Gwarancja zapłaty wadium

Gwarancja zapłaty wadium

Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa w ramach gwarancji zapłaty wadium?

  • Gwarancja zapłaty wadium zwalnia Oferenta z angażowania środków własnych – wpłacania kwoty wadium organizatorowi przetargu.
  • TUZ TUW wypłaca świadczenie w przypadku gdy wybrany Oferent odmówi zawarcia umowy albo z innego powodu naruszy zobowiązania wynikające z przystąpienia do przetargu.
  • Nasze gwarancje spełniają wymogi Ustawy Prawo zamówień publicznych.
  • Dysponujemy Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym, co eliminuje czas potrzebny na przekazanie dokumentu w formie papierowej.
  • Zawarcie z Naszym Towarzystwem umowy generalnej przyspiesza proces uzyskiwania gwarancji.

Może zainteresują Cię także

Aktualności

Materiał marketingowy Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony, jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.
Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu