Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Gwarancja należytego
  wykonania kontraktu

  Gwarancja należytego wykonania kontraktu
  Strzałka kierująca w prawo

  Gwarancja należytego wykonania kontraktu

  Jaki zakres ochrony oferują gwarancje należytego wykonania kontraktu?

  • Gwarancje należytego wykonania kontraktu oraz gwarancje usunięcia wad lub usterek są instrumentami zapewniającymi wiarygodność Wykonawców.
  • Wykonawca posiadający gwarancje ubezpieczeniowe otrzymuje 100% płatności od Zamawiającego za zrealizowany kontrakt.
  • Gwarancja należytego wykonania kontraktu zapewnia zamawiającemu rekompensatę strat w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego bądź niepełnego wykonania kontraktu przez wykonawcę.
  • Gwarancja usunięcia wad lub usterek stanowi dla zamawiającego zabezpieczenie w przypadku, gdy wykonawca zobowiązany do usunięcia usterek odmówił ich usunięcia lub nienależycie je usunął, zamawiający może przeznaczyć kwotę uzyskaną z gwarancji na zastępcze usunięcie usterek.
  • Gwarancji kontraktowych udzielamy na podstawie umów jednorazowych albo umów generalnych.
  • Umowa generalna zawarta z Naszym Towarzystwem przyspiesza proces uzyskiwania gwarancji.

  Może zainteresują Cię także

  Aktualności

  Materiał marketingowy Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony, jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.
  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu