Start Ubezpieczenie OC przewoźnika i inne ubezpieczenia transportowe – co wybrać?

Ubezpieczenie OC przewoźnika i inne ubezpieczenia transportowe – co wybrać?

31.03.2020

Zarobkowy transport towarów, bez względu na ich rodzaj i przeznaczenie, zawsze wiąże się z ryzykiem uszkodzenia, utraty czy kradzieży przewożonego ładunku. Przedsiębiorstwa i osoby prywatne zlecające transport, coraz rzadziej decydują się w związku z powyższym na korzystanie z usług nieubezpieczonych przewoźników. Czym więc jest ubezpieczenie OC przewoźnika, jakie są dla niego alternatywy i czy warto zadbać o wykupienie polisy?

Czym są ubezpieczenia transportowe?

Ubezpieczenie OC przewoźnika, bez względu na to czy obejmuje przewóz krajowy czy międzynarodowy, zalicza się do grupy ubezpieczeń transportowych. Ten zestaw produktów ubezpieczeniowych, skierowany jest zarówno do osób lub przedsiębiorstw wykonujących zarobkowy przewóz towarów oraz do samych zlecających taką usługę, którzy chcieliby dodatkowo zadbać o bezpieczeństwo swojego ładunku. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika przenosi na ubezpieczyciela obowiązek wypłaty odszkodowania w przypadku uszkodzenia, utraty lub opóźnienia dostarczenia towaru. Ubezpieczenie mienia w transporcie natomiast (CARGO), to ochrona dodatkowa, dedykowana podmiotom zlecającym przewóz.

Zarówno ubezpieczenie OC przewoźnika oraz ubezpieczenie CARGO, charakteryzują się dobrowolnością wykupienia polisy. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika, sytuacja przedstawia się inaczej. Posiadanie ważnej polisy na to ubezpieczenie transportowe, jest niezbędne do spełnienia warunku określonego w art. 7 ust. 2 w związku z ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku, które nakłada ten obowiązek na każdego przewoźnika, który już posiada lub stara się o licencję zawodową.

Ubezpieczenie OC przewoźnika – dlaczego jest ważne?

Pomimo dobrowolnego charakteru ubezpieczenia OC przewoźnika, ten rodzaj ochrony niesie ze sobą szereg korzyści, dla których warto rozważyć posiadanie ważnej polisy. Pierwszą zaletą jest wspomniany wcześniej wymóg stawiany przez większość zleceniodawców. Obecnie, atrakcyjna cena usługi transportowej nie wystarczy już do pozyskania Klienta, który jako świadomy konsument, chce przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo swojego ładunku. Wypadki i nieprzewidziane sytuacje w transporcie zdarzają się stosunkowo często. Ważne więc, aby zleceniodawca miał pewność, że jego dobry interes jest chroniony.

Nawet jeżeli przedsiębiorca świadczący usługi transportowe, zdecyduje się na opłacanie składek na ubezpieczenie OC przewoźnika, powinien pamiętać, że zadbanie o bezpieczny przewóz ładunku leży po jego stronie. Większość towarzystw ubezpieczeniowych nie wypłaci bowiem odszkodowania jeżeli uzna,  że do szkody doszło wskutek ewidentnych zaniedbań ze strony przewoźnika. 

Warto wiedzieć, że niektórzy ubezpieczyciele udostępniają jednak możliwość podpisania umowy zawierającej klauzule gwarantujące wypłatę odszkodowania, nawet w sytuacji, w której szkoda powstała w wyniku celowego działania lub rażącego zaniedbania po stronie kierowcy. Jest to niewątpliwie ogromna zaleta ubezpieczenia OC przewoźnika, szczególnie jeżeli przedsiębiorca przewiduje możliwość wystąpienia podobnych zdarzeń w jego firmie.

Jaki zakres ochrony zapewnia ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym?

W zależności od rodzaju wykupionego ubezpieczenia OC przewoźnika (ruch krajowy czy międzynarodowy), zakres ochrony będzie regulowany różnymi aktami prawnymi. Wykonywanie przewozu krajowego kontrolują przepisy polskiego prawa przewozowego, a w przypadku transportu międzynarodowego – regulacje Konwencji CMR w przewozach międzynarodowych. W tym artykule skupimy się na zakresie ochrony ubezpieczeniowej w ruchu krajowym. 

Przedmiotem ubezpieczenia OC przewoźnika w ruchu krajowym jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego przedsiębiorcy, który świadczy zarobkowo usługi transportu zleconego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zakresem ochrony objęty jest uszczerbek, utrata (np. w wyniku kradzieży) lub zniszczenie ładunku Klienta od momentu jego przejęcia przez przewoźnika aż do dostarczenia go do miejsca docelowego. Ważnym aspektem warunkującym wypłatę ewentualnego odszkodowania, jest wykonywanie transportu na podstawie listu przewozowego, który został wystawiony na ubezpieczonego przedsiębiorcę.

Decydując się na wykupienie polisy ubezpieczenia OC przewoźnika w transporcie krajowym, warto zwrócić uwagę również na wyłączenia ochrony stosowane przez ubezpieczycieli. Najczęściej, należy do nich przewóz mi.n.:

  • materiałów niebezpiecznych, 
  • żywych zwierząt, 
  • towarów szybko psujących się, 
  • pieniędzy, 
  • alkoholu i wyrobów tytoniowych, 
  • broni i amunicji.

Przyjmując zlecenie na transport ładunku wpisującego się w którąś z powyższych kategorii, należy mieć na uwadze wyłączenie tego przewozu spod ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie OC zawodowa przewoźnika – czym się charakteryzuje?

Obligatoryjnym ubezpieczeniem, na które ważną polisę musi posiadać przewoźnik legitymujący się lub starający się o zawodową licencję, jest ubezpieczenie OC zawodowa przewoźnika drogowego. Zakresem ochrony w ramach tego produktu objęta jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika wykonującego zawodowo transport oraz związane z tym faktem zobowiązania lub roszczenia finansowe powstałe na skutek wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego.

Co ubezpieczyciel określa mianem zdarzenia (wypadku) ubezpieczeniowego? Są to te wypadki, których przyczyna powstania oraz jej następstwa w postaci zobowiązań lub roszczeń finansowych i ich zgłoszenie do TUZ TUW, nastąpiło w trakcie trwania umowy ubezpieczeniowej. 

Ubezpieczenie mienia w transporcie – od czego chroni?

Ubezpieczeniem transportowym, różniącym się od wyżej omówionych pod względem osoby Ubezpieczającego jest ubezpieczenie mienia w transporcie, tzw. CARGO. Produkt ten skierowany jest do podmiotów zlecających transport towarów, które chciałby dodatkowo chronić ładunek na wypadek powstania szkód podczas jego przewozu. Jeżeli osoba fizyczna, przedsiębiorca lub organizacja nieposiadająca osobowości prawnej, nie jest przekonana, co do skuteczności działania posiadanego przez przewoźnika ubezpieczenia, może objąć swój towar dodatkową ochroną wykupując polisę CARGO.

Ubezpieczenie mienia w transporcie obejmuje szkody powstałe na skutek działania sił natury, upadku obiektu na środek transportu, wypadku, jakiemu uległ środek transportu, kradzieży i rabunku oraz innych okoliczności, które doprowadziły do utraty pierwotnej wartości ładunku. Polisę ubezpieczenia CARGO podpisuje się standardowo na okres 12 miesięcy.

Ile kosztują ubezpieczenia transportowe i czy warto je wykupić?

Wysokość składki w przypadku ubezpieczenia OC przewoźnika, ubezpieczenia OC zawodowej przewoźnika oraz ubezpieczenia mienia w transporcie, wyliczana jest indywidualnie. Podstawą dla tych rachunków są oczywiście określone cechy wykonywanych przez przewoźnika zleceń, a także wysokość sumy gwarancyjnej i rodzaju transportowanych towarów. W przypadku ubezpieczenia CARGO, kluczową będzie ostatnia, wymieniona wyżej kwestia.

Biorąc pod uwagę okoliczności, w których osoba fizyczna lub przedsiębiorca może być zainteresowany wykupieniem polisy na któryś z omawianych produktów, zasadność regularnego opłacania składek jest w każdym z tych przypadków uzasadniona. Przewóz towarów wiąże się na wszystkich etapach łańcucha logistycznego z określonymi rodzajami ryzyka. Przewoźnik chcący być konkurencyjny na rynku, powinien posiadać ważne ubezpieczenie. Przedsiębiorca, który stara się natomiast o zawodową licencję jest do tego zobligowany. Czy zleceniodawca powinien wykupić ubezpieczenie CARGO każdego transportu? Wszystko zależy tak naprawdę od wartości ładunku i od… zaufania do przewoźnika.

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu