Potrzebujesz
ubezpieczenia?
Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Zasady Ładu Korporacyjnego

  Start | O TUZ | Zasady Ładu Korporacyjnego

  Informujemy, że TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych („TUZ TUW”) przyjęło do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego („ZŁK”), które stanowią zbiór reguł określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne TUZ TUW, w tym relacje z udziałowcami i Klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz wewnętrznych systemów i kluczowych funkcji, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. Mając na uwadze powyższe, ZŁK zostały wprowadzone w TUZ TUW w szerokim zakresie wraz z zastosowaniem zasady możliwie najmniejszej ingerencji w pierwotną treść ZŁK, przyjętą przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowaną na jej stronie internetowej.

  Wdrożenie i stosowanie ZŁK w TUZ TUW uwarunkowane jest, przede wszystkim:

  • zachowaniem zgodności z zasadą proporcjonalności,
  • zakresem wynikającym ze skali i charakteru działalności TUZ TUW,
  • o ile ZŁK nie będą stały w kolizji z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  • o ile ich stosowanie nie będzie wiązało się z nadmierną uciążliwością dla TUZ TUW.