Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (CARGO)

  Do kogo skierowane jest ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym?

  Ubezpieczenie skierowane jest do osób fizycznych będących przedsiębiorcami, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

  Od następstw jakich zdarzeń chroni ubezpieczenie CARGO?

  Przewożone mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową w przypadku:

  • pożaru
  • uderzenia pioruna
  • wybuchu
  • huraganu
  • sztormu
  • powodzi
  • deszczu nawalnego
  • lawiny
  • zapadania i osuwania się ziemi
  • upadku przedmiotu na środek transportowy
  • wypadku, jakiemu uległ środek transportowy
  • kradzieży, rabunku
  • innych przyczyn jeżeli w ich następstwie doszło do połamania, potłuczenia, rozbicia, wycieku, podarcia, zabrudzenia, rozsypania, poplamienia, pogięcia, zgniecenia, zamoczenia i porysowania przewożonych rzeczy (towarów).

  Na jaki okres można zawrzeć umowę ubezpieczenia CARGO?

  Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres 12 miesięcy.

  Informacja prawna
  Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter
  wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz
  oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a
  także w Karcie Produktu.

  Dokumenty do pobrania

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karty Produktu