Pakiet Bezpieczny Rolnik

Zalety

 • kompleksowe ubezpieczenie Twojego mienia na jednej polisie
 • dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 • ubezpieczenie maszyn rolniczych i sprzętu rolniczego w ramach dodatkowego ubezpieczenia AGROCACSO

Do kogo skierowany jest produkt

Ubezpieczenie skierowane jest do osób fizycznych właścicieli gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 1 ha. Modułowa konstrukcja pozwala na indywidualne dopasowanie ochrony do własnych potrzeb.

Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ubezpieczenie:

 • budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego w zakresie ryzyk nie objętych zakresem ochrony w ramach obowiązkowego ubezpieczenia
 • pomieszczenia oraz budynki nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu
 • budowle
 • maszyny i urządzenia mechaniczne
 • ziemiopłody, materiały i zapasy
 • maszyny i sprzęt rolniczy w gospodarstwie domowym i poza nim
 • elementy szklane
 • stałych elementów (drzwi, okna, glazura, tynki, instalacje, zabudowa kuchenna)
 • ruchomości domowych (meble, sprzęt AGD i audio-video, sprzęt elektroniczny, przedmioty osobistego użytku (książki, ubrania))
 • nagrobków
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 • następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenie gwarantuje ochronę w zakresie ubezpieczenia w formule ryzyk nazwanych, w ramach obowiązkowego ubezpieczenia (m. in. powódź, podtopienie, pożar, uderzenie pioruna, huragan, grad, deszcz nawalny)

   oraz dodatkowo (m. in.):

   • działania dymu i sadzy
   • zalania
   • huku ponaddźwiękowego
   • dewastację (w tym graffiti) oraz przepięcia
   • kradzież z włamaniem i rabunek

Jaki jest okres ubezpieczenia

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na okres 12 miesięcy.

Informacja prawna Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.

Dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Karta ProduktuAnkieta Potrzeb KlientaUstawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUKOgólne warunki ubezpieczenia domów jednorodzinnych i mieszkań