Sprzedałem pojazd

Start | Strefa Klienta | Sprzedałem pojazd

Z chwilą sprzedaży pojazdu obowiązkowe ubezpieczenie OC przechodzi na nowego właściciela. Polisa OC trwa do końca okresu na który została zawarta, chyba że nowy właściciel wcześniej ją wypowie. O transakcji musi zostać poinformowany zakład ubezpieczeń. Szybkie zgłoszenie tego faktu niesie ze sobą korzyści.

Zgodnie z przepisami masz 14 dni na powiadomienie zakładu ubezpieczeń, że sprzedałeś pojazd. Szybko przekazana informacja pomoże Ci wcześniej uzyskać zwrot składki z ubezpieczeń dobrowolnych lub zwolnić Cię z obowiązku płatności kolejnych rat za OC (odpowiadasz za składkę do dnia zgłoszenia sprzedaży).

Dane jakie musisz przekazać zakładowi ubezpieczeń to data sprzedaży pojazdu oraz dane nowego właściciela: imię i nazwisko (lub nazwę firmy), PESEL (lub REGON) oraz adres. Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe, ale pozwala na kontakt ze strony zakładu ubezpieczeń, który poinformuje nowego właściciela o statusie polisy. Nowy właściciel zdecyduje czy będzie kontynuował ubezpieczenie.

Zwrot składki z tytułu ubezpieczeń dobrowolnych przysługuje Ci za niewykorzystany okres już od dnia sprzedaży. W przypadku ubezpieczenia OC zwrot składki uzależniony jest od decyzji nowego właściciela o kontynuowaniu polisy. Jeżeli nowy właściciel złoży wypowiedzenie, otrzymasz zwrot również za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC.

Skorzystaj z poniższego formularza i zgłoś sprzedaż pojazdu. Do formularza załącz dokument potwierdzający przeniesienie prawa własności (np. umowę sprzedaży lub fakturę). Możesz również dołączyć skan lub zdjęcie wniosku o zwrot składki – podanie numeru konta przyspieszy otrzymanie niewykorzystanej składki. Wzór dokumentu możesz pobrać tutaj.

  Numer rejestracyjny:
  Seria i numer polisy:
  Data sprzedaży pojazdu:

  Twoje dane

  Imię i nazwisko lub nazwa:
  Numer PESEL lub REGON:
  Numer telefonu:
  Adres e-mail:

  Dane nowego właściciela

  Imię i nazwisko lub nazwa:
  PESEL lub REGON:
  Numer telefonu:
  Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe, ale pozwala na kontakt ze strony zakładu ubezpieczeń, który poinformuje nowego właściciela o statusie polisy.
  Kod pocztowy:
  Miasto:
  Ulica:
  Nr domu:
  Nr mieszkania:
  Załączniki:
  Dołącz dokument potwierdzający sprzedaż pojazdu (np. umowę lub fakturę). Możesz również dołączyć skan lub zdjęcie wniosku o zwrot składki.
  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu