Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Sprzedałem pojazd

  Start | Strefa Klienta | Sprzedałem pojazd

  Z chwilą sprzedaży pojazdu obowiązkowe ubezpieczenie OC przechodzi na nowego właściciela. Polisa OC trwa do końca okresu na który została zawarta, chyba że nowy właściciel wcześniej ją wypowie. O transakcji musi zostać poinformowany zakład ubezpieczeń. Szybkie zgłoszenie tego faktu niesie ze sobą korzyści.

  Zgodnie z przepisami masz 14 dni na powiadomienie zakładu ubezpieczeń, że sprzedałeś pojazd. Szybko przekazana informacja pomoże Ci wcześniej uzyskać zwrot składki z ubezpieczeń dobrowolnych lub zwolnić Cię z obowiązku płatności kolejnych rat za OC (odpowiadasz za składkę do dnia zgłoszenia sprzedaży).

  Dane jakie musisz przekazać zakładowi ubezpieczeń to data sprzedaży pojazdu oraz dane nowego właściciela: imię i nazwisko (lub nazwę firmy), PESEL (lub REGON) oraz adres. Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe, ale pozwala na kontakt ze strony zakładu ubezpieczeń, który poinformuje nowego właściciela o statusie polisy. Nowy właściciel zdecyduje czy będzie kontynuował ubezpieczenie.

  Zwrot składki z tytułu ubezpieczeń dobrowolnych przysługuje Ci za niewykorzystany okres już od dnia sprzedaży. W przypadku ubezpieczenia OC zwrot składki uzależniony jest od decyzji nowego właściciela o kontynuowaniu polisy. Jeżeli nowy właściciel złoży wypowiedzenie, otrzymasz zwrot również za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC.

  Skorzystaj z poniższego formularza i zgłoś sprzedaż pojazdu. Do formularza załącz dokument potwierdzający przeniesienie prawa własności (np. umowę sprzedaży lub fakturę). Możesz również dołączyć skan lub zdjęcie wniosku o zwrot składki – podanie numeru konta przyspieszy otrzymanie niewykorzystanej składki. Wzór dokumentu możesz pobrać tutaj.

   Numer rejestracyjny:
   Seria i numer polisy:
   Data sprzedaży pojazdu:

   Twoje dane

   Imię i nazwisko lub nazwa:
   Numer PESEL lub REGON:
   Numer telefonu:
   Adres e-mail:

   Dane nowego właściciela

   Imię i nazwisko lub nazwa:
   PESEL lub REGON:
   Numer telefonu:
   Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe, ale pozwala na kontakt ze strony zakładu ubezpieczeń, który poinformuje nowego właściciela o statusie polisy.
   Kod pocztowy:
   Miasto:
   Ulica:
   Nr domu:
   Nr mieszkania:
   Załączniki:
   Dołącz dokument potwierdzający sprzedaż pojazdu (np. umowę lub fakturę). Możesz również dołączyć skan lub zdjęcie wniosku o zwrot składki.
   Ikona dostępności
   Aa+
   Aa-
   Ikona kontrastu