Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.
  Start Jaka kara grozi za brak ubezpieczenia OC samochodu?

  Jaka kara grozi za brak ubezpieczenia OC samochodu?

  07.03.2024

  Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, każdy pojazd mechaniczny zarejestrowany w Polsce musi posiadać ważne ubezpieczenie OC (od odpowiedzialności cywilnej). Zasada ta dotyczy zarówno samochodów użytkowanych na co dzień, jak i tych, które od lat pozostają niesprawne, a co za tym idzie, nie są użytkowane na polskich drogach. Niedopełnienie obowiązku może skutkować karą finansową nałożoną na właściciela. Jakie są konsekwencje braku ważnej polisy ubezpieczenia OC? O tym dowiesz się z dalszej części tekstu!

  Podstawa prawna obowiązkowego ubezpieczenia OC

  Kwestie związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami są oczywiście odpowiednio ugruntowane w obowiązujących przepisach prawa. Więcej szczegółów w tej kwestii zawiera Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Lista ubezpieczeń obowiązkowych zawarta jest w artykule 4 ustawy. Z kolei art. 4 ust. 1 definiuje wprost “ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej „ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”, które bezpośrednio określa, że ubezpieczenie OC samochodu należy do grona ubezpieczeń obowiązkowych.

  Przekroczyłam/-em termin trwania polisy o dzień – czy grozi mi kara za brak ubezpieczenia OC?

  Przepisy są nieubłagane, brak ważnego ubezpieczenia OC może skutkować karą nawet a przypadku bardzo małych przewinień. Dotyczy to także krótkoterminowego braku ważnej polisy ubezpieczeniowej, dlatego karę finansową można otrzymać nawet w sytuacji, gdy zawrzemy umowę na nowe ubezpieczenie OC dzień po upływie ważności poprzedniej polisy. Krótkie przewinienia związane z brakiem polisy OC często wynikają z pomyłki, czy zapomnienia. Na szczęście w przypadku krótkotrwałych przewinień kary nie są aż tak bardzo dotkliwe. Warto jednak zauważyć, że obowiązujące przepisy pokazują, jak bardzo ważne jest ubezpieczenie OC i dlaczego warto skrupulatnie pilnować terminów ważności polisy.

  Jaka kara obowiązuje za brak ubezpieczenia OC pojazdu?

  Wysokość kwoty, która może zostać nałożona na właściciela pojazdu mechanicznego w sytuacji, gdy nie dopełni on swoich obowiązków związanych z zakupem ubezpieczenia OC, jest zmienna i zależy od wielu czynników. Widełki finansowe, jakie obowiązują w 2024 roku, zakładają przedział kwot od 280 złotych nawet do 12 730 złotych. W tym względzie kluczowe są takie kryteria jak rodzaj pojazdu oraz czas przekroczenia ważności ubezpieczenia OC.

  Z jaką karą muszą liczyć się właściciele nieubezpieczonych samochodów osobowych?

  Ustawodawca wyraźnie wskazał przedział finansowy kar, które nakładane są na właścicieli pojazdów osobowych, które nie posiadają ważnego ubezpieczenia. W przypadku krótkotrwałego braku polisy, trwającego od jednego do trzech dni, kara wynosi 1700 złotych. Z kolei w przypadku dłuższego okresu bez polisy OC, licząc aż do 14 dni, właściciel będzie zmuszony zapłacić kwotę 4240 złotych. Osoby, które spóźnią się z zakupem ubezpieczenia OC o ponad dwa tygodnie, mogą natomiast otrzymać rachunek na kwotę 4840 PLN.

  Ile wynosi kara za nieważne ubezpieczenie OC dla właściciela samochodu ciężarowego?

  Diametralnie inaczej sytuacja kształtuje się nieco inaczej, a kwoty, na jakie opiewają kary, rosną lawinowo. W przypadku, gdy opłacimy nową polisę w ciągu maksymalnie trzech dni, wysokość kary wyniesie 2550 złotych. W przypadku dłuższego przekroczenia, liczącego od 4 do 14 dni, właściciel samochodu ciężarowego zostanie ukarany grzywną w wysokości 6360 PLN. Brak ubezpieczenia OC w okresie liczącym ponad 14 dni jest z kolei obarczony konsekwencjami w postaci kary w kwocie 12730 złotych.

  Jaką karę zapłaci posiadacz innego pojazdu, który nie posiada polisy ubezpieczeniowej OC?

  W odróżnieniu od właścicieli samochodów osobowych oraz ciężarowych, posiadacze “pojazdów innych” zapłacą znacznie niższe kary, jeżeli ich ubezpieczenie OC wygaśnie. Do kategorii innych pojazdów zaliczamy między innymi motocykle, skutery, quady, przyczepy, czy też motorowery. W przypadku braku ważnej polisy ubezpieczeniowej przez okres liczący od 1 do 3 dni, kara wynosi 280 PLN. Im dłuższy okres trwania przewinienia, tym wyższa wartość grzywny dlatego za niedopełnienie obowiązków w okresie od 4 do 14 dni grozi kara w wysokości 710 złotych. Z kolei wielotygodniowe, czy wręcz wielomiesięczne przewinienia obarczone są ryzykiem poniesienia kosztów w postaci 1410 złotych kary.

  Czy można odwołać się od kary, jeżeli ubezpieczenie OC samochodu wygaśnie?

  Co do zasady ustawodawca pozostawia możliwość sporządzenia odwołania od nałożonej kary. W praktyce takie prawo przysługuje w przypadku, gdy właściciel pojazdu może udowodnić, że w danym terminie posiadał ważne ubezpieczenie OC samochodu. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeżeli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny popełni błąd i nałoży karę w całkowicie niesłuszny sposób. Właściciel pojazdu może wówczas wnioskować o cofnięcie kary finansowej. Prawo do odwołania przysługuje także osobom, które są w stanie udowodnić brak obowiązku opłacania polisy ubezpieczeniowej, na przykład przez wzgląd na sprzedaż pojazdu w ręce innego użytkownika, jak i w sytuacji, gdy pojazd zostanie skradziony.

  Nieaktualne ubezpieczenie OC samochodu, a możliwość odwołania się od kary ze względu na trudną sytuację życiową

  Przepisy mówią jasno, że ubezpieczenie OC samochodu jest obowiązkowe i dotyczy każdego pojazdu, także w przypadku, gdy pozostaje on niesprawny przez dłuższy okres czasu. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przewiduje jednak możliwość odstąpienia od wymierzenia kary w sytuacji, gdy dana osoba znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, bądź wykazuje inne kryteria związane z problemami w życiu codziennym. Taki wniosek podlega indywidualnemu rozpatrzeniu, w skutek którego wysokość kary może zostać obniżona lub rozłożona na raty. W szczególnych przypadkach UFG może nawet zrezygnować z wystawienia kary. Podstawowe przesłanki, które umożliwiają odwołanie od grzywny to między innymi zadłużenia bankowe, bezrobocie, jak i zbyt niskie dochody, które nie pozwalają na utrzymanie rodziny. W każdym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć stosowne dokumenty, poświadczającej o faktycznym stanie finansów osoby, która została obarczona karą za nieaktualne ubezpieczenie OC samochodu lub innego pojazdu.

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu