Potrzebujesz
ubezpieczenia?
Kalkulator
Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatą składki z budżetu państwa

Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - korzyści

 • kompleksowe ubezpieczenie Twojego mienia,
 • możliwość uzyskania dopłaty do składki z budżetu państwa,
 • oferta dostosowana do Twoich potrzeb,
 • rolnicy posiadający ubezpieczenie na co najmniej połowę swojej produkcji, w przypadku klęski otrzymają pełną pomoc od Państwa (producenci rolni, który nie dopełnili obowiązku ubezpieczenia, otrzymają pomoc pomniejszoną o połowę).

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie skierowane jest do producenta rolnego, w rozumieniu Ustawy o ubezpieczeniach rolnych i zwierząt gospodarskich z dnia 7 lipca 2015.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej – uprawy rolne

Ubezpieczeniem mogą zostać objęte następujące uprawy należące do producenta rolnego:

 • zboża,
 • kukurydza,
 • rzepak,
 • rzepik,
 • ziemniaki,
 • buraki cukrowe,
 • chmiel,
 • tytoń,
 • warzywa gruntowe,
 • owoce drzew i krzewów owocowych oraz truskawek,
 • nasadzenia drzew i krzewów owocowych oraz truskawek,
 • rośliny strączkowe.

Umowa ubezpieczenia obejmuje plon główny.
Aby skorzystać z ubezpieczenia i wypełnić obowiązki ustawowe, należy ubezpieczyć ww. uprawy od przynajmniej jednego z następujących ryzyk: powodzi, suszy, gradu, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych.

Istnieje możliwość rozszerzenia ochrony upraw rolnych od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez: deszcz nawalny, huragan, lawinę, obsunięcie się ziemi, piorun.
W opcji dodatkowej, na życzenie Klienta, ochronę można rozszerzyć o ryzyko ognia. Klauzula ta nie jest dotowana z budżetu państwa.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej – zwierzęta gospodarskie

Producent rolny, w ramach ubezpieczenia z dopłatą składki z budżetu państwa, może również skorzystać z opcji ubezpieczenia następujących zwierząt gospodarskich, znajdujących się w jego posiadaniu i wskazanych w jego polisie:

 • bydło,
 • konie,
 • owce,
 • kozy,
 • drób,
 • świnie.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zwierzęta gospodarskie od ryzyka padnięcia i uboju z konieczności, w następstwie następujących zdarzeń losowych: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawina.

Ochronę można również rozszerzyć o ryzyko ognia. Klauzula ta nie jest dotowana z budżetu państwa.

Jaki jest okres ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich?

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na okres maksymalnie 12 miesięcy.

Informacja prawna Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.

Dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki Ubezpieczenia upraw rolnych z dopłatą składki z budżetu państwaKarta Produktu Ubezpieczenie upraw rolnych z dopłatą składki z budżetu państwaKlauzula do ubezpieczenia dodatkowego od ognia dla upraw rolnychOgólne Warunki Ubezpieczenia zwierząt gospodarskich z dopłatą składki z budżetu państwaKarta Produktu Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich z dopłatą składki z budżetu państwaKlauzula do ubezpieczenia dodatkowego od ognia dla ubezpieczenia zwierząt gospodarskich