O nas

O nas

TUZ Ubezpieczenia to nazwa marki związanej z TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, które zostało założone w sierpniu 2003 roku.

Obecnie firma zatrudnia ponad 400 pracowników i współpracuje z ponad 2000 agentami ubezpieczeniowymi w całej Polsce. Oferuje produkty ubezpieczeniowe również online i przez telefoniczne call centre. Kapitał TUZ Ubezpieczenia jest w 100% polski. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie i tutaj też można odwiedzić jedyny w Polsce punkt sprzedaży i obsługi Klienta, na ulicy Domaniewskiej 41. Zespół TUZ Ubezpieczenia działa jednak na terenie całej Polski, poprzez przedstawicieli regionalnych oraz Centrum Obsługi Korespondencji w Radomiu.

Historia

Początkowo firma planowała sprzedaż jednego typu ubezpieczeń tylko dla określonej grupy klientów, dlatego też założyciele wybrali korzystny w tym rozwiązaniu model biznesowy – towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. W 2016 roku nastąpiły zmiany właścicielskie, został powołany nowy zarząd, który rozpoczął proces zmian, takich jak rozszerzenie oferty produktowej, grupy klientów i rozwój technologiczny. Ten nowy kierunek rozwoju doprowadził w 2022 roku do decyzji o rozpoczęciu procesu demutualizacji i przekształcenia firmy w spółkę akcyjną. Proces ten powinien zostać zakończony do połowy 2024 roku.

Dynamiczny rozwój

W ostatnich latach, z nowym zarządem i nową strategią, firma przeszła ogromną przemianę, której celem jest zostanie firmą bardziej elastyczną i przyjazną dla swoich agentów, brokerów i klientów, a także wzrost udziałów w rynku ubezpieczeń majątkowych detalicznych i korporacyjnych.

Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych

Klienci indywidualni mogą skorzystać z całego pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych, obligatoryjnych i dobrowolnych ubezpieczeń rolnych, nagradzanego na rynku ubezpieczenia nieruchomości i bardzo popularnego NNW Szkolnego. TUZ oferuje również kompleksowe ubezpieczenia dla małych i średnich firm, w tym bogaty wybór OC Zawodowych.

Ubezpieczenia dla firm

Departament Ubezpieczeń Korporacyjnych stale rozwija ofertę dla większych przedsiębiorstw, obejmującą ubezpieczenia majątkowe, flotowe, odpowiedzialności cywilnej i gwarancje. Produkty są elastyczne i dopasowane do potrzeb Klienta, a brak korporacyjnych regulacji, niewielka struktura TUZ i zaangażowany zespół zapewniają szybkość działania i podejmowania decyzji.

Plany na przyszłość

TUZ Ubezpieczenia z pewnością nie osiada na laurach wielu zdobytych nagród. Zaangażowany zespół planuje kolejne usprawnienia technologiczne dla jeszcze wygodniejszej obsługi Klienta i Agenta, a także nowe propozycje innowacyjnych produktów.

TUZ zmienił strategię, stając się firmą niezwykle elastycznie reagującą na potrzeby: Agentów, Brokerów, Klientów i bardzo im wszystkim przyjazną.

Informacje prawne

Dane rejestrowe

TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUZ TUW)

Domaniewska 41
02-672 Warszawa,

NIP: 525-22-71-511
Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000171062
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 166 841 000,00 zł, kapitał wpłacony w całości.


Forma prawna

TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych prowadzi działalność ubezpieczeniową w zakresie działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej „pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe” na podstawie Zezwolenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2003 r. nr FI/1389/AU/BK/2001.


Statut firmy

Tekst jednolity statutu znajduje się w załączniku poniżej:
Statut TUZ Ubezpieczenia


Polityka informacyjna

Polityka informacyjna

Zasady Ładu Korporacyjnego

Zarząd i Rada Nadzorcza TUZ Ubezpieczenia przyjęły do stosowania „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wydane 22 lipca 2014 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności i specyfiki TUZ Ubezpieczenia.
Stosując się do zasady „complyorexplain” przedstawiamy poniżej informację o zasadach, których stosowanie jest częściowe bądź od których stosowania TUZ Ubezpieczenia odstąpiło.

Uchwałą z dnia 29 maja 2024 r. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła stosowane przez TUZ Ubezpieczenia „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.”

Załączniki:

Zasady Ładu Korporacyjnego

Odstępstwa TUZ Ubezpieczenia 2024

Władze i struktura organizacyjna

Zarząd

Jarosław Matusiewicz, Członek Zarządu, oczekujący na zgodę KNF na objęcie funkcji Prezesa Zarządu
Związany z rynkiem ubezpieczeniowym od początku kariery zawodowej. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Akademii Rolniczo -Technicznej w Olsztynie i podyplomowych Studiów z zakresu przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, swoje ponad 30 letnie doświadczenie zdobywał w dwóch grupach ubezpieczeniowych. Rozpoczynał w  PZU S.A., gdzie pełnił szereg funkcji w obszarze likwidacji szkód. Kolejnym wyborem, na ponad 16 lat, została grupa UNIQA. Zaczynał w niej jako dyrektor odpowiedzialny za obszar likwidacji szkód w Polsce. Równolegle, przez prawie 5 lat, był osobą odpowiedzialną za program rozwoju procesu likwidacji szkód w 11 krajach Europy Centralnej i Europy Południowo-Wschodniej w UNIQA International. W latach 2016-2022 pełnił funkcje zarządowe, najpierw jako członek zarządu odpowiedzialny za techniki ubezpieczeniowe, a następnie – od kwietnia 2021 roku – jako prezes zarządu UNIQA. Po fuzji ubezpieczyciela z firmą AXA, objął stanowisko wiceprezesa zarządu, wspierając dalszą integrację organizacji. We wrześniu 2022 roku zdecydował się na zmianę i do czerwca 2024 pełnił funkcję prezesa zarządu spółki technologicznej ControlExpert Sp. z o.o., zajmującej się dostarczaniem rozwiązań wpierających procesy likwidacji szkód.

Jarosław Matusiewicz w trakcie swojej kariery zawodowej, brał udział w wielu ważnych inicjatywach środowiska ubezpieczycieli w Polsce, będąc aktywnym członkiem kluczowych, organizacji branżowych. Przez wiele lat działał jako członek Komisji Likwidacji Szkód oraz Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń, a w latach 2016 – 2022 również jako członek, a następnie przewodniczący Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Prywatnie – mąż, ojciec córki i syna, pasjonat sportu. Biega, pływa, jeździ na rowerze, również w ramach aktywności założonej i prowadzonej przez niego Fundacji ZOSTANĘ IRONMANEM ALBO CHOCIAŻ PÓŁ – wspierającej sportowców z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Dawid Piasecki, Członek Zarządu
Pracę w ubezpieczeniach zaczynał od działu likwidacji szkód w firmie Compensa. Po niej, na ponad 10 lat związał się z HDI jako kierownik w dziale likwidacji szkód i szef oddziału. W 2013 roku dołączył do zespołu sprzedaży agencyjnej w Proama, później Generali. Od grudnia 2017 roku związany z TUZ Ubezpieczenia. Obecnie jednocześnie pełni obowiązki członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar sprzedaży oraz członka Zarządu firmy TUiR Partner.Jest absolwentem Politechniki Koszalińskiej oraz Politechniki Warszawskiej i WAT. Uzyskał również dyplom MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Szkolił się w IEDC Bled School of Management.

Prywatnie pasjonat kolarstwa i piłki nożnej. Były sędzia piłkarski. Lubi odskocznie od pracy w postaci egzotycznych podróży.

 

Artur Stępień, Członek Zarządu
Ma ponad 25-letnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej, w tym 15-letnie w zarządach firm ubezpieczeniowych. Tryg, Polish Re, PTU/Gothaer, RESO Europa Service czy Balcia Insurance to spółki, w których nabierał doświadczenia przed dołączeniem do TUZ w 2020 roku. Obecnie pełni funkcję członka Zarządu TUZ Ubezpieczenia i TUiR Partner, odpowiedzialnego za obszary produktu, ryzyka, aktuariatu, reasekuracji, finansów i likwidacji szkód.
W czasie swojej kariery zawodowej aktywnie uczestniczył w pracach komisji, podkomisji i grup roboczych Polskiej Izby Ubezpieczeń, w szczególności ds. ubezpieczeń majątkowych, reasekuracji, likwidacji szkód i towarzystw ubezpieczeń wzajemnych.
W 2018 roku odznaczony Odznaką PIU „Za Zasługi Dla Ubezpieczeń”, a w roku 2022 – Brązowym Medalem za Zasługi dla rozwoju ubezpieczeń przez Prezydenta RP.
Absolwent ekonomii na Politechnice Radomskiej. Ma na swoim koncie również doświadczenie jako wykładowca akademicki. Współpracował z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu i Uniwersytetem Warszawskim, wykładając przedmioty związane z ubezpieczeniami, reasekuracją i zarządzaniem ryzykiem.
Prywatnie pasjonat bluesa, gitarzysta w zespole bluesowym Art. Blues Band. Można go spotkać i posłuchać m. in. na corocznym festiwalu bluesa w Suwałkach.

 

Anna Kowalska, Członkini Zarządu
Z ubezpieczeniami związana od 2011 roku, a od 2016 specjalizująca się w obszarze zarządzania ryzykiem. Przed powołaniem do Zarządu TUZ Ubezpieczenia pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem w TUZ Ubezpieczenia i Towarzystwie Ubezpieczeń Partner, gdzie była odpowiedzialna za kształtowanie i realizację polityki zarządzania poszczególnymi typami ryzyk: ubezpieczeniowymi, operacyjnymi, kredytowymi, rynkowymi oraz płynności. Była również członkiem rad nadzorczych: TUZ Ubezpieczenia i TU Partner. Absolwentka Matematyki Stosowanej i Finansowej na Politechnice Gdańskiej, studiów podyplomowych z zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych oraz zarządzania finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej oraz wielu kursów i konferencji poświęconych tematyce Solvency II, zarządzaniu ryzykiem czy ustawodawstwu w zakresie działalności ubezpieczeniowej.
Od maja 2023 pełni obowiązki członka Zarządu TUZ Ubezpieczenia i członka Zarządu firmy Partner Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji.
Aktywnie uczestniczy w pracach Polskiej Izby Ubezpieczeń w obszarze ryzyka i kształtowania kultury zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.
Prywatnie aktywna inwestorka na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych.

 

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej TUZ Ubezpieczenia wchodzą:

Andrzej Szymanowski – Przewodniczący
Robert Midura
Andrzej Niedbalski
Paweł Dmowski
Katarzyna Niezgoda
Krzysztof Kudelski

 

Kariera

Zależy nam na pozytywnie nastawionym, zmotywowanym i profesjonalnym zespole. W takim – najlepiej się pracuje. Stale poszukujemy zatem osób przygotowanych merytorycznie, z chęcią podnoszenia kwalifikacji, dynamicznych, kreatywnych, umiejących pracować razem. Jeśli jesteś właśnie taką osobą i chciałbyś do nas dołączyć – zapraszamy po więcej informacji na stronę: www.tuz.pl/kariera


Ujawnienia publiczne

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu