Ubezpieczenie Domków Letniskowych

Zalety

  • ochrona pomieszczeń gospodarczych a także obiektów małej architektury
  • ochrona ruchomości domowych, w tym narzędzi sprzętu ogrodniczego
  • ubezpieczenie niezależnie od konstrukcji domku letniskowego

Do kogo skierowany jest produkt

Ubezpieczenie skierowane jest do posiadaczy lub użytkowników domków letniskowych, z których Klient korzysta w chwilach wypoczynku rekreacyjnego.

Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ubezpieczenie:

  • domku letniskowego wraz z stałymi elementami
  • obiektów małej architektury
  • pomieszczeń gospodarczych
  • ruchomości domowych
  • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Ubezpieczenie gwarantuje ochronę w zakresie formule ryzyk nazwanych, które obejmują między innymi: powódź, pożar, uderzenie pioruna, huragan, grad, zalanie (wraz z deszczem nawalnym), osuwanie się ziemi i innych.

Dodatkowo w ramach zawartej umowy ubezpieczenia ochrona obejmuje koszty naprawy uszkodzonych lub zniszczonych zabezpieczeń oraz kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji.

Jaki jest okres ubezpieczenia

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na okres 12 miesięcy.

Informacja prawna Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.

Dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki UbezpieczeniaKarta ProduktuAnkieta Potrzeb Klienta