Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.
  Start Ubezpieczenia dla Rolników w TUZ

  Ubezpieczenia dla Rolników w TUZ

  08.10.2023

  Aktualna polisa ubezpieczeniowa to nie tylko obowiązek, ale często także ogromna korzyść, jaką jest możliwość pokrycia wszelkich szkód przez firmę ubezpieczeniową. Jakim ubezpieczeniom podlegają rolnicy? Które spośród nich są obowiązkowe, a które dobrowolne? W dalszej części artykułu w szczegółowy sposób podejmiemy tematykę ubezpieczeń dla rolników.

  Jakie rodzaje ubezpieczeń dla rolników wyróżniamy?

  Tematykę polis ubezpieczeniowych dla rolników możemy podzielić na kilka podstawowych, lecz bardzo rozbudowanych kategorii. Wynika to z faktu, że podobnie, jak ma to miejsce w przypadku ubezpieczeń na życie, poszczególne polisy obejmują zróżnicowane obszary działalności. Zobaczmy więc, jakie ubezpieczenia dla rolników w TUZ są dostępne dla zainteresowanych? Właściciele gospodarstw rolnych mogą zdecydować się na:

  • ubezpieczenie OC rolnika,
  • ubezpieczenie budynków rolnych,
  • ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
  • ubezpieczenie maszyn rolniczych – Agrocasco,
  • pakiet bezpieczny rolnik.

  Czym jest ubezpieczenie OC rolnika?

  Ubezpieczenie OC to skrót od ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które stanowi zabezpieczenie finansowe na rzecz rekompensaty szkód powstałych względem osób trzecich. W praktyce OC chroni ubezpieczonego przed koniecznością osobistego pokrycia kosztów związanych z likwidacją strat. Najczęściej o ubezpieczeniu OC wspomina się w odniesieniu do pojazdów mechanicznych. Wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa koszty naprawy samochodu należącego do poszkodowanej osoby z OC sprawcy. W przypadku zainteresowanych, którzy zajmują się prowadzeniem gospodarstwa rolnego, ubezpieczenie OC rolnika zapobiega ewentualnym nieprzyjemnościom na wypadek wyrządzenia strat względem osób trzecich. Wówczas to towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa wszelkie koszty związane z naprawą szkód.

  Kiedy rolnik jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia OC?

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa każdy rolnik, będący właścicielem gospodarstwa rolnego jest zobowiązany do posiadania aktualnego ubezpieczenia OC. Tą kwestię w jasny sposób reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 r. Zgodnie z jej zapisami polisę ubezpieczeniową należy zawrzeć od dnia, w którym dana osoba staje się prawnym właścicielem gospodarstwa. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) to jednak nie tylko ustawowy obowiązek, ale także zabezpieczenie finansowe na wypadek powstania jakichkolwiek szkód względem osób trzecich. Mowa tu o sytuacjach, gdy z winy ubezpieczonego rolnika wyrządzone zostaną istotne, bolesne finansowo straty. Przykładem może być uszkodzenie czyjegoś ogrodzenia albo doprowadzenie do częściowej lub całkowitej utraty plonów rolnych.

  Do czego służy ubezpieczenie budynków rolnych?

  Jedna z dostępnych kategorii ubezpieczeń dla Rolników w TUZ dotyczy ochrony budynków rolnych. Ten rodzaj ubezpieczenia chroni wszelkie należące do danej osoby budynki przed skutkami zdarzeń losowych. W praktyce oznacza to, że jeżeli dojdzie do jakichkolwiek nieprzewidzianych sytuacji, na przykład pożaru, czy powodzi, w wyniku których uszkodzeniom ulegną budynki rolne, ubezpieczony otrzyma odszkodowanie finansowe za wszystkie zniszczenia. Ubezpieczenie budynków rolnych jest jednak obowiązkiem każdego rolnika. Wszystkie obiekty wchodzące w skład gospodarstwa powinny posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową, począwszy od daty, w której budynek zostanie pokryty dachem. Warto również pamiętać, że umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym należy na bieżąco aktualizować, gdy w gospodarstwie powstają nowe budynki.

  Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – dlaczego warto je mieć?

  Bezpieczeństwo upraw rolnych oraz zwierząt to kluczowa sprawa z punktu widzenia produktywności w gospodarstwie rolnym. Ten rodzaj polisy obejmuje uprawy rolne oraz zwierzęta gospodarskie i chroni interesy rolnika przed skutkami ewentualnych zdarzeń losowych. Jeżeli dojdzie do straty ze względu na zniszczenie upraw lub chorobę wśród inwentarza zwierzęcego, ubezpieczony otrzyma odszkodowanie finansowe, które pozwoli pokryć straty. Jednocześnie jest to kolejne spośród wielu dostępnych ubezpieczeń dla Rolników w TUZ, które zaliczamy do grona ubezpieczeń obowiązkowych. Posiadanie aktualnego ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich jest obligatoryjne dla tych producentów rolnych, którzy uzyskują dopłaty do swoich upraw. W takim przypadku umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym musi dotyczyć nie mniej niż połowy powierzchni prowadzonych upraw rolnych.

  Co obejmuje ubezpieczenie maszyn rolniczych – Agrocasco?

  Agrocasco jest z kolei ubezpieczeniem, które chroni przed uszkodzeniami, zniszczeniami lub kradzieżami, jakim mogą ulec maszyny rolnicze. Ta forma ubezpieczenia jest całkowicie dobrowolna i umożliwia zwrot środków finansowych z tytułu utraconego sprzętu. W zależności od umowy, jaka zostanie zawarta, rolnik może otrzymać odszkodowanie w wysokości nawet stu procent wartości maszyny, wyznaczonej w dniu zawarcia polisy ubezpieczeniowej. Agrocasco może zostać zawarte na różnorakie narzędzia rolne, w tym ciągniki rolnicze, kombajny, przyczepy, ale także kultywatory, czy opryskiwacze.

  Dla kogo przeznaczony jest Pakiet Bezpieczny Rolnik?

  Ostatnią spośród propozycji ubezpieczeń dla Rolników w TUZ jest Pakiet Bezpieczny Rolnik. Jest to propozycja skierowana do osób, które chcą ograniczyć biurokrację i ilość zawieranych umów. Pakiet jest kompleksowym rozwiązaniem skierowanym do posiadaczy gospodarstw rolnych o powierzchni większej niż 1 ha. W zakres Pakietu Bezpiecznego Rolnika wchodzą polisy ubezpieczeniowe zabezpieczające majątek, w tym uprawy rolne, inwentarz zwierzęcy, maszyny, czy też budynki. Warto jednak podkreślić, że ta propozycja ma charakter modułowy, dzięki czemu można z łatwością dostosowywać zakres ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb Klienta.

  Ubezpieczenia dla Rolników w TUZ – podsumowanie

  W powyższych akapitach przedstawiliśmy szerzej kilka różnych rodzajów polis ubezpieczeniowych. Obok obowiązkowego ubezpieczenia OC, rolnicy mogą również zdecydować się na zabezpieczenie swoich upraw, zwierząt, czy sprzętu oraz infrastruktury. Dzięki temu w razie wystąpienia jakichkolwiek szkód czy strat, ubezpieczony rolnik nie musi pokrywać kosztów z własnej kieszeni. Wszelka odpowiedzialność finansowa spływa wówczas na towarzystwo ubezpieczeniowe. Koszt polisy nie jest wysoki, jednak może uchronić właściciela gospodarstwa rolnego przed bardzo nieprzyjemnymi konsekwencjami zdarzeń losowych. Jeżeli dojdzie do powstania jakichkolwiek szkód, rolnik może otrzymać sowite odszkodowanie finansowe, które pozwoli pokryć powstałe straty.

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu