Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  O nas

  O nas

  TUZ Ubezpieczenia to nazwa marki związanej z TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, które zostało założone w sierpniu 2003 roku.

  Obecnie firma zatrudnia ponad 400 pracowników i współpracuje z ponad 2000 agentami ubezpieczeniowymi w całej Polsce. Oferuje produkty ubezpieczeniowe również online i przez telefoniczne call centre. Kapitał TUZ Ubezpieczenia jest w 100% polski. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie i tutaj też można odwiedzić jedyny w Polsce punkt sprzedaży i obsługi Klienta, na ulicy Domaniewskiej 41. Zespół TUZ Ubezpieczenia działa jednak na terenie całej Polski, poprzez przedstawicieli regionalnych oraz Centrum Obsługi Korespondencji w Radomiu.

  Historia

  Początkowo firma planowała sprzedaż jednego typu ubezpieczeń tylko dla określonej grupy klientów, dlatego też założyciele wybrali korzystny w tym rozwiązaniu model biznesowy – towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. W 2016 roku nastąpiły zmiany właścicielskie, został powołany nowy zarząd, który rozpoczął proces zmian, takich jak rozszerzenie oferty produktowej, grupy klientów i rozwój technologiczny. Ten nowy kierunek rozwoju doprowadził w 2022 roku do decyzji o rozpoczęciu procesu demutualizacji i przekształcenia firmy w spółkę akcyjną. Proces ten powinien zostać zakończony do połowy 2024 roku.

  Dynamiczny rozwój

  W ostatnich latach, z nowym zarządem i nową strategią, firma przeszła ogromną przemianę, której celem jest zostanie firmą bardziej elastyczną i przyjazną dla swoich agentów, brokerów i klientów, a także wzrost udziałów w rynku ubezpieczeń majątkowych detalicznych i korporacyjnych.

  Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych

  Klienci indywidualni mogą skorzystać z całego pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych, obligatoryjnych i dobrowolnych ubezpieczeń rolnych, nagradzanego na rynku ubezpieczenia nieruchomości i bardzo popularnego NNW Szkolnego. TUZ oferuje również kompleksowe ubezpieczenia dla małych i średnich firm, w tym bogaty wybór OC Zawodowych.

  Ubezpieczenia dla firm

  Departament Ubezpieczeń Korporacyjnych stale rozwija ofertę dla większych przedsiębiorstw, obejmującą ubezpieczenia majątkowe, flotowe, odpowiedzialności cywilnej i gwarancje. Produkty są elastyczne i dopasowane do potrzeb Klienta, a brak korporacyjnych regulacji, niewielka struktura TUZ i zaangażowany zespół zapewniają szybkość działania i podejmowania decyzji.

  Plany na przyszłość

  TUZ Ubezpieczenia z pewnością nie osiada na laurach wielu zdobytych nagród. Zaangażowany zespół planuje kolejne usprawnienia technologiczne dla jeszcze wygodniejszej obsługi Klienta i Agenta, a także nowe propozycje innowacyjnych produktów.

  TUZ zmienił strategię, stając się firmą niezwykle elastycznie reagującą na potrzeby: Agentów, Brokerów, Klientów i bardzo im wszystkim przyjazną.

  Informacje prawne

  Dane rejestrowe

  TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUZ TUW)

  Domaniewska 41
  02-672 Warszawa,

  NIP: 525-22-71-511
  Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000171062
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Wysokość kapitału zakładowego: 166 841 000,00 zł, kapitał wpłacony w całości.


  Forma prawna

  TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych prowadzi działalność ubezpieczeniową w zakresie działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej „pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe” na podstawie Zezwolenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2003 r. nr FI/1389/AU/BK/2001.


  Statut firmy

  Tekst jednolity statutu znajduje się w załączniku poniżej:
  Statut TUZ Ubezpieczenia


  Polityka informacyjna

  Polityka informacyjna

  Zasady Ładu Korporacyjnego

  Zarząd i Rada Nadzorcza TUZ Ubezpieczenia przyjęły do stosowania „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wydane 22 lipca 2014 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności i specyfiki TUZ Ubezpieczenia.
  Stosując się do zasady „complyorexplain” przedstawiamy poniżej informację o zasadach, których stosowanie jest częściowe bądź od których stosowania TUZ Ubezpieczenia odstąpiło.

  Uchwałą z dnia 30 maja 2023 r. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła stosowane przez TUZ Ubezpieczenia „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.

  Załączniki:

  Zasady Ładu Korporacyjnego

  Odstępstwa TUZ Ubezpieczenia 2023

  Władze i struktura organizacyjna

  Zarząd

   

  Piotr Zadrożny, prezes Zarządu
  Od ponad 20 lat w branży finansowo-ubezpieczeniowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach jak Citibank Polska, CitiInsurance CEEMEA, CitiInsurance Polska, MetLife, w którym pełnił funkcję członka zarządu i dyrektora ds. operacji i administracji, Amplico Life – jako dyrektor ds. optymalizacji procesów biznesowych oraz w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. W latach 2017-2018 oraz od roku 2000 członek Rady UFG a od czerwca 2022 roku Przewodniczący Rady UFG. Od roku 2021 członek Komisji Rewizyjnej PIU. Od lutego 2016 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w firmie TUZ Ubezpieczenia. Za skuteczne zarządzanie tą firmą był szeroko nagradzany: w 2019 roku tytułem „Menedżer Roku” w branży ubezpieczeniowej („Gazeta Ubezpieczeniowa”), dwukrotnie tytułem „Menedżer Roku w Finansach” („Home & Market” – 2020, 2021) oraz „Finansista Roku” („Gazeta Finansowa” – 2022). W roku 2012 wyróżniony przez PIU odznaką „Zasłużony dla Ubezpieczeń”. W roku 2022 odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla rozwoju ubezpieczeń przez Prezydenta RP. Absolwent wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej. Prywatnie lubi i aktywnie uprawia kolarstwo, pasjonat modelarstwa szkutniczego oraz uzbrojenia w okresie wojen napoleońskich.


  Dawid Piasecki, członek Zarządu

  Pracę w ubezpieczeniach zaczynał od działu likwidacji szkód w firmie Compensa. Po niej, na ponad 10 lat związał się z HDI jako kierownik w dziale likwidacji szkód i szef oddziału. W 2013 roku dołączył do zespołu sprzedaży agencyjnej w Proama, później Generali. Od grudnia 2017 roku związany z TUZ Ubezpieczenia. Obecnie jednocześnie pełni obowiązki członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar sprzedaży oraz członka Zarządu firmy TUiR Partner.Jest absolwentem Politechniki Koszalińskiej oraz Politechniki Warszawskiej i WAT. Uzyskał również dyplom MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Szkolił się w IEDC Bled School of Management.
  Prywatnie pasjonat kolarstwa i piłki nożnej. Były sędzia piłkarski. Lubi odskocznie od pracy w postaci egzotycznych podróży.

   

  Artur Stępień, członek Zarządu
  Ma ponad 25-letnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej, w tym 15-letnie w zarządach firm ubezpieczeniowych. Tryg, Polish Re, PTU/Gothaer, RESO Europa Service czy Balcia Insurance to spółki, w których nabierał doświadczenia przed dołączeniem do TUZ w 2020 roku. Obecnie pełni funkcję członka Zarządu TUZ Ubezpieczenia i TUiR Partner, odpowiedzialnego za obszary produktu, ryzyka, aktuariatu, reasekuracji, finansów i likwidacji szkód.
  W czasie swojej kariery zawodowej aktywnie uczestniczył w pracach komisji, podkomisji i grup roboczych Polskiej Izby Ubezpieczeń, w szczególności ds. ubezpieczeń majątkowych, reasekuracji, likwidacji szkód i towarzystw ubezpieczeń wzajemnych.
  W 2018 roku odznaczony Odznaką PIU „Za Zasługi Dla Ubezpieczeń”, a w roku 2022 – Brązowym Medalem za Zasługi dla rozwoju ubezpieczeń przez Prezydenta RP.
  Absolwent ekonomii na Politechnice Radomskiej. Ma na swoim koncie również doświadczenie jako wykładowca akademicki. Współpracował z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu i Uniwersytetem Warszawskim, wykładając przedmioty związane z ubezpieczeniami, reasekuracją i zarządzaniem ryzykiem.
  Prywatnie pasjonat bluesa, gitarzysta w zespole bluesowym Art. Blues Band. Można go spotkać i posłuchać m. in. na corocznym festiwalu bluesa w Suwałkach.

   

  Anna Kowalska, członkini Zarządu
  Z ubezpieczeniami związana od 2011 roku, a od 2016 specjalizująca się w obszarze zarządzania ryzykiem. Przed powołaniem do Zarządu TUZ Ubezpieczenia pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem w TUZ Ubezpieczenia i Towarzystwie Ubezpieczeń Partner, gdzie była odpowiedzialna za kształtowanie i realizację polityki zarządzania poszczególnymi typami ryzyk: ubezpieczeniowymi, operacyjnymi, kredytowymi, rynkowymi oraz płynności. Była również członkiem rad nadzorczych: TUZ Ubezpieczenia i TU Partner. Absolwentka Matematyki Stosowanej i Finansowej na Politechnice Gdańskiej, studiów podyplomowych z zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych oraz zarządzania finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej oraz wielu kursów i konferencji poświęconych tematyce Solvency II, zarządzaniu ryzykiem czy ustawodawstwu w zakresie działalności ubezpieczeniowej.
  Od maja 2023 pełni obowiązki członka Zarządu TUZ Ubezpieczenia i członka Zarządu firmy Partner Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji.
  Aktywnie uczestniczy w pracach Polskiej Izby Ubezpieczeń w obszarze ryzyka i kształtowania kultury zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.
  Prywatnie aktywna inwestorka na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych.

   

  Rada Nadzorcza

  W skład Rady Nadzorczej TUZ Ubezpieczenia wchodzą:

  Andrzej Szymanowski – Przewodniczący
  Robert Midura
  Andrzej Niedbalski
  Paweł Dmowski
  Katarzyna Niezgoda
  Krzysztof Kudelski

   

  Kariera

  Zależy nam na pozytywnie nastawionym, zmotywowanym i profesjonalnym zespole. W takim – najlepiej się pracuje. Stale poszukujemy zatem osób przygotowanych merytorycznie, z chęcią podnoszenia kwalifikacji, dynamicznych, kreatywnych, umiejących pracować razem. Jeśli jesteś właśnie taką osobą i chciałbyś do nas dołączyć – zapraszamy po więcej informacji na stronę: www.tuz.pl/kariera


  Ujawnienia publiczne

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu