Potrzebujesz
ubezpieczenia?
Kalkulator
Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

Zgłoś zbycie pojazdu

Start | Strefa Klienta | Zgłoś zbycie pojazdu

W przypadku sprzedaży/zbycia pojazdu

Masz 14 dni na:

  • powiadomienie zakładu ubezpieczeń o fakcie sprzedaży pojazdu; uwaga: zgłoszenie sprzedaży powinno zawierać datę sprzedaży pojazdu
  • podanie pełnych danych osoby, na którą przeniesiono prawo własności pojazdu, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany lub, nazwę, siedzibę i numer REGON

Należy Ci się zwrot składki z tytułu umowy ubezpieczenia:

  • AC i NNW – o ile nie nastąpiła szkoda, w wyniku której doszło do całkowitego wyczerpania sumy ubezpieczenia;
  • OC – o ile kupujący (nabywca) powiadomił pisemnie TUZ TUW o rezygnacji z umowy w trakcie jej trwania.

W przypadku nabycia pojazdu ubezpieczonego w TUZ TUW możesz skorzystać z formularza, prześlij w załączeniu umowę kupna sprzedaży

Imię i nazwisko sprzedającego:
PESEL sprzedającego:
Numer telefonu sprzedającego:
Adres e-mail sprzedającego:
Seria i numer polisy:
Numer rejestracyjny:
Imię i nazwisko kupującego:
PESEL kupującego:
Miasto:
Ulica:
Nr domu:
Nr mieszkania:
Kod pocztowy:
Numer telefonu kupującego:
Załącznik: