Start Dynamiczny rozwój ubezpieczeń korporacyjnych w TUZ

Dynamiczny rozwój ubezpieczeń korporacyjnych w TUZ

22.05.2023

Na dobre ubezpieczenie korporacyjne składa się odpowiedni produkt bazowy, który nie odbiega od standardu rynkowego, i szyte na miarę rozwiązania zgodne z potrzebami klienta. Liczy się również szybki sposób dojścia do tych rozwiązań. TUZ Ubezpieczenia ma ambicje wyróżniać się w obu tych obszarach. Czytamy w artykule o dynamicznym rozwoju ubezpieczeń korporacyjnych w TUZ opublikowanym w „Gazecie Ubezpieczeniowej”.

Artykuł ukazał się w dodatek specjalny BROKER w wydaniu papierowym (skan całego artykułu można znaleźć poniżej).

Ubezpieczenia dla biznesu oferowane w TUZ Ubezpieczenia obejmują trzy linie. Pierwsza to tradycyjnie klasyfikowane jako „majątkowe”, czyli: mienia, techniczne i odpowiedzialności cywilnej. Dwie kolejne to: floty komunikacyjne i ubezpieczenia finansowe.

Zaangażowanie w stały rozwój oferty

Wprowadzone pod koniec 2022 roku ubezpieczenia mienia i OC zostały dobrze przyjęte przez rynek ze względu na szeroki zakres ubezpieczenia w wariancie podstawowym.

– W maju włączyliśmy do oferty TUZ dwa nowe produkty: ubezpieczenie od utraty zysku w standardzie ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka, z wyjątkową na rynku klauzulą kosztów awaryjnych, oraz ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego. W dalszej kolejności pojawią się w ofercie ubezpieczenia techniczne: maszyn od awarii, odświeżone ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz ryzyka budowy i montażu. Nowe produkty TUZ będę przygotowane w oparciu o dobre standardy rynkowe a dodatkowo każdy z nich będzie oferował klientowi coś, co go będzie wyróżniać na tle konkurencji – mówi Jarosław Pieczko, Dyrektor ds. Ubezpieczeń Korporacyjnych w TUZ.

Pełna i odświeżona oferta podstawowa jest dla TUZ bazą, na której planuje tworzyć produkty wyspecjalizowane, kierowane do poszczególnych branż i grup zawodowych.

Co TUZ ma do zaoferowania brokerom i ich klientom?

 

1. Solidna oferta dla większości branż polskiej gospodarki, również o podwyższonym ryzyku.

Zidentyfikowaliśmy branże docelowe, czyli takie, które chcemy by miały znaczący udział w naszym portfelu – mówi Jarosław Pieczko. Są to nie tylko branże powszechnie postrzegane jako łatwe, w sensie niewielkiej ekspozycji na szkodę, ale również te, postrzegane jako trudniejsze, ale ze sporym potencjałem rynkowym. Jesteśmy firmą polską, dlatego chcemy mieć ofertę dla większości branż istotnych dla polskiej gospodarki.

Trudniejsze branże, do których kierujemy naszą ofertę to: m. in. branża spożywcza, przetwórstwa tworzyw sztucznych, meblowa oraz magazynowanie i logistyka. Należy również wspomnieć o naszej obecności w branży odpadowej. Jest to trudny, ale stale rozwijający się segment rynku. Mamy tutaj duże doświadczenie i chcemy pozostać jednym z liderów ubezpieczeń tego obszaru. Dzięki współpracy z wyspecjalizowanym podmiotem zewnętrznym Riskonet, jesteśmy w stanie szybko i fachowo ocenić każde ryzyko, które ubezpieczamy lub planujemy ubezpieczyć.

– TUZ ma do dyspozycji wystarczającą pojemność umów reasekuracyjnych zawartych z renomowanych firmami reasekuracyjnymi, posiadającymi ratingi odzwierciedlające ich stabilność finansową, więc od tej strony też jesteśmy przygotowani do realizacji naszych planów. W kolejnych latach naszą pojemność będziemy zresztą zwiększać, szczególnie w takich liniach jak ubezpieczenia OC.

2. Indywidualna, elastyczna ocena ryzyka oraz jasne i przewidywalne kryteria jego oceny.

Większa ekspozycja na ryzyko wiąże się z bardziej złożoną indywidualną jego oceną i wymaganiami w zakresie jego ograniczania. Dlatego równolegle z pracą nad produktami Departament Ubezpieczeń Korporacyjnych TUZ Ubezpieczenia przygotował zasady i narzędzia do selekcji i oceny ryzyka.

– W praktyce nie ma chyba ubezpieczyciela gotowego do ubezpieczenia każdego ryzyka, niezależnie od jego oceny. My również zastrzegamy selektywne podejście, oparte jednak na jednoznacznych i zrozumiałych kryteriach – stwierdza dyrektor DUK.

3. Zmotywowany, energiczny i doświadczony zespół

TUZ wszedł w rok 2023 z zespołem doświadczonych specjalistów od ubezpieczeń korporacyjnych. Underwriterzy mają za sobą lata pracy w firmach, które od lat funkcjonują w branży ubezpieczeń korporacyjnych w Polsce. Znają się na swojej pracy i stale rozwijają swoje umiejętności w nowych obszarach. W miarę poszerzania oferty zespół wzmacnia się pozyskując nowe osoby z nowymi kompetencjami.

– To zespół z energią i motywacją, którą z pewnością odczują nasi Klienci – mówi Jarosław Pieczko.

W szybkim tempie rośnie również Departament Współpracy z Brokerami, któremu przewodzi Monika Bidermann. Przez ostatni rok został wzmocniony o silny zespół dyrektorów regionalnych działających na terenie całej Polski. To menadżerowie sprzedaży z wieloletnim doświadczeniem i znajomością rynku ubezpieczeń korporacyjnych. Zadaniem zespołu jest działać lokalnie, być blisko brokerów budować partnerskie, długofalowe relacje i zaufanie. Zespół TUZ chce wyróżniać się szybkością działania, otwartością i indywidualnym podejściem. Szyte na miarę programy ubezpieczeniowe chce budować wspólnie z brokerami.

– Naszym priorytetem jest rozwój współpracy z brokerami i każdy partner jest dla nas ważny – zarówno największe kancelarie jak i mniejsze podmioty, działające lokalnie – podkreśla Monika Bidermann.

4. Stałe pozostawanie w transparentnej, budującej zaufanie relacji

Rezultatem postawienia na budowanie nowej oferty produktowej i silnego zespołu ekspertów w obszarze ubezpieczeń korporacyjnych jest dynamiczny rozwój TUZ w tym segmencie.

– Rozumiemy potrzeby naszego klienta dlatego stale doskonalimy produkty, ale też procesy posprzedażowe i likwidacji szkód. Wierzymy, że intensywna praca jaką TUZ wkłada w budowę tej linii biznesowej wychodzi na przeciw wymaganiom jakie stawia nam rynek i brokerzy – mówi Monika Bidermann.TUZ stawia na pełne zaufania relacje. Członkowie zespołu dążą do stałego bycia w kontakcie, wzajemnego uczenia się swoich potrzeb i rozumienia możliwości biznesowych. – Organizujemy spotkania w siedzibie TUZ, u brokera jak również on-line. Na bieżąco omawiamy sprawy, z którymi broker spotyka się na co dzień we wszystkich obszarach: produktu, obsługi i likwidacji szkód. Każdy z partnerów może na nas liczyć w całym procesie sprzedażowym. Planujemy też oczywiście obecność na Kongresie Brokerów i wierzymy, że będzie to idealna okazja do lepszego poznania się i zaprezentowania oferty w indywidulanych rozmowach – mówi Monika Bidermann. 

5. Szybkość działania i stałe zaangażowanie w rozwój oferty.

TUZ to firma z polskim kapitałem. 20 lat temu pewnie nie byłoby to atutem, ale dzisiaj sytuacja jest inna, stosunek klientów do tego, co polskie w biznesie, radykalnie się zmienia.

– Cieszę się, że w dużej mierze to dzięki TUZ-owi właśnie przestaje obowiązywać zasada, że dobre ubezpieczenia korporacyjne może oferować tylko ubezpieczyciel państwowy lub zagraniczny – mówi Jarosław Pieczko.

Bycie niedużą (ponad 400 pracowników) polską organizacją z nieskomplikowaną strukturą pozwala na szybkie procesy decyzyjne. Osoby, których opinie są konieczne do przygotowania oferty dla Klienta, pracują na tym samym piętrze, dzięki czemu łatwo o szybką i skuteczną komunikację.

6. Sprawna i przyjazna obsługa posprzedażowa

TUZ doskonale rozumie najistotniejszą, a zarazem najprostszą zasadę współpracy z Brokerami jaką jest działanie w interesie klienta. Oznacza to uważność na szczegółowe potrzeby nie tylko w obszarze produktowym, ale też w kwestii wygody, bezpieczeństwa i wręcz pewności, że będzie właściwie i profesjonalnie obsłużony w każdym momencie trwania relacji.

W tym duchu, z początkiem roku, TUZ zaczął budować i ekspercko szkolić dedykowany Dział Obsługi Brokerskiej, w strukturze Departamentu Obsługi i Sprzedaży Bezpośredniej.

– Dziś już możemy powiedzieć, iż nasza bieżąca współpraca cechuje się szybkością realizacji spraw, dbałością i kompleksowością ich wyjaśniania oraz szczególnym zaangażowaniem. Działamy trochę też na zasadzie przejmowania wyzwań Brokerów na siebie – mówi Attila Zahn, Dyrektor Departamentu Obsługi i Sprzedaży Bezpośredniej.  – Ma to na celu budowanie długotrwałej, partnerskiej relacji z Brokerami w duchu „win-win”. To na niej szczególnie nam zależy. W tym zamyśle obsługa posprzedażowa chce konkurować z wysoką jakością etapu sprzedażowego. – dodaje.

7. Rzetelna i szybka likwidacja szkód

Już od ponad 15 lat TUZ likwiduje szkody dla biznesów małych i dużych, nawet tych kilkumilionowych. Zdobył doświadczenie m.in.: w sektorze mieszkalnictwa (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe), samorządowym, jak również w trudnej i wymagającej branży gospodarki odpadami. W związku z szybkim rozwojem oferty ubezpieczeń dla klienta korporacyjnego, rozwija się również wyspecjalizowana w jego potrzebach obsługa likwidacji szkód. Już teraz szkodom korporacyjnym dedykowani są wybrani likwidatorzy, z wieloletnim doświadczeniem, a od lipca w strukturach TUZ zostanie utworzone osobne Biuro Likwidacji Szkód Korporacyjnych. W sytuacji szkód szczególnie trudnych TUZ korzysta z likwidacji prowadzonej przez specjalistyczne firmy zewnętrzne, jak RiskGuard. W szkodach z assistance flot współpracuje z Global Assistance, z grupy VIG.

Przewagą TUZ w obsłudze Brokera jest to, że korzysta z autorskiego systemu elektronicznej teczki szkodowej, gdzie w jednym miejscu zbierana jest cała konieczna dokumentacja i korespondencja, która – na potrzeby Brokera może być odpowiednio dostosowywana. – Oferujemy także możliwość sprawnej integracji systemu szkodowego TUZ z systemami szkodowymi stałych klientów brokerskich – mówi Dariusz Radaczyński, Dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód.

Podstawową korzyścią integracji pomiędzy systemami informatycznymi jest oszczędność czasu, dzięki wyeliminowaniu dodatkowej korespondencji e-mailowej. Wymiana dokumentacji pozostaje bowiem na poziomie systemów informatycznych a pełne dane szkody po stronie Ubezpieczyciela i Brokera widoczne są w jednym miejscu.

Każdy Partner może liczyć w TUZ na ponadstandardowe, indywidualne podejście i przypisaną jedną osobę odpowiadającą za wymianę informacji między ubezpieczycielem a pracownikami Brokera. TUZ stawia bowiem na ścisłą współpracę, starając się pozostawać w kontakcie na każdym etapie realizacji szkody, dzięki czemu klient ma zawsze aktualną wiedzę o przebiegu procesu.

– Zależy nam na dialogu popartym rzetelnymi argumentami, na partnerskiej dyskusji, na której chcemy budować wzajemne zrozumienie i uczyć się współpracy – mówi Dariusz Radaczyński.

Partnerskie podejście do likwidacji szkód potwierdzają rynkowe wyróżnienia, które TUZ  otrzymał już trzykrotnie – Instytucja Finansowa Przyjazna Mediacji, przyznana przez KNF w 2019, 2021 i 2022 roku.

Jaki jest sposób TUZ na sukces na rynku korporacyjnym?

– Dobry ubezpieczyciel korporacyjny powinien być otwarty na potrzeby klienta, właściwie rozumieć ryzyko i umiejętnie je wyceniać, być gotowym do negocjacji, decyzyjny i terminowy. Jeżeli te elementy występują, jest bardzo prawdopodobne, że ubezpieczyciel osiągnie sukcesy, nawet jeśli nie będzie mógł się pochwalić dominującym udziałem w rynku lub powiązaniem z zagranicznym kapitałem. Jesteśmy tego świadomi, zmieniamy się we właściwym kierunku i to stanowi odpowiedź na pytanie o możliwość podboju rynku brokerskiego przez TUZ Ubezpieczenia – mówi Jarosław Pieczko, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Korporacyjnych.

 

Zapraszamy do kontaktu: Strefa Brokera – TUZ.pl

 

Gazeta Ubezpieczeniowa dodatek BROKER str. 1

Gazeta Ubezpieczeniowa dodatek BROKER str. 2

 

 

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu