w tym w materiałach które mają zostać wbudowane lub zamontowane, sprzęcie, narzędziach, wyposażeniu i zapleczu budowy, maszynach budowlanych
  • odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem robót
  • Ponadto zakres ubezpieczenia można modyfikować za pomocą dodatkowych klauzul rozszerzających i zawężających zakres ubezpieczenia

 

Może zainteresują Cię także

Dokumenty do pobrania

Aktualności

Materiał marketingowy Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony, jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.
Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu