Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

  Zalety ubezpieczenia NNW

  • Wsparcie finansowe w przypadku gdy ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi
  • Szeroki zakres ubezpieczenia
  • Możliwość dopasowania ochrony ubezpieczenia do własnych potrzeb poprzez dobór adekwatnych klauzul

  Do kogo skierowane jest Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków?

  Oferta ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków TUZ TUW kierowana jest do wszystkich, którzy chcą uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe po zaistniałym wypadku.

  Zakres ochrony ubezpieczenia NNW

  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantuje wypłatę świadczeń w przypadkach:

  • trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
  • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku

  Zapewniamy możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o dowolnie wybrane klauzule dodatkowe:

  • Klauzula 01 - zawał serca i udar mózgu
  • Klauzula 02 - dzienne świadczenia szpitalne
  • Klauzula 03 - koszty leczenia
  • Klauzula 04 - koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
  • Klauzula 05 - koszty przekwalifikowania zawodowego
  • Klauzula 06 - koszty rehabilitacji
  • Klauzula 07 - trwała i całkowita niezdolność do pracy
  • Klauzula 08 - świadczenie dodatkowe z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • Klauzula 09 - Assistance medyczny

  Jaki jest okres trwania ochrony w ramach ubezpieczenia NNW?

  • Ubezpieczony sam wybiera sumę ubezpieczenia
  • Wypłata świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku następuje w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za 1% ustalonego trwałego uszczerbku
  • Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres 12 miesięcy, bądź krótszy
  Informacja prawna
  Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter
  wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz
  oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a
  także w Karcie Produktu.

  Dokumenty do pobrania

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karty Produktu