Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych

  Jak zakupić ubezpieczenie agenta w TUZ TUW?

  Ubezpieczenie można zakupić w przeciągu 180 sekund w pełni zdalnie, dzwoniąc pod numer telefonu 22 534 56 01 lub całkowicie online przez nasz Kalkulator Ubezpieczenia OC Zawodowe.

  Obowiązkowe OC agentów ubezpieczeniowych - dla kogo?

  Ubezpieczenie skierowane jest do:

  • Agentów ubezpieczeniowych, wykonującego czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, podlegających obowiązkowi zawarcia umowy ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych
  • Agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, wykonującego czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, obowiązanych do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

  Ubezpieczenie OC agenta ubezpieczeniowego - co obejmuje ochrona?

  Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna agenta ubezpieczeniowego/ agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające za szkody wyrządzone w następstwie jego działania lub zaniechania, w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych.

  Jaki jest okres ubezpieczenia i suma gwarancyjna?

  Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres 12 miesięcy.
  Suma gwarancyjna:

  • Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych
   1 300 380 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 1 924 560 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.
  • Kwota, o której mowa powyżej jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.
  Informacja prawna
  Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter
  wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz
  oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a
  także w Karcie Produktu.

  Dokumenty do pobrania

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karty Produktu

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu