Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Zasady likwidacji szkód

  Start | Likwidacja szkód | Zasady likwidacji szkód

  Jak przebiega proces likwidacji szkody?

  Szkodę możesz zgłosić na 2 wygodne sposoby:

  1) poprzez formularz online lub 2) telefonicznie
  W obu przypadkach wystarczy tylko podać wymagane dane i załączyć wskazane dokumenty.

   

  KROK 1: Zgłoszenie szkody
  Najwygodniej jest zgłosić szkodę samodzielnie, przez formularz online. Można to zrobić o każdej godzinie, dowolnego dnia i bez oczekiwania na połączenie z konsultantem.
  Zgłaszając szkodę telefonicznie, dzwonisz na ogólny numer infolinii TUZ Ubezpieczenia. Doradca poprosi Cię o numer polisy, z której będzie zgłaszana szkoda, dane osobowe uczestników zdarzenia oraz informacje dotyczące przedmiotu szkody (np. dane z dowodu rejestracyjnego, dokumentację medyczną). Rozmowa może potrwać ok. 10 minut.
  Te same dane podaje się zgłaszając szkodę samodzielnie poprzez formularz online.

   

  KROK 2: Wysłanie dokumentacji
  W kolejnym kroku, opiekun sprawy przekaże Ci informację na temat potrzebnych dokumentów – ich listę wyśle na wskazany przez Ciebie adres e-mail lub listem tradycyjnym, na adres pocztowy. Im szybciej dokumenty do nas dotrą, tym szybciej przebiegnie cały proces.

  W niektórych przypadkach, w toku sprawy, mogą okazać się potrzebne dokumenty dodatkowe. Opiekun będzie się wtedy kontaktował z Tobą telefonicznie.
  W zależności od typu zgłoszenia mogą to być:

  • potwierdzenie okoliczności zdarzenia przez policję wezwaną na miejsce zdarzenia
  • potwierdzenie przez sprawcę okoliczności powstania szkody
  • potwierdzenie zgłoszenia szkody kradzieżowej na policji
  • potwierdzenie przyczyny powstania szkody przez administratora budynku.

   

  KROK 3: Oględziny rzeczoznawcy
  Maksymalnie w ciągu 5 dni od otrzymania pierwszego zgłoszenia, skontaktuje się z Tobą telefonicznie nasz przedstawiciel (rzeczoznawca), w celu oszacowania strat (tzw. oględziny).

   

  KROK 4: Decyzja
  Po przeprowadzonej analizie dokumentacji oraz oględzinach, pisemnie poinformujemy Cię o podjętej decyzji w kwestii o odpowiedzialności za szkodę i wysokości odszkodowania do wypłacenia.


  Jak długo trwa procedura likwidacji szkody?

  Ustawowo, zakład ubezpieczeń zobowiązany jest zająć stanowisko w sprawie szkody w ciągu 30 dni od dnia jej zgłoszenia. Termin ten może ulec wydłużeniu tylko w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności, koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia. W każdym przypadku jednak, w ciągu 30 dni powinna zostać wypłacona tzw. bezsporna kwota odszkodowania lub przekazana informacja, wskazująca jakie okoliczności stanęły na przeszkodzie w zakończeniu procesu likwidacji i wypłacie kwoty bezspornej.

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu