Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Ubezpieczenie AC – Autocasco

  Ubezpieczenie Autocasco - korzyści  • Wsparcie finansowe w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży pojazdu
  • Wybór z trzech wariantów polisy: serwisowego, kosztorysowego lub Sieci Naprawczej
  • Rozbudowana sieć warsztatów samochodowych do wyboru, w tym ASO
  • Możliwość dostosowania zakresu ubezpieczenia AC do własnych potrzeb
  • Indywidualne podejście do wyliczania składki
  • Ubezpieczenie AC Szkoda Całkowita jako dodatkowa opcja dla Ubezpieczającego

  Do kogo skierowane jest Ubezpieczenie AC?

  • Ubezpieczenie Autocasco dedykowane jest osobom, którym zależy na dodatkowej ochronie pojazdu od uszkodzeń, zniszczenia i kradzieży
  • Ochrona skierowana jest do właścicieli pojazdów poruszających się w trudnych warunkach, mogących spowodować uszkodzenia
  • Ubezpieczeniem AC powinni zainteresować się właściciele pojazdów parkowanych w okolicach, w których często dochodzi do kradzieży lub aktów wandalizmu
  • Polisa AC skierowana jest do osób, które za pomocą rozszerzonego pakietu chciałyby zapewnić sobie gwarantowaną sumę ubezpieczenia

  Na jaki zakres ochrony można liczyć w ramach AC?

  Ubezpieczenie AutoCasco obejmuje szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego pojazdu, jego części, wyposażenia podstawowego, wyposażenia dodatkowego, bagażu, wskutek zajścia wszelkich zdarzeń, z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w OWU.

  Zapewniamy możliwość rozszerzenia zakresu o:

  • ochronę zniżki
  • gwarantowaną SU
  • brak redukcji SU przy szkodach częściowych
  • ubezpieczenie bagażu

  Ubezpieczenie Autocasco można zawrzeć w trzech wariantach:

  • wariant kosztorys
  • wariant serwisowy
  • wariant Sieć Naprawcza

  Jaki jest okres obowiązywania polisy AC?

  Umowę ubezpieczenia Autocasco można zawrzeć na okres 12 miesięcy, bądź krótszy.

  Najczęstsze pytania o ubezpieczenie AC w TUZ

  1. W jaki sposób można zawrzeć umowę ubezpieczenia AC w TUZ Ubezpieczenia?

  Ubezpieczenie AC może być zawarte za pośrednictwem agenta/pośrednika, pracownika TUZ lub infolinii.

  1. Jak zapłacić za ubezpieczenie AC w TUZ Ubezpieczenia?

  Składka za ubezpieczenie OC może być płatna jednorazowo lub ratach. Dopuszcza się płatność jednorazową, ratalną w 2 i 12 ratach (HiPRO). Składka jest płatna gotówką, przelewem, kartą płatniczą lub blikiem

  1. Czy w ramach ubezpieczenia Autocasco można ubezpieczyć również szyby?

  Autoszyby - ubezpieczenie szyb samochodowych dostępne jest w rozszerzonym pakiecie posiadanego ubezpieczenia komunikacyjnego.

  1. Jak działa ubezpieczenie od kradzieży?

  Kradzież ubezpieczonego pojazdu trzeba zgłosić niezwłocznie po stwierdzeniu kradzieży. Ubezpieczonemu zostanie wypłacone odszkodowanie równe wartości pojazdu w chwili kradzieży, pomniejszone o ewentualny udział w odszkodowaniu (jeżeli był taki zapis w umowie). Jeżeli nie opłacono dodatkowej składki lub nie zawarto odpowiedniego zapisu w polisie, ubezpieczenie AC nie będzie obejmowało kradzieży pojazdu na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii oraz Albanii.

  1. Kiedy należy zgłosić szkodę w ramach polisy AC?

  W przypadku stwierdzenia szkody lub kradzieży pojazdu, informacja o zdarzeniu powinna być przekazana niezwłocznie.

  1. W jakich krajach działa ubezpieczenie Autocasco?

  Ochroną w ramach umowy ubezpieczenia AC objęte są skutki zdarzeń powstałych zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium innych państw Europy z zastrzeżeniem, że jeżeli nie umówiono się inaczej i nie opłacono dodatkowej składki na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i Albanii ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe wskutek kradzieży.

  1. Czy w TUZ Ubezpieczenia można liczyć na zniżki wykupując jednocześnie ubezpieczenie OC i AC?

  Zawierając umowę ubezpieczenia OC wraz z innymi dodatkowymi ubezpieczenia przy kalkulacji składki uwzględnione są zniżki z tytułu zawarcia umów dodatkowych.

  Informacja prawna
  Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter
  wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz
  oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a
  także w Karcie Produktu.

  Dokumenty do pobrania

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karty Produktu