Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie AC (Autocasco)

Chcesz ubezpieczyć pojazdy firmowej floty od uszkodzeń lub kradzieży? Wykup Autocasco.

Autocasco (ubezpieczenie AC) to dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, które obejmuje szkody powstałe zarówno w ruchu drogowym, jak i w czasie postoju i gwarantuje wsparcie finansowe w przypadku szkód spowodowanych na pojeździe przez osoby trzecie, zdarzenia losowe, stłuczki, wandali czy złodziei. Innymi słowy, w niemal wszystkich sytuacjach, gdy pojazd zostanie uszkodzony lub skradziony.

Ubezpieczenie AC może obejmować zarówno elementy karoserii, części mechaniczne, jak i wyposażenie, a wypadki się zdarzają, dlatego nie czekaj i zapewnij sobie komfort finansowy, wykupując Autocasco już dziś.

Kup polisę AC online w TUZ i zyskaj

Ikona kafelka

Konkurencyjne ceny

W TUZ oferujemy Ci konkurencyjne ceny i indywidualne podejście do wyliczenia składki polisy AC.
Ikona kafelka

Komfort finansowy

Dzięki ubezpieczeniu AC zyskujesz komfort finansowy, w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży pojazdu.
Ikona kafelka

All Risk na całą Europę

Szeroki zakres ochrony AC w standardzie, w tym ochronę na terenie całej Europy.
Ikona kafelka

Zniżki na pakiety

W TUZ oferujemy Ci atrakcyjne zniżki na pakiety. Kup AC w pakiecie z OC, NNW, czy Assistance.
Ikona kafelka

Zniżki za bezszkodową jazdę

Wybierając AC w TUZ możesz zyskać preferencyjne warunki zakupu ubezpieczenia dla kierowców z bezszkodową historią jazdy.
Ikona kafelka

Minimum formalności

Wybierając ubezpieczenie samochodu AC w TUZ, formalności dopełnisz zdalnie i szybko, za pomocą formularza na stronie www.

Co obejmuje ubezpieczenie AC?

Ubezpieczenie obejmuje

Ubezpieczenie AC w wariancie od wszystkich ryzyk (All Risk) obejmuje:

zniszczenie, uszkodzenie pojazdu lub jego kradzież, ochroną objęty jest cały pojazd, części pojazdu, wyposażenie podstawowe, wyposażenie dodatkowe, ubezpieczenie bagażu za 1 zł, w tym sprzęt sportowy do 3000 zł, ochrona na terenie całej Europy (w tym Gruzji), 3 warianty likwidacji szkody do wyboru: Kosztorys, Serwis, Sieć naprawcza wariant „Serwis” nawet dla pojazdów 15-letnich, w wariancie „Sieć naprawcza” samochód zastępczy na czas naprawy pojazdu lub usługa door-to-door

za dodatkową opłatą:

gwarancja sumy ubezpieczenia, brak redukcji sumy ubezpieczenia, ochrona zniżek (przy jednej szkodzie), ochrona przed kradzieżą na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i Albanii.

Ubezpieczenie nie obejmuje

Ubezpieczenie AC nie obejmuje m.in. szkód

spowodowanych umyślnie, powstałych podczas kierowania pojazdami nieposiadającymi ważnego badania technicznego na dzień zdarzenia, powstałych w następstwie użytkowania pojazdu lub wyposażenia dodatkowego niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także zaistniałe wskutek niewłaściwego załadowania, rozładowania lub przewożenia towaru, ładunku lub bagażu, powstałych podczas kierowania pojazdem w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, powstałych podczas kierowania pojazdem bez wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem, powstałych podczas kierowania pojazdami, które zostały wykorzystywane w jazdach wyścigowych, rajdowych, testowych oraz w ramach treningu do tych jazd.

Rozszerz ubezpieczenie samochodu

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie AC samochodu

W jaki sposób można zawrzeć umowę ubezpieczenia AC w TUZ Ubezpieczenia?

Ubezpieczenie AC dla flot pojazdów może być zawarte za pośrednictwem agenta lub brokera oraz bezpośrednio z TUZ pod adresem: brokerfloty@tuz.pl

Jak zapłacić składkę ubezpieczenia AC w TUZ Ubezpieczenia?

Składka za ubezpieczenie AC może być płatna jednorazowo lub w ratach. Dopuszcza się płatność jednorazową albo ratalną w 2 i 12 ratach (HiPRO). Składka (cena ubezpieczenia) jest płatna gotówką, przelewem, kartą płatniczą lub poprzez system BLIK.

Czy w ramach ubezpieczenia Autocasco można ubezpieczyć również szyby?

Autoszyby - ubezpieczenie szyb samochodowych dostępne jest jako opcja do ubezpieczenia OC lub AC danego pojazdu ubezpieczonego w TUZ.

Jak działa ubezpieczenie od kradzieży?

Kradzież ubezpieczonego pojazdu trzeba zgłosić na policję oraz do TUZ niezwłocznie po stwierdzeniu kradzieży. Ubezpieczonemu zostanie wypłacone odszkodowanie równe wartości pojazdu w chwili kradzieży, pomniejszone o ewentualny udział własny w odszkodowaniu (jeżeli był taki zapis w umowie). Jeżeli nie opłacono dodatkowej składki lub nie zawarto odpowiedniego zapisu w polisie, ubezpieczenie AC nie będzie obejmowało kradzieży pojazdu na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii oraz Albanii.

Kiedy należy zgłosić szkodę w ramach polisy AC?

W przypadku stwierdzenia szkody lub kradzieży pojazdu informacja o zdarzeniu powinna być przekazana niezwłocznie na policję, nie później niż w ciągu 12 godzin od powzięcia wiadomości o kradzieży oraz w ciągu 1 dnia roboczego do TUZ.

W jakich krajach działa ubezpieczenie Autocasco?

Ochroną w ramach umowy ubezpieczenia AC objęte są skutki zdarzeń powstałych zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium innych państw Europy z zastrzeżeniem, że jeżeli nie umówiono się inaczej i nie opłacono dodatkowej składki na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i Albanii ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe wskutek kradzieży.

Czy w TUZ Ubezpieczenia można liczyć na zniżki, wykupując jednocześnie ubezpieczenie OC i AC?

Zawierając umowę ubezpieczenia OC wraz z innymi dodatkowymi ubezpieczenia przy kalkulacji składki uwzględnione są zniżki z tytułu zawarcia umów dodatkowych.

Dokumenty do pobrania

Aktualności

Materiał marketingowy Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony, jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.

**Wyliczenie dla 7-letniej Skody Fabia, ubezpieczonej w Warszawie przez 45-letniego mężczyznę mieszkającego w Warszawie, który nie miał szkód w trakcie eksploatowania samochodu i ma ubezpieczoną nieruchomość w TUZ Ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia obejmuje OC, AC, NNW oraz Assistance ze zniżką 10%. Łączna kwota ubezpieczenia pojazdu wynosi 899 zł, w tym składka AC to kwota 539 zł oraz Assistance wariant podstawowy za 1 zł – m.in. holowanie po wypadku do 100 km.
Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu