Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNWK)

Zalety

  • Wsparcie finansowe w przypadku, gdy ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi komunikacyjnemu.
  • Możliwość dostosowania SU do własnych potrzeb.

Do kogo skierowany jest produkt

Oferta ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów TUZ TUW kierowana jest do wszystkich, którzy chcą uzyskać dodatkowe wsparcie po zaistniałym wypadku komunikacyjnym.

Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów gwarantuje wypłatę świadczeń w przypadkach:

  • Trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym,
  • Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego,
  • Ochroną objęty jest kierowca pojazdu mechanicznego oraz pasażerowie pojazdu.

Jaki jest okres ubezpieczenia i suma ubezpieczenia

  • Ubezpieczony sam określa sumę ubezpieczenia
  • Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres 12 miesięcy.
Informacja prawna Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.

Dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki UbezpieczeniaKarta Produktu