Potrzebujesz
ubezpieczenia?
Kalkulator
Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Ubezpieczenie AC – Autocasco

  Ubezpieczenie Autocasco - korzyści

  • Kompleksowe ubezpieczenie pojazdu w zakresie jego kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia.
  • Do dyspozycji klienta trzy warianty rozliczenia szkody: liczna sieć Warsztatów, w tym ASO.

  Do kogo skierowane jest Ubezpieczenie AC?

  Oferta ubezpieczenia Autocasco skierowana jest do posiadacza zarejestrowanego pojazdu mechanicznego który obawia się kradzieży, uszkodzenia bądź zniszczenia pojazdu. Ubezpieczenie Autocasco gwarantuje pokrycie kosztów naprawy bądź wypłatę odszkodowania zarówno w przypadku drobnych uszkodzeń, jak i w sytuacji gdy posiadacz utraci swój pojazd.

  Na jaki zakres ochrony można liczyć w ramach AC?

  Ubezpieczenie Autocasco obejmuje ochroną szkody powstałe na skutek:

  • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub obiektami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu
  • ognia, powodzi, zalania lub zatopienia, huraganu, gradu, uderzenia pioruna i innych działań przyrody
  • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu
  • uszkodzenia pojazdu bądź jego wyposażenia podczas akcji ratowania życia lub zdrowia ludzkiego
  • działania osób trzecich
  • kradzieży

  Zapewniamy możliwość rozszerzenia zakresu o:

  • ochronę zniżki
  • gwarantowaną SU
  • brak redukcji SU przy szkodach częściowych
  • ubezpieczenie bagażu

  Ubezpieczenie Autocasco można zawrzeć w trzech wariantach:

  • wariant kosztorys
  • wariant serwisowy
  • wariant Sieć Naprawcza

  Jaki jest okres obowiązywania polisy AC?

  Umowę ubezpieczenia Autocasco można zawrzeć na okres 12 miesięcy, bądź krótszy.

  Informacja prawna Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.

  Dokumenty do pobrania

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia Autocasco obowiązujące od 03.07.2019r.Ogólne Warunki Ubezpieczenia Autocasco szkoda całkowita obowiązujące od 23.05.2018Ogólne Warunki Ubezpieczenia Autocasco obowiązujące od 08.08.2018Ogólne Warunki Ubezpieczenia Autocasco obowiązujące od 10.01.2017Lista warsztatów współpracujących z TUZ TUWKarta Produktu – Ubezpieczenie Autocasco Pojazdów Mechanicznych (AC) – obowiązujące od 03.07.2019r.Karta Produktu - Ubezpieczenie Autocasco Pojazdów mechanicznych AC - krótkoterminowe