Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.
  Start Ubezpieczenie dla przedsiębiorców – na jaki zakres ochrony się zdecydować?

  Ubezpieczenie dla przedsiębiorców – na jaki zakres ochrony się zdecydować?

  22.05.2020

  Prowadzenie własnej działalności wymaga od przedsiębiorcy nie tylko dobrego pomysłu i biznesowego zacięcia, ale także sporej odwagi. Trzeba bowiem pamiętać, że na właścicielu firmy ciąży odpowiedzialność za pracowników, mienie przedsiębiorstwa, a także za ewentualne szkody powstałe po stronie klientów. Dlatego tak ważne jest, aby osoba prowadząca działalność posiadała ubezpieczenie dla przedsiębiorców w zakresie, który będzie odpowiadał potrzebom firmy.

  Podstawowe ubezpieczenie OC firmy – jaką zapewnia ochronę?

  Najbardziej popularną formę ochrony ubezpieczeniowej wśród przedsiębiorców stanowi z pewnością podstawowe OC firmy. Choć jest to oferta, z której korzysta wielu właścicieli przedsiębiorstw, to w większości przypadków nie należy ona do produktów obowiązkowych. Wyjątkiem w tej kategorii są ubezpieczenia dotyczące wykonywania konkretnych działalności, takie jak na przykład obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych, czy obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości.

  Co zatem wchodzi w zakres ochrony podstawowego ubezpieczenia OC firmy? Jest to odpowiedzialność cywilna właściciela przedsiębiorstwa za szkody rzeczowe lub osobowe wyrządzone osobom trzecim w wyniku prowadzenia działalności. W ograniczony zakres tego produktu ubezpieczeniowego mogą wchodzić natomiast szkody powstałe na skutek posiadanego przez przedsiębiorcę mienia z wyłączeniem tych, do których doszło w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy zazwyczaj można także rozszerzyć o kolejne klauzule, które spersonalizują produkt tak, aby jak najlepiej wpisywał się w potrzeby Ubezpieczającego. Mogą to być na przykład dodatkowo:

  • OC pracodawcy – chroni odpowiedzialność cywilną pracodawcy w przypadku doznania szkód rzeczowych lub osobowych przez jego pracowników,
  • OC za produkt – zapewnia ochronę w przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim przez produkt lub usługę Ubezpieczającego,
  • OC najemcy nieruchomości – ochrona w przypadku szkód powstałych na skutek prowadzenia działalności w wynajmowanych lokalach,
  • OC dla konkretnych działalności np. aptek, gabinetów kosmetycznych, gabinetów weterynaryjnych – chroni odpowiedzialność cywilną właściciela w przypadku szkód powstałych na skutek prowadzenia tychże działalności.

  Co warto ubezpieczyć prowadząc przedsiębiorstwo?

  Odpowiedzialność cywilna to oczywiście nie jedyny “przedmiot”, który warto objąć ochroną ubezpieczeniowa prowadząc firmę. W zależności od zakresu i profilu działalności, należy zastanowić się nad tym, czy mienie znajdujące się na wyposażeniu i w użytku przedsiębiorstwa nie pozostaje narażone na określone grupy ryzyka. Im większej wartości urządzenia, maszyny, meble, czy nieruchomości posiada właściciel firmy, tym poważniej powinien się on zastanowić nad zapewnieniem sobie ochrony majątku w przypadku uszkodzenia, kradzieży lub zniszczenia mienia w przedsiębiorstwie.

  Jaki zatem zakres ochrony oprócz odpowiedzialności cywilnej może gwarantować ubezpieczenie dla przedsiębiorców? Od ognia i innych zdarzeń losowych, a także od kradzieży z włamaniem lub rabunku można ubezpieczyć na przykład:

  • budynki i inne nieruchomości,
  • maszyny, urządzenia i inne wyposażenie,
  • mienie pracowników firmy,
  • środki obrotowe,
  • wartości pieniężne.

  W zależności od tego, jaki rodzaj działalności prowadzi Ubezpieczający, w jakich uwarunkowaniach lokalowych funkcjonuje firma i jakie wyposażenie jest jej niezbędne do efektywnego działania, ubezpieczyć można dodatkowo:

  • ładunki w transporcie,
  • szyby i elementy szklane,
  • sprzęt elektroniczny,
  • majątek firmy na wypadek strat finansowych poniesionych przez przedsiębiorstwo w wyniku zakłócenia działalności lub przerwy w jego funkcjonowaniu.

  Właściwy dobór zakresu i przedmiotu polisy ubezpieczenia dla przedsiębiorców jest niezwykle istotny i wymaga dokładnego przeanalizowania sytuacji oraz potrzeb osoby prowadzącej działalność. Ważne zatem, aby ubezpieczyciel był skłonny do uznania indywidualnych wymagań Ubezpieczającego i potrafił sprostać jego oczekiwaniom, choćby za pomocą szeregu klauzul, o które ubezpieczenie może zostać rozszerzone. Na czym jeszcze powinna skupić się osoba prowadząca działalność, wybierając ubezpieczenie dla przedsiębiorców?

  Ubezpieczenie firmy – na co zwrócić uwagę?

  Niezwykle wygodną formą, ułatwiającą przedsiębiorcom poruszanie się w gąszczu przygotowanych dla nich ofert, jest skumulowanie wszystkich niezbędnych parametrów ubezpieczenia w jednym pakiecie, takim jak na przykład Pakiet Bezpieczny Przedsiębiorca Plus lub Pakiet Bezpieczna Firma. Taki sposób konstruowania oferty pozwala nie tylko na wygodne ustalenie zakresu i przedmiotu polisy, ale często wpływa także na ogólny koszt ubezpieczenia. Dodatkowo, jest to niezwykle prosta w odbiorze forma prezentacji oferty, przygotowana specjalnie z myślą o potrzebach przedsiębiorców.

  Ubezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw zawierane są zwykle na okres 12 miesięcy. Jeżeli jednak przedsiębiorca miałby w tym zakresie inne oczekiwania, warto, aby zakomunikował je doradcy. Może się też okazać, że w przypadku zawarcia umowy na dłuższy okres czasu, koszt ubezpieczenia ulegnie zmianie na korzyść przedsiębiorcy.

  Ostatnim ważnym aspektem, o którym powinien pamiętać Ubezpieczający jest fakt, że ubezpieczyciel wypłaci środki wynikające z polisy jedynie w przypadku, w którym do szkód objętych ubezpieczeniem nie doszło w wyniku umyślnego działania przedsiębiorcy. Niezwykle istotne dla osoby prowadzącej działalność jest także dokładne sprawdzenie innych możliwych wykluczeń w ofercie ubezpieczyciela. Może się bowiem zdarzyć, że polisa nie będzie pokrywała szkód wynikających z zaniedbania, czy choćby naturalnego zużycia wyposażenia.

  Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie dla przedsiębiorców?

  Ubezpieczenie dla przedsiębiorców pozwala osobom prowadzącym działalność poczuć, że w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia czy niespodziewanego wypadku, mogą liczyć na finansowe wsparcie. Ochrona majątku przedsiębiorcy jest jednym z tych aspektów posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej, którego nie da się przecenić. Zdarzenia losowe powodujące często ogromne szkody dla funkcjonowania firm sprawiają, że przedsiębiorcy odczuwają nie tylko obciążenie finansowe, ale także psychiczne. Wypłata środków z ubezpieczenia może znacząco przyczynić się do poprawy tej sytuacji.

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu