AC MINI

Zalety

 • Ubezpieczenie chroniące pojazd od kradzieży lub szkody całkowitej
 • Do dyspozycji trzy warianty ubezpieczenia
 • Dodatkowa pomoc w przypadku zatrzaśnięcia kluczyków w pojeździe

Do kogo skierowany jest produkt

Oferta ubezpieczenia AC mini skierowana jest do posiadacza pojazdu mechanicznego który chce skorzystać z ochrony AC od wybranych przez siebie zdarzeń.

Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie AC mini obejmuje szkody polegające na utracie pojazdu w wyniku kradzieży lub szkodę całkowitą pojazdu wyrządzoną przez siły natury, jak:

 • pożar
 • powódź
 • grad
 • huragan
 • deszcz nawalny
 • osuwanie ziemi
 • trzęsienie ziemi

Ubezpieczenie AC mini możesz zawrzeć w trzech wariantach:

 • żywioły
 • kradzież
 • żywioły i kradzież

Po wniesieniu dodatkowej składki masz możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o usługę pomocy Auto Assistance w przypadku unieruchomienia pojazdu na skutek zatrzaśnięcia kluczyków w pojeździe.

Jaki jest okres ubezpieczenia

Umowę ubezpieczenia Autocasco możesz zawrzeć na okres 12 miesięcy.

Informacja prawna Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki Ubezpieczenia Mini Autocasco – obowiązujące od 04.09.2019r.Ogólne warunki Ubezpieczenia Mini Autocasco – obowiązujące do 03.09.2019rKarta Produktu – Ubezpieczenie Mini Autocasco – obowiązujące od 04.09.2019rKarta Produktu – Ubezpieczenie Mini Autocasco – obowiązujące do 03.09.2019r.