Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (CARGO)

Do kogo skierowany jest produkt

Ubezpieczenie skierowane jest do osób fizycznych będących przedsiębiorcami, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa

Przewożone mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową w przypadku:

 • pożaru
 • uderzenia pioruna
 • wybuchu
 • huraganu
 • sztormu
 • powodzi
 • deszczu nawalnego
 • lawiny
 • zapadania i osuwania się ziemi
 • upadku przedmiotu na środek transportowy
 • wypadku, jakiemu uległ środek transportowy
 • kradzieży, rabunku
 • innych przyczyn jeżeli w ich następstwie doszło do połamania, potłuczenia, rozbicia, wycieku, podarcia, zabrudzenia, rozsypania, poplamienia, pogięcia, zgniecenia, zamoczenia i porysowania przewożonych rzeczy (towarów).

Jaki jest okres ubezpieczenia

Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres 12 miesięcy.

Informacja prawna Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.

Dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki UbezpieczeniaAnkieta Potrzeb KlientaKarta Produktu