Zgłoś zbycie pojazdu

Start | Strefa Klienta | Zgłoś zbycie pojazdu

Zgłoś zbycie pojazdu

W przypadku sprzedaży/zbycia pojazdu

Masz 14 dni na:

  • powiadomienie zakładu ubezpieczeń o fakcie sprzedaży pojazdu; uwaga: zgłoszenie sprzedaży powinno zawierać datę sprzedaży pojazdu
  • podanie pełnych danych osoby, na którą przeniesiono prawo własności pojazdu, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany lub, nazwę, siedzibę i numer REGON

Należy Ci się zwrot składki z tytułu umowy ubezpieczenia:

  • AC i NNW – o ile nie nastąpiła szkoda, w wyniku której doszło do całkowitego wyczerpania sumy ubezpieczenia;
  • OC – o ile kupujący (nabywca) powiadomił pisemnie TUZ TUW o rezygnacji z umowy w trakcie jej trwania.

W przypadku nabycia pojazdu ubezpieczonego w TUZ TUW możesz skorzystać z formularza, prześlij w załączeniu umowę kupna sprzedaży

Imię i nazwisko sprzedającego:
PESEL sprzedającego:
Numer telefonu sprzedającego:
Adres e-mail sprzedającego:
Seria i numer polisy:
Numer rejestracyjny:
Imię i nazwisko kupującego:
PESEL kupującego:
Miasto:
Ulica:
Nr domu:
Nr mieszkania:
Kod pocztowy:
Numer telefonu kupującego:
Załącznik:
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

* Zaznaczone pola są wymagane do wysłania poprawnie wiadomości