Potrzebujesz
ubezpieczenia?
Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika drogowego

  Do kogo skierowany jest produkt?

  Produkt skierowany jest do przewoźników drogowych ubiegających się o licencje/zezwolenie albo też dysponujących ważną licencją / zezwoleniem na wykonywanie transportu drogowego rzeczy lub osób.

  Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika drogowego - zakres ochrony

  • Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna zawodowa przewoźnika drogowego związana z koniecznością spełnienia przez przewoźnika drogowego wymogu określonego w art. 7 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 lit.c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku (zwane dalej „Rozporządzeniem).
  • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zobowiązania lub roszczenia finansowe, skierowane wobec Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem przez niego zawodu przewoźnika drogowego wskutek wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego.

  Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe:

  • których przyczyna wystąpienia, oraz
  • występujące w następstwie tej przyczyny zobowiązanie lub roszczenie finansowe, oraz
  • których zgłoszenie do TUZ TUW,

  miały miejsce w okresie trwania umowy ubezpieczenia.

  Jaki jest okres ubezpieczenia OC zawodowe przewoźnika drogowego?

  Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres 12 miesięcy.
  Suma gwarancyjna ustalana jest zgodnie z wymogami art. 7 ust. 1 Rozporządzenia i wynosi ona odpowiednio:

  • w przypadku wykorzystywania jednego pojazdu silnikowego (lub zespołu pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy) - 9.000 EURO, względnie równowartość tej kwoty w złotych polskich
  • w przypadku wykorzystywania każdego dodatkowego pojazdu silnikowego (lub zespołu pojazdów składającego się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy) - 5.000 EURO, względnie równowartość tej kwoty w złotych polskich.

  Równowartość w złotych polskich kwot wymienionych powyżej, określana jest według kursu z pierwszego dnia roboczego października opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a obowiązującego od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.

  Informacja prawna Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.

  Dokumenty do pobrania

  OWUKarta produktuAnkieta Potrzeb Klienta
  rozwiń
  Poprzednie wersje Ogólnych Warunków Ubezpieczenia OC zawodowa przewoźnika drogowego obowiązujące do 29.07.2021