Start Zielona karta OC – czym jest i co gwarantuje?

Zielona karta OC – czym jest i co gwarantuje?

19.04.2021

Posiadanie ważnego ubezpieczenia OC komunikacyjnego, jest w Polsce obowiązkiem każdego właściciela pojazdu mechanicznego. Gwarantuje ono między innymi, że w przypadku spowodowania kolizji, której wynikiem będą szkody na mieniu innego uczestnika ruchu drogowego, pokrycie ich naprawy nie uszczupli naszego budżetu. W jaki jednak sposób wyjeżdżając za granicę udowodnić, że jesteśmy posiadaczami ważnego ubezpieczenia OC? Czym jest Zielona Karta i kto powinien ja wykupić? Jaki zakres ochrony gwarantuje i jak długo się na nią czeka? Po odpowiedzi zapraszamy do artykułu.

Zielona Karta OC – co to za rodzaj ubezpieczenia?

 

Zielona Karta OC, to dokument, który potwierdza posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych poza granicami Polski. O Zieloną Kartę ubiegamy się w tym towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym posiadamy już wykupione ubezpieczenie OC. Wydawana jest ona w formie zielonego blankietu podzielonego perforacją. W przypadku spowodowania kolizji drogowej poza granicami Polski, dolną część karty odrywamy i przekazujemy drugiej stronie uczestniczącej w zdarzeniu. Dzięki temu ubezpieczyciel, u którego mamy opłacone ubezpieczenie OC pojazdu, będzie mógł pokryć szkody powstałe w wyniku spowodowanego przez nas wypadku. Co ważne, Zielona Karta wydawana jest w języku polskim oraz angielskim lub francuskim, a celem jej wyrobienia należy podać ubezpieczycielowi kraj, do którego wyjeżdżamy.

 

Posiadanie Zielonej Karty OC nie tylko pozwala spełnić obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia OC komunikacyjnego poza granicami Polski, ale także daje nam komfort psychiczny związany z zabezpieczeniem finansów na wypadek spowodowania zdarzenia w ruchu drogowym. Dzięki niej nie musimy także wykupywać osobno ubezpieczenia OC w każdym kraju, przez jaki zamierzamy przejeżdżać. Podstawą prawidłowego funkcjonowania Zielonej Karty OC jest działalność 48 biur narodowych zrzeszających towarzystwa ubezpieczeniowe z różnych krajów, które oferują sprzedaż obowiązkowych ubezpieczeń OC komunikacyjnych. Na terenie naszego kraju, jest to Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) i to na stronie tej instytucji można sprawdzić między innymi informacje dotyczące krajów, w których konieczne jest posiadanie Zielonej Karty OC.

Kto powinien wykupić zieloną kartę OC?

 

Obowiązek wyrobienia i posiadania Zielonej Karty potwierdzającej fakt wykupionego, aktualnego ubezpieczenia OC komunikacyjnego, nakładany jest obecnie na polskich turystów w 13 krajach, gdyż niestety nie wszystkie z 48 biur narodowych podpisało ze sobą Porozumienia Wielostronne. Oznacza to, że Zieloną Kartę OC powinien posiadać każdy właściciel pojazdu mechanicznego zarejestrowanego na terenie RP (np. samochodu bądź motocykla), który zamierza wjechać na teren jednego z krajów będących członkiem systemu Zielonej Karty

 

Kraje te wymienione są między innymi w dokumencie ubezpieczenia, ale można sprawdzić je także na stronie www.pbuk.pl lub w dalszej części niniejszego artykułu. Warto w tym miejscu dodać, że ubezpieczenie Zielona Karta OC wykupuje się na okres minimum 15 dni, a maksymalnie do końca obowiązywania polisy OC. Jego cena zależy natomiast od towarzystwa ubezpieczeniowego, podobnie, jak czas potrzebny do jej wyrobienia. Zaleca się natomiast, aby wniosek o wydanie Zielonej Karty złożyć na kilka tygodni przed planowanym wyjazdem. Jest to zabezpieczenie na wypadek pojawienia się nieprzewidzianych opóźnień w wydaniu dokumentu.

Jaki zakres ochrony gwarantuje zielona karta OC?

 

Zasadą działania Zielonej Karty OC jest fakt, że gwarantuje ona taki sam zakres ochrony ubezpieczeniowej, co ubezpieczenie OC. Oznacza to, że obejmuje ona szkody, jakie na terytorium kraju będącego państwem członkowskim systemu Zielona Karta wyrządził właściciel pojazdu zarejestrowanego i ubezpieczonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osobom trzecim, w wyniku ruchu tego pojazdu. Za szkodę powstałą w wyniku ruchu pojazdu mechanicznego uznaje się również szkody związane z:

 

 • wsiadaniem lub wysiadaniem z pojazdu mechanicznego,
 • bezpośrednim załadowywaniem lub wyładowywaniem pojazdu mechanicznego,
 • zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego.

 

Dokładne zapisy dotyczące przedmiotu i sumy ubezpieczeniowej, wykluczeń i ograniczeń ochrony ubezpieczeniowej, miejsca obowiązywania ubezpieczenia, obowiązków Ubezpieczającego i Ubezpieczonego, sposobu opłacania składek, okresu i sposobu rozwiązania umowy ubezpieczeniowej można znaleźć w Karcie Produktu Zielona Karta (ZK). Warto zapoznać się z zapisami tego dokumentu, gdyż pozwala to uniknąć ewentualnych nieporozumień związanych choćby z przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej.

Zielona karta OC – w których krajach trzeba ją mieć?

 

Konieczność posiadania Zielonej Karty potwierdzającej ważne ubezpieczenie OC pojazdu występuje obecnie w 13 krajach znajdujących się w systemie Zielonej Karty. Wynika to ze wspomnianego wcześniej braku Porozumień Wielostronnych pomiędzy niektórymi z 48 biur zrzeszających towarzystwa ubezpieczeniowe oferujące polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Krajami, w których obecnie niezbędne jest wylegitymowanie się Zieloną Kartą potwierdzającą ważność posiadanego ubezpieczenia OC pojazdu są:

 

 • Rosja,
 • Białoruś,
 • Ukraina,
 • Mołdawia,
 • Czarnogóra,
 • Albania,
 • Macedonia,
 • Turcja,
 • Azerbejdżan,
 • Iran,
 • Izrael,
 • Maroko,
 • Tunezja.

 

Jeżeli okaże się, że podróżując na terenie któregoś z powyższych państw własnym pojazdem, nie posiadamy Zielonej Karty OC, konieczne może się okazać wyrobienie dodatkowo obowiązkowego ubezpieczenia granicznego

Zielona Karta OC – w których krajach nie jest potrzebna?

 

Okazuje się, że podróżując po terytorium wielu państw nie musimy posiadać Zielonej Karty OC. Przede wszystkim jest to 27 krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej. Posiadacze polskiej polisy ubezpieczeniowej OC pojazdu mogą także bez dodatkowych dokumentów w postaci Zielonej Karty poruszać się po terytorium takich państwa, jak: Szwajcaria, Norwegia, Lichtenstein, Islandia, Monako, San Marino, Wyspy Owcze, Gibraltar, a od niedawna także Bośnia i Hercegowina. Ważne, aby wiedzieć, że od 1 stycznia 2021 osoby wyjeżdżające do Wielkiej Brytanii także powinny posiadać Zieloną Kartę OC. Wynika to oczywiście z faktu, że Wielka Brytania nie jest już obecnie państwem członkowskim Unii Europejskiej. Wszelkie przepisy dotyczące obowiązku posiadania Zielonej Karty OC zawarte są w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu