Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatą składki z budżetu państwa

  Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - korzyści

  Z ubezpieczeniem upraw lub zwierząt zabezpieczysz owoce swojej pracy przed losowymi zdarzeniami. W ofercie dla rolników od TUZ TUW znajdziesz szeroki zakres ryzyk z możliwością ich dostosowania - żeby Twoje gospodarstwo rolne było jeszcze lepiej chronione. I to w takim zakresie, jakim chcesz. Do zalet dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych należą:

  • kompleksowe ubezpieczenie Twojego mienia,
  • możliwość uzyskania do 65% dopłaty do składki z budżetu państwa,
  • oferta dostosowana do Twoich potrzeb,
  • rolnicy posiadający ubezpieczenie na co najmniej połowę swojej produkcji, w przypadku klęski otrzymają pełną pomoc od Państwa (producenci rolni, który nie dopełnili obowiązku ubezpieczenia, otrzymają pomoc pomniejszoną o połowę).
  • dotowane ubezpieczenie upraw rolnych w TUZ Ubezpieczenia obejmuje trzy podstawowe ryzyka: ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne oraz grad,
  • TUZ Ubezpieczenia oferuje dobrowolne ubezpieczenie od skutków deszczu nawalnego, pioruna, lawiny, osunięcia ziemi i huraganu oraz dodatkowo (w ramach pakietu) będące poza zakresem budżetowych dopłat ubezpieczenie od ognia.

  Do kogo skierowane jest dotowane ubezpieczenie upraw rolnych?

  Ubezpieczenie skierowane jest do producenta rolnego, w rozumieniu Ustawy o ubezpieczeniach rolnych i zwierząt gospodarskich z dnia 7 lipca 2015. Jeśli jesteś rolnikiem, zachęcamy do sprawdzenia oferty od TUZ Ubezpieczenia. Oferta jest też przeznaczona dla zwierząt gospodarczych.

  Zakres ochrony ubezpieczeniowej – uprawy rolne

  Ubezpieczeniem mogą zostać objęte następujące uprawy należące do producenta rolnego:

  • zboża,
  • kukurydza,
  • rzepak,
  • rzepik,
  • ziemniaki,
  • buraki cukrowe,
  • chmiel,
  • tytoń,
  • warzywa gruntowe,
  • owoce drzew i krzewów owocowych oraz truskawek,
  • nasadzenia drzew i krzewów owocowych oraz truskawek,
  • rośliny strączkowe.

  Umowa ubezpieczenia obejmuje plon główny.

  Aby skorzystać z ubezpieczenia i wypełnić obowiązki ustawowe, należy ubezpieczyć ww. uprawy od przynajmniej jednego z następujących ryzyk: powodzi, suszy, gradu, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych.

  Istnieje możliwość rozszerzenia ochrony upraw rolnych od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez: deszcz nawalny, huragan, lawinę, obsunięcie się ziemi, piorun.

  W opcji dodatkowej, na życzenie Klienta, ochronę można rozszerzyć o ryzyko ognia. Klauzula ta nie jest dotowana z budżetu państwa.

  Zakres ochrony ubezpieczeniowej – zwierzęta gospodarskie

  Producent rolny, w ramach ubezpieczenia z dopłatą składki z budżetu państwa, może również skorzystać z opcji ubezpieczenia następujących zwierząt gospodarskich, znajdujących się w jego posiadaniu i wskazanych w jego polisie:

  • bydło,
  • konie,
  • owce,
  • kozy,
  • drób,
  • świnie.

  Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zwierzęta gospodarskie od ryzyka padnięcia i uboju z konieczności, w następstwie następujących zdarzeń losowych: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawina.

  Ochronę można również rozszerzyć o ryzyko ognia. Klauzula ta nie jest dotowana z budżetu państwa.

  Jak działają dopłaty do składki ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarczych?

  Korzystając z dotowanego ubezpieczenia upraw dla rolnika, płacisz tylko część składki - a resztę (nawet do 65%) dopłaca budżet państwa. Każdego roku Rada Ministrów ustala wysokość dopłat. Dlatego umowy o dotowane ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarczych podpisywane są do momentu wyczerpania limitu dopłat.

  Jaki jest okres ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich?

  Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na okres maksymalnie 12 miesięcy.

  Informacja prawna
  Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter
  wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz
  oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a
  także w Karcie Produktu.

  Dokumenty do pobrania

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karty Produktu