Potrzebujesz
ubezpieczenia?
Kalkulator
Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

Pakiet Bezpieczny Rolnik

Pakiet Bezpieczny Rolnik - zalety produktu

 • kompleksowe ubezpieczenie Twojego mienia na jednej polisie
 • dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 • ubezpieczenie maszyn rolniczych i sprzętu rolniczego w ramach dodatkowego ubezpieczenia AGROCACSO

Do kogo skierowany jest Pakiet Bezpieczny Rolnik?

Ubezpieczenie skierowane jest do osób fizycznych właścicieli gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 1 ha. Modułowa konstrukcja pozwala na indywidualne dopasowanie ochrony do własnych potrzeb.

Pakiet Bezpieczny Rolnik - zakres ochrony ubezpieczeniowej

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ubezpieczenie:

 • budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego w zakresie ryzyk nie objętych zakresem ochrony w ramach obowiązkowego ubezpieczenia
 • pomieszczenia oraz budynki nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu
 • budowle
 • maszyny i urządzenia mechaniczne
 • ziemiopłody, materiały i zapasy
 • maszyny i sprzęt rolniczy w gospodarstwie domowym i poza nim
 • elementy szklane
 • stałych elementów (drzwi, okna, glazura, tynki, instalacje, zabudowa kuchenna)
 • ruchomości domowych (meble, sprzęt AGD i audio-video, sprzęt elektroniczny, przedmioty osobistego użytku (książki, ubrania))
 • nagrobków
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 • następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenie gwarantuje ochronę w zakresie ubezpieczenia w formule ryzyk nazwanych, w ramach obowiązkowego ubezpieczenia (m. in. powódź, podtopienie, pożar, uderzenie pioruna, huragan, grad, deszcz nawalny)

   oraz dodatkowo (m. in.):

   • działania dymu i sadzy
   • zalania
   • huku ponaddźwiękowego
   • dewastację (w tym graffiti) oraz przepięcia
   • kradzież z włamaniem i rabunek

Jaki jest okres ubezpieczenia?

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na okres 12 miesięcy.