Start Kupno samochodu bez OC – co zrobić dalej?

Kupno samochodu bez OC – co zrobić dalej?

14.07.2020

Stan techniczny, wizualny, rocznik i moc silnika, to cechy, które konsumenci najczęściej biorą pod uwagę przy zakupie samochodu “z drugiej ręki”. Zdarza się, że parametry pojazdu odpowiadają im tak bardzo, że zapominają o sprawdzeniu niezwykle ważnego aspektu, jakim jest aktualne ubezpieczenie OC. Ochrona ta jest w Polsce obowiązkowa, a za jej brak grożą finansowe kary. Kupno samochodu bez OC – jakie niesie ze sobą ryzyko i jak wybrnąć z sytuacji? Zapraszamy do artykułu.

Dlaczego ubezpieczenie OC jest obowiązkowe?

Przyczyną, dla której zakup auta bez ważnego ubezpieczenia OC może się okazać kłopotliwy, jest fakt, że posiadanie aktualnej ochrony odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jest obowiązkowe. Skoro większość ubezpieczeń na polskim rynku, to produkty o charakterze dobrowolnym, dlaczego akurat OC pojazdu ustanowiono jako obligatoryjne? Chodzi tu przede wszystkim o ochronę interesów (majątku) zarówno poszkodowanego, jak i sprawcy zdarzenia drogowego. W przypadku zaistnienia szkód spowodowanych wypadkiem komunikacyjnym, ofiara otrzymuje wsparcie z ubezpieczenia OC sprawcy, natomiast ten nie musi płacić z własnej kieszeni.

Co się dzieje, kiedy kierowca nie posiada ubezpieczenia OC, a spowodował zdarzenie w ruchu drogowym? Poszkodowany ma prawo zgłosić się do UFG po wypłatę świadczenia niezbędnego na pokrycie szkód, natomiast sprawca otrzyma wezwanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego do uregulowania koniecznych należności z własnych zasobów finansowych.

  • Wysokość składki za polisę OC możesz wygodnie obliczyć online za pomocą Kalkulatora OC AC.

Kupno samochodu bez OC – odpowiedzialność sprzedawcy

Zakupienie samochodu nieposiadającego ważnego ubezpieczenia OC nie jest transakcją zabronioną prawem. Tym niemniej bardziej uważni nabywcy podchodzą nieufnie do takich ofert, gdyż obawiają się kar nakładanych przez UFG za brak aktualnej ochrony. Okazuje się, że za zaniedbanie w tej kwestii do momentu sprzedaży auta, odpowiada sprzedawca. Kupujący nie musi się więc obawiać tego, że jeżeli pojazd nie był ubezpieczony np. od kilku miesięcy, to UFG będzie domagało się od niego uregulowania kary finansowej z tego tytułu.

Obowiązek wykupienia lub przedłużenia polisy spoczywa na aktualnym właścicielu samochodu

Sprzedawca auta powinien pamiętać, że zbycie pojazdu nie zwalnia go z odpowiedzialności, z tytułu której Fundusz może domagać się zapłacenia kary za okres braku ważnego ubezpieczenia. Obecnie, zatrzymanie do kontroli drogowej nie stanowi jedynego możliwego sposobu sprawdzenia, czy właściciel pojazdu posiada obowiązkową ochronę OC. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dysponuje systemem informatycznym, zwanym “wirtualnym policjantem”, który gromadzi informacje na temat aktualności polis OC nawet w odniesieniu do nieużytkowanych pojazdów.

Jak sprawdzić, czy pojazd ma ważne OC?

Przeglądając oferty samochodów na sprzedaż, ważne ubezpieczenie OC nie jest zazwyczaj tym parametrem, na który kupujący zwraca uwagę w pierwszej kolejności. Zdarza się też osoba chcąca zbyć pojazd, zwyczajnie nie umieszcza informacji o aktualności polisy w opisie oferty. Każdy potencjalny nabywca pojazdu mechanicznego objętego obowiązkiem wykupienia ubezpieczenia OC, koniecznie powinien sprawdzić jednak ten fakt przed podpisaniem umowy kupna/sprzedaży. Najłatwiej zapytać o to oczywiście sprzedawcę, jednak nie zawsze zawierzenie obcej osobie, której zależy na zbyciu pojazdu będzie najlepszym sposobem na zdobycie rzetelnej informacji. Jak zatem samodzielnie sprawdzić, czy samochód, który zamierzamy kupić, posiada ważne ubezpieczenie?

Z pomocą przychodzi wówczas wspomniana wcześniej baza “wirtualny policjant” prowadzona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Każdy potencjalny nabywca pojazdu ma prawo wglądu do informacji zebranych w tym systemie. Jakie dane będą potrzebne do skutecznego przeszukania zasobów gromadzonych przez UFG? Będzie to numer dowodu rejestracyjnego oraz numer VIN. Są to informacje, których powinien udzielić kupującemu każdy sprzedawca przed sfinalizowaniem transakcji.

Jakie kary grożą za brak aktualnego ubezpieczenia OC?

Przepisy regulujące obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, wyraźnie wskazują na moment, w którym polisa musi zostać wykupiona. Powinno mieć to miejsce najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu, ale nie później niż w chwili wprowadzenia pojazdu do ruchu drogowego. Przepisy te mają oczywiście na celu ochronę majątku ewentualnej ofiary, która ucierpi w zdarzeniu drogowym, a także zapobieżenie konieczności egzekwowania należności z zasobów finansowych sprawcy wypadku. Niestety, samo nałożenie ustawowego obowiązku, nie sprawia, że wszyscy właściciele pojazdów zastosują się do przepisów. Konieczne okazało się ustanowienie kar finansowych za brak ważnej polisy OC.

Od czego zależą kwoty, które przyjdzie zapłacić niesumiennym kierowcom? Przede wszystkim od okresu, w którym pojazd pozostawał nieubezpieczony oraz od rodzaju samego pojazdu (motocykl, samochód osobowy, samochód ciężarowy). Wartości kar nakładanych przez UFG w 2020 roku kształtują się następująco:

  • spóźnienie do 3 dni: samochód osobowy – 1040 zł, samochód ciężarowy – 1560 zł, pozostałe pojazdy – 170 zł;
  • spóźnienie od 4 do 14 dni: samochód osobowy – 2600 zł, samochód ciężarowy – 3900 zł, pozostałe pojazdy – 435 zł;
  • spóźnienie powyżej 14 dni: samochód osobowy – 5200 zł, samochód ciężarowy – 7800 zł, pozostałe pojazdy – 870 zł. 

Wskazane powyżej kwoty, to oczywiście tylko część kary, jaką może ponieść kierowca uchylający się od wykupienia obowiązkowej polisy. W momencie spowodowania wypadku, z jego jego zostaną pokryte nie tylko koszty naprawy szkód rzeczowych, ale także osobowych. Jeżeli w grę będzie wchodzić opieka medyczna, zabiegi, czy rehabilitacja osób poszkodowanych w zdarzeniu, to nieubezpieczony kierowca może zostać zobowiązany finansowo do końca życia.

Co zrobić po zakupie nieubezpieczonego auta?

Kupno samochodu bez OC determinuje następne kroki, jakie należy podjąć po sfinalizowaniu transakcji. Nowy właściciel pojazdu powinien jak najszybciej wybrać i podpisać umowę ubezpieczenia OC. Jak w gąszczu propozycji z rynku ubezpieczeniowego znaleźć tę najlepszą? Niektórzy korzystają z porównywarek, inni polegają na opinii rodziny i znajomych, jeszcze inni poszukują informacji na temat ubezpieczycieli na własna rękę. Warto pamiętać, że w przypadku produktów ubezpieczeniowych, cena nie jest, a przynajmniej nie powinna być czynnikiem decydującym o wyborze konkretnej oferty.

Wysokość składki ubezpieczenia OC zależy od wielu czynników. Najczęściej są to informacje o samym właścicielu samochodu w połączeniu z parametrami pojazdu oraz wypracowanymi zniżkami. Czasami polisa OC może być tańsza jeżeli zostanie wykupiona w połączeniu z ubezpieczeniem AC. Tym niemniej, warto pamiętać, że oprócz ceny liczy się także indywidualne podejście ubezpieczyciela do klienta oraz jego skuteczność w likwidacji szkód.

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu