Ubezpieczenie OC zawodowa przewoźnika drogowego

Do kogo skierowany jest produkt

Produkt skierowany jest do przewoźników drogowych ubiegających się o licencje/zezwolenie albo też dysponujących ważną licencją / zezwoleniem na wykonywanie transportu drogowego rzeczy lub osób.

Co obejmuje ubezpieczenie

  • Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna zawodowa przewoźnika drogowego związana z koniecznością spełnienia przez przewoźnika drogowego wymogu określonego w art. 7 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 lit.c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku (zwane dalej „Rozporządzeniem).
  • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zobowiązania lub roszczenia finansowe, skierowane wobec Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem przez niego zawodu przewoźnika drogowego wskutek wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe:

  • których przyczyna wystąpienia, oraz
  • występujące w następstwie tej przyczyny zobowiązanie lub roszczenie finansowe, oraz
  • których zgłoszenie do TUZ TUW,

miały miejsce w okresie trwania umowy ubezpieczenia.

Jaki jest okres ubezpieczenia

Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres 12 miesięcy.
Suma gwarancyjna ustalana jest zgodnie z wymogami art. 7 ust. 1 Rozporządzenia i wynosi ona odpowiednio:

  • w przypadku wykorzystywania jednego pojazdu silnikowego (lub zespołu pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy) - 9.000 EURO, względnie równowartość tej kwoty w złotych polskich
  • w przypadku wykorzystywania każdego dodatkowego pojazdu silnikowego (lub zespołu pojazdów składającego się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy) - 5.000 EURO, względnie równowartość tej kwoty w złotych polskich.

Równowartość w złotych polskich kwot wymienionych powyżej, określana jest według kursu z pierwszego dnia roboczego października opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a obowiązującego od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.

Informacja prawna Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.

Dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki UbezpieczeniaKarta ProduktuAnkieta Potrzeb Klienta

Masz pytania?
Odpowiemy
na każde:

22 327 60 60 zadzwoń do nas lub zamów
darmową rozmowę


Czekamy na Twój telefon:
pn. - pt. 8:00 - 18:00