Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Zalety

 • Wsparcie finansowe w przypadku gdy ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi
 • Szeroki zakres ubezpieczenia
 • Możliwość dopasowania ochrony ubezpieczenia do własnych potrzeb poprzez dobór adekwatnych klauzul

Do kogo skierowany jest produkt

Oferta ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków TUZ TUW kierowana jest do wszystkich, którzy chcą uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe po zaistniałym wypadku.

Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantuje wypłatę świadczeń w przypadkach:

 • trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
 • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Zapewniamy możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o dowolnie wybrane klauzule dodatkowe:

 • Klauzula 01 - zawał serca i udar mózgu
 • Klauzula 02 - dzienne świadczenia szpitalne
 • Klauzula 03 - koszty leczenia
 • Klauzula 04 - koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
 • Klauzula 05 - koszty przekwalifikowania zawodowego
 • Klauzula 06 - koszty rehabilitacji
 • Klauzula 07 - trwała i całkowita niezdolność do pracy
 • Klauzula 08 - świadczenie dodatkowe z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Klauzula 09 - Assistance medyczny

Jaki jest okres ubezpieczenia i suma ubezpieczenia

 • Ubezpieczony sam wybiera sumę ubezpieczenia
 • Wypłata świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku następuje w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za 1% ustalonego trwałego uszczerbku
 • Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres 12 miesięcy, bądź krótszy
Informacja prawna Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.

Dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki UbezpieczeniaKarta produktuAnkieta Potrzeb Klienta