Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym

Do kogo skierowany jest produkt

Ubezpieczenie skierowane jest do przedsiębiorców wykonujących zarobkowo drogowy przewóz rzeczy w ruchu krajowym w ramach zawartych przez siebie umów przewozu, zgodnie z posiadanymi licencjami i zezwoleniami, wymaganymi przez Ustawę o transporcie drogowym oraz inne przepisy prawa, w zakresie transportu drogowego rzeczy.

Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa

  • Przedmiot ubezpieczenia stanowi odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu
  • Ochroną ubezpieczeniową objęta jest działalność przewoźnika drogowego w ruch krajowym z tytułu zawartych umów o przewóz towarów

Jaki jest okres ubezpieczenia

Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres 12 miesięcy.

Informacja prawna Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.

Dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki UbezpieczeniaKarta ProduktuAnkieta Potrzeb Klienta