Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Ubezpieczenie AC (Autocasco) samochodu

   Dziękujemy za wypełnienie formularza!
   Twoje dane, w tym adres e-mail zostały przez nas zarejestrowane.
   Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w najbliższym możliwym terminie.

   Potrzebujesz ubezpieczenia?

   Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!
   Wypełnij formularz
   Ikona Kup polisę online

   Pakiet AC+OC+NNW+Assinstance

   od 539 zł*

   Ubezpieczenia samochodu
   Strzałka kierująca w prawo
   Ubezpieczenie AC
   Strzałka kierująca w prawo
   Wypełnij formularz
   Ikona Kup polisę online

   Pakiet AC+OC+NNW+Assinstance

   od 539 zł*

    Dziękujemy za wypełnienie formularza!
    Twoje dane, w tym adres e-mail zostały przez nas zarejestrowane.
    Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w najbliższym możliwym terminie.

    Potrzebujesz ubezpieczenia?

    Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

    Ubezpieczenie AC (Autocasco)

    Chcesz ubezpieczyć swój samochód, motocykl, lub inny pojazd od uszkodzeń lub kradzieży? Wykup Autocasco.

    Autocasco (ubezpieczenie AC) to dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, które obejmuje szkody powstałe zarówno w ruchu drogowym, jak i w czasie postoju i gwarantuje wsparcie finansowe w przypadku szkód spowodowanych na pojeździe przez osoby trzecie, zdarzenia losowe, stłuczki, wandali czy złodziei. Innymi słowy, w niemal wszystkich sytuacjach, gdy Twój pojazd zostanie uszkodzony lub skradziony.

    Ubezpieczenie AC może obejmować zarówno elementy karoserii, części mechaniczne, jak i wyposażenie, a wypadki się zdarzają, dlatego nie czekaj i zapewnij sobie komfort finansowy, wykupując Autocasco już dziś.

    Kup polisę AC online w TUZ i zyskaj

    Ikona kafelka

    Konkurencyjne ceny

    W TUZ oferujemy Ci konkurencyjne ceny i indywidualne podejście do wyliczenia składki polisy AC.
    Ikona kafelka

    Komfort finansowy

    Dzięki ubezpieczeniu AC zyskujesz komfort finansowy, w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży pojazdu.
    Ikona kafelka

    All Risk na całą Europę

    Szeroki zakres ochrony AC w standardzie, w tym ochronę na terenie całej Europy.
    Ikona kafelka

    Zniżki na pakiety

    W TUZ oferujemy Ci atrakcyjne zniżki na pakiety. Kup AC w pakiecie z OC, NNW, Assistance, czy AutoConcierge.
    Ikona kafelka

    Zniżki za bezszkodową jazdę

    Wybierając AC w TUZ możesz zyskać preferencyjne warunki zakupu ubezpieczenia dla kierowców z bezszkodową historią jazdy.
    Ikona kafelka

    Minimum formalności

    Wybierając ubezpieczenie samochodu AC w TUZ, formalności dopełnisz zdalnie i szybko, za pomocą formularza na stronie www.

    Potrzebujesz ubezpieczenia AC?

    Wypełnij formularz, aby kupić ubezpieczenie AC szybko i tanio. Skontaktuj się z nami, jeśli interesuje Cię zakup polisy dla swojego auta. Nasz konsultant przedstawi Ci korzystną ofertę ubezpieczenia AC, na podstawie danych pojazdu i Twoich danych oraz odpowie na wszelkie Twoje pytania dotyczące AC auta lub innego pojazdu.

     Dziękujemy za wypełnienie formularza!
     Twoje dane, w tym adres e-mail zostały przez nas zarejestrowane.
     Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w najbliższym możliwym terminie.

     Potrzebujesz ubezpieczenia?

     Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

     Jaki jest zakres ochrony ubezpieczenia AC?

     Ubezpieczenie obejmuje:

     Wykupując ubezpieczenie AC możesz liczyć na objęcie ochroną:

     w trakcie prowadzenia pojazdu, w trakcie wsiadania lub wysiadania z pojazdu, podczas bezpośredniego załadowywania lub rozładowywania pojazdu, w czasie postoju lub zatrzymania pojazdu obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Polski, a także zdarzenia powstałe na terytorium państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego (tj. krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Andory i Serbii).

     Ubezpieczenie OC Twojego samochodu pokryje m.in. koszty:

     naprawy pojazdu uszkodzonego przez Twój pojazd, wynajmu auta zastępczego dla poszkodowanych w zdarzeniu, holowania pojazdu uszkodzonego przez Twój pojazd, leczenia i rehabilitacji poszkodowanych w zdarzeniu,

     Ubezpieczenie nie obejmuje:

     Choć standardowo ubezpieczenie obejmuje ubezpieczenie OC samochodu nie obejmuje szkód:

     polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona. wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego nią pojazd przewożący te przedmioty komputerowych programów oraz danych zawartych na komputerowych nośnikach informacji polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych. polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska. wyrządzonej w mieniu, jeżeli pojazdy mechaniczne uczestniczące w zdarzeniu są przedmiotem umowy leasingu zawartej przez posiadaczy tych pojazdów z tym samym finansującym lub zostały przewłaszczone przez posiadaczy tych pojazdów na tego samego wierzyciela lub które są przedmiotem zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej na rzecz tego samego wierzyciela.

     Rozszerz ubezpieczenie samochodu

     Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie AC samochodu

     W jaki sposób można zawrzeć umowę ubezpieczenia AC w TUZ Ubezpieczenia?

     Ubezpieczenie AC może być zawarte za pośrednictwem agenta/pośrednika, pracownika TUZ, naszej strony internetowej przez kalkulator lub infolinii, na której nasz konsultant pomoże Ci wybrać wariant AC.

     Jak zapłacić składkę ubezpieczenia AC w TUZ Ubezpieczenia?

     Składka za ubezpieczenie AC może być płatna jednorazowo lub w ratach. Dopuszcza się płatność jednorazową albo ratalną w 2 i 12 ratach (HiPRO). Składka (cena ubezpieczenia) jest płatna gotówką, przelewem, kartą płatniczą lub poprzez system BLIK.

     Czy w ramach ubezpieczenia Autocasco można ubezpieczyć również szyby?

     Autoszyby - ubezpieczenie szyb samochodowych dostępne jest jako opcja do ubezpieczenia OC lub AC danego pojazdu ubezpieczonego w TUZ.

     Jak działa ubezpieczenie od kradzieży?

     Kradzież ubezpieczonego pojazdu trzeba zgłosić na policję oraz do TUZ niezwłocznie po stwierdzeniu kradzieży. Ubezpieczonemu zostanie wypłacone odszkodowanie równe wartości pojazdu w chwili kradzieży, pomniejszone o ewentualny udział własny w odszkodowaniu (jeżeli był taki zapis w umowie). Jeżeli nie opłacono dodatkowej składki lub nie zawarto odpowiedniego zapisu w polisie, ubezpieczenie AC nie będzie obejmowało kradzieży pojazdu na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii oraz Albanii.

     Kiedy należy zgłosić szkodę w ramach polisy AC?

     W przypadku stwierdzenia szkody lub kradzieży pojazdu informacja o zdarzeniu powinna być przekazana niezwłocznie na policję, nie później niż w ciągu 12 godzin od powzięcia wiadomości o kradzieży oraz w ciągu 1 dnia roboczego do TUZ.

     W jakich krajach działa ubezpieczenie Autocasco?

     Ochroną w ramach umowy ubezpieczenia AC objęte są skutki zdarzeń powstałych zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium innych państw Europy z zastrzeżeniem, że jeżeli nie umówiono się inaczej i nie opłacono dodatkowej składki na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i Albanii ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe wskutek kradzieży.

     Czy w TUZ Ubezpieczenia można liczyć na zniżki, wykupując jednocześnie ubezpieczenie OC i AC?

     Zawierając umowę ubezpieczenia OC wraz z innymi dodatkowymi ubezpieczenia przy kalkulacji składki uwzględnione są zniżki z tytułu zawarcia umów dodatkowych.
     Więcej

     Dokumenty do pobrania

     Aktualności

     Materiał marketingowy Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony, jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.
     *Wyliczenie dla 7-letniej Skody Fabia, ubezpieczonej w Warszawie przez 45-letniego mężczyznę, który nie miał szkód w trakcie eksploatowania samochodu i ma ubezpieczoną nieruchomość w TUZ Ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia obejmuje OC, AC, NNW oraz Assistance ze zniżką 10%. %. Łączna kwota ubezpieczenia wynosi 899 zł, w tym składka AC to kwota 539 zł.
     Ikona dostępności
     Aa+
     Aa-
     Ikona kontrastu