Włamano się do mojego mieszkania, domu, firmy

Start | Likwidacja szkód | Szkoda majątkowa | Włamano się do mojego mieszkania, domu, firmy

Jakie dokumenty, informacje są wymagane do zgłoszenia szkody?

  • nr polisy,
  • data i miejsce zdarzenia,
  • dane osobowe i teleadresowe osoby zgłaszającej szkodę,
  • dane osobowe i teleadresowe osoby ubezpieczonej / dane teleadresowe ubezpieczonej firmy (w przypadku ubezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw),
  • opis okoliczności zdarzenia,
  • opis uszkodzonego/skradzionego mienia,
  • szacunkowa wartość szkody,
  • informacje dotyczące własności lokalu oraz skradzionego mienia,
  • dane jednostki policji, która interweniowała na miejscu zdarzenia,
  • miejsce, gdzie mogą odbyć się oględziny (miejsce i czas oględzin zostanie potwierdzone przez mobilnego rzeczoznawcę, który skontaktuje się w ciągu 7 dni roboczych od zarejestrowania szkody).

W jakiej formie TUZ TUW wypłaca odszkodowanie?

Przelew na wskazane konto – najdogodniejsza i najszybsza forma rozliczenia należności. Kwota odszkodowania jest przelewana na wskazany rachunek bankowy już następnego dnia po zatwierdzeniu wypłaty odszkodowania.

Przekaz pocztowy – istnieje możliwość wskazania adresu pocztowego, na który przekazem zostanie wypłacone odszkodowanie.

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu