Gwarancja należytego
wykonania kontraktu

Gwarancja należytego wykonania kontraktu
Strzałka kierująca w prawo

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Jaki zakres ochrony oferują gwarancje należytego wykonania kontraktu?

  • Gwarancje należytego wykonania kontraktu oraz gwarancje usunięcia wad lub usterek są instrumentami zapewniającymi wiarygodność Wykonawców.
  • Wykonawca posiadający gwarancje ubezpieczeniowe otrzymuje 100% płatności od Zamawiającego za zrealizowany kontrakt.
  • Gwarancja należytego wykonania kontraktu zapewnia zamawiającemu rekompensatę strat w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego bądź niepełnego wykonania kontraktu przez wykonawcę.
  • Gwarancja usunięcia wad lub usterek stanowi dla zamawiającego zabezpieczenie w przypadku, gdy wykonawca zobowiązany do usunięcia usterek odmówił ich usunięcia lub nienależycie je usunął, zamawiający może przeznaczyć kwotę uzyskaną z gwarancji na zastępcze usunięcie usterek.
  • Gwarancji kontraktowych udzielamy na podstawie umów jednorazowych albo umów generalnych.
  • Umowa generalna zawarta z Naszym Towarzystwem przyspiesza proces uzyskiwania gwarancji.

Może zainteresują Cię także

Aktualności

Materiał marketingowy Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony, jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.
Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu