Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Ubezpieczenie AC

  Ubezpieczenie AC (Autocasco)

  Chcesz ubezpieczyć pojazdy firmowej floty od uszkodzeń lub kradzieży? Wykup Autocasco.

  Autocasco (ubezpieczenie AC) to dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, które obejmuje szkody powstałe zarówno w ruchu drogowym, jak i w czasie postoju i gwarantuje wsparcie finansowe w przypadku szkód spowodowanych na pojeździe przez osoby trzecie, zdarzenia losowe, stłuczki, wandali czy złodziei. Innymi słowy, w niemal wszystkich sytuacjach, gdy pojazd zostanie uszkodzony lub skradziony.

  Ubezpieczenie AC może obejmować zarówno elementy karoserii, części mechaniczne, jak i wyposażenie, a wypadki się zdarzają, dlatego nie czekaj i zapewnij sobie komfort finansowy, wykupując Autocasco już dziś.

  Kup polisę AC online w TUZ i zyskaj

  Ikona kafelka

  Konkurencyjne ceny

  W TUZ oferujemy Ci konkurencyjne ceny i indywidualne podejście do wyliczenia składki polisy AC.
  Ikona kafelka

  Komfort finansowy

  Dzięki ubezpieczeniu AC zyskujesz komfort finansowy, w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży pojazdu.
  Ikona kafelka

  All Risk na całą Europę

  Szeroki zakres ochrony AC w standardzie, w tym ochronę na terenie całej Europy.
  Ikona kafelka

  Zniżki na pakiety

  W TUZ oferujemy Ci atrakcyjne zniżki na pakiety. Kup AC w pakiecie z OC, NNW, czy Assistance.
  Ikona kafelka

  Zniżki za bezszkodową jazdę

  Wybierając AC w TUZ możesz zyskać preferencyjne warunki zakupu ubezpieczenia dla kierowców z bezszkodową historią jazdy.
  Ikona kafelka

  Minimum formalności

  Wybierając ubezpieczenie samochodu AC w TUZ, formalności dopełnisz zdalnie i szybko, za pomocą formularza na stronie www.

  Co obejmuje ubezpieczenie AC?

  Ubezpieczenie obejmuje

  Ubezpieczenie AC w wariancie od wszystkich ryzyk (All Risk) obejmuje:

  zniszczenie, uszkodzenie pojazdu lub jego kradzież, ochroną objęty jest cały pojazd, części pojazdu, wyposażenie podstawowe, wyposażenie dodatkowe, ubezpieczenie bagażu za 1 zł, w tym sprzęt sportowy do 3000 zł, ochrona na terenie całej Europy (w tym Gruzji), 3 warianty likwidacji szkody do wyboru: Kosztorys, Serwis, Sieć naprawcza wariant „Serwis” nawet dla pojazdów 15-letnich, w wariancie „Sieć naprawcza” samochód zastępczy na czas naprawy pojazdu lub usługa door-to-door

  za dodatkową opłatą:

  gwarancja sumy ubezpieczenia, brak redukcji sumy ubezpieczenia, ochrona zniżek (przy jednej szkodzie), ochrona przed kradzieżą na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i Albanii.

  Ubezpieczenie nie obejmuje

  Ubezpieczenie AC nie obejmuje m.in. szkód

  spowodowanych umyślnie, powstałych podczas kierowania pojazdami nieposiadającymi ważnego badania technicznego na dzień zdarzenia, powstałych w następstwie użytkowania pojazdu lub wyposażenia dodatkowego niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także zaistniałe wskutek niewłaściwego załadowania, rozładowania lub przewożenia towaru, ładunku lub bagażu, powstałych podczas kierowania pojazdem w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, powstałych podczas kierowania pojazdem bez wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem, powstałych podczas kierowania pojazdami, które zostały wykorzystywane w jazdach wyścigowych, rajdowych, testowych oraz w ramach treningu do tych jazd.

  Rozszerz ubezpieczenie samochodu

  Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie AC samochodu

  W jaki sposób można zawrzeć umowę ubezpieczenia AC w TUZ Ubezpieczenia?

  Ubezpieczenie AC dla flot pojazdów może być zawarte za pośrednictwem agenta lub brokera oraz bezpośrednio z TUZ pod adresem: brokerfloty@tuz.pl

  Jak zapłacić składkę ubezpieczenia AC w TUZ Ubezpieczenia?

  Składka za ubezpieczenie AC może być płatna jednorazowo lub w ratach. Dopuszcza się płatność jednorazową albo ratalną w 2 i 12 ratach (HiPRO). Składka (cena ubezpieczenia) jest płatna gotówką, przelewem, kartą płatniczą lub poprzez system BLIK.

  Czy w ramach ubezpieczenia Autocasco można ubezpieczyć również szyby?

  Autoszyby - ubezpieczenie szyb samochodowych dostępne jest jako opcja do ubezpieczenia OC lub AC danego pojazdu ubezpieczonego w TUZ.

  Jak działa ubezpieczenie od kradzieży?

  Kradzież ubezpieczonego pojazdu trzeba zgłosić na policję oraz do TUZ niezwłocznie po stwierdzeniu kradzieży. Ubezpieczonemu zostanie wypłacone odszkodowanie równe wartości pojazdu w chwili kradzieży, pomniejszone o ewentualny udział własny w odszkodowaniu (jeżeli był taki zapis w umowie). Jeżeli nie opłacono dodatkowej składki lub nie zawarto odpowiedniego zapisu w polisie, ubezpieczenie AC nie będzie obejmowało kradzieży pojazdu na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii oraz Albanii.

  Kiedy należy zgłosić szkodę w ramach polisy AC?

  W przypadku stwierdzenia szkody lub kradzieży pojazdu informacja o zdarzeniu powinna być przekazana niezwłocznie na policję, nie później niż w ciągu 12 godzin od powzięcia wiadomości o kradzieży oraz w ciągu 1 dnia roboczego do TUZ.

  W jakich krajach działa ubezpieczenie Autocasco?

  Ochroną w ramach umowy ubezpieczenia AC objęte są skutki zdarzeń powstałych zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium innych państw Europy z zastrzeżeniem, że jeżeli nie umówiono się inaczej i nie opłacono dodatkowej składki na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i Albanii ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe wskutek kradzieży.

  Czy w TUZ Ubezpieczenia można liczyć na zniżki, wykupując jednocześnie ubezpieczenie OC i AC?

  Zawierając umowę ubezpieczenia OC wraz z innymi dodatkowymi ubezpieczenia przy kalkulacji składki uwzględnione są zniżki z tytułu zawarcia umów dodatkowych.

  Dokumenty do pobrania

  Aktualności

  Materiał marketingowy Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony, jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.

  **Wyliczenie dla 7-letniej Skody Fabia, ubezpieczonej w Warszawie przez 45-letniego mężczyznę mieszkającego w Warszawie, który nie miał szkód w trakcie eksploatowania samochodu i ma ubezpieczoną nieruchomość w TUZ Ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia obejmuje OC, AC, NNW oraz Assistance ze zniżką 10%. Łączna kwota ubezpieczenia pojazdu wynosi 899 zł, w tym składka AC to kwota 539 zł oraz Assistance wariant podstawowy za 1 zł – m.in. holowanie po wypadku do 100 km.
  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu