Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Agrocasco

  Korzyści z posiadania ubezpieczenia Agrocasco

  Jeśli posiadasz wartościowe maszyny rolnicze lub inny sprzęt rolniczy, warto ubezpieczyć je polisą Agrocasco. Obejmuje ona ochroną wypadki polegające na uszkodzeniu, utracie lub zniszczeniu maszyn i sprzętu rolniczego wraz z wyposażeniem dodatkowym (z zachowaniem wyłączeń odpowiedzialności, o których mowa w OWU).

  Agrocasco w TUZ Ubezpieczenia oferuje:

  • możliwość ubezpieczenia maszyny na krótki okres
  • szeroki zakres i klauzule specjalistyczne
  • brak amortyzacji na sprzęty i maszyny rolnicze nawet do 15 lat
  • brak konsumpcji sumy ubezpieczenia
  • ochronę dla szkód powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa osób obsługujących maszyny.

  Zakres ochrony ubezpieczeniowej

  Z polisą Agrocasco zyskujesz ochronę m.in.:

  • na wypadek awarii z przyczyn zewnętrznych i wewnętrznych
  • w przypadku kradzieży
  • od szkód ogniowych,
  • od szkód w ogumieniu i szybach, a także w ładunku w transporcie.

  W przypadku szkody otrzymujesz m.in.:

  • zwrot kosztów parkowania, holowania, transportu do serwisu
  • maszynę zastępczą.

  Dodatkowe opcje:

  • zniesienie udziałów własnych
  • ochrona w przypadku usługowego wykorzystania maszyn
  • gwarantowana suma ubezpieczenia
  • wariant ubezpieczenia od wszystkich ryzyk (All Risk).

  Do kogo skierowane jest Agrocasco?

  Ubezpieczenie skierowane jest do

  • osób fizycznych, właścicieli gospodarstw rolnych o powierzchni minimum 1 ha, użytkujących maszyny rolnicze na użytek własny
  • przedsiębiorstw produkcji roślinnej/zwierzęcej korzystających z maszyn rolniczych
  • najemców/leasingobiorców maszyn rolniczych
  • firm wykonujących usługi w rolnictwie lub leśnictwie
  • firm komunalnych lub budowlanych użytkujących maszyny rolnicze
  • wystawców maszyn rolniczych na targach – m. in.: producentów, dealerów maszyn, sprzętu rolniczego, leasingodawców lub finansujących zakup maszyn, sprzętu rolniczego

  Jaki jest okres ubezpieczenia?

  Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na okres od 3 do 12 miesięcy

  Informacja prawna

  Informacja prawna
  Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter
  wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz
  oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a
  także w Karcie Produktu.

  Dokumenty do pobrania

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karty Produktu

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu