Kupiłem pojazd

Start | Strefa Klienta | Kupiłem pojazd

Z chwilą sprzedaży pojazdu obowiązkowe ubezpieczenie OC przechodzi na nowego właściciela. Polisa OC trwa do końca okresu na który została zawarta, chyba że nowy właściciel wcześniej ją wypowie. O transakcji musi zostać poinformowany zakład ubezpieczeń. Szybkie zgłoszenie tego faktu niesie ze sobą korzyści.

Obowiązek zgłoszenia sprzedaży ciąży na poprzednim właścicielu pojazdu, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś to Ty poinformował zakład ubezpieczeń o jego zakupie. Po przesłaniu dokumentu potwierdzającego zakup samochodu, dowiesz się więcej o konkretnej polisie. Jako nowy właściciel możesz ją wypowiedzieć lub kontynuować do końca okresu na jaki została zawarta. Polisa po zakupie pojazdu nie przedłuży się automatycznie na kolejny rok, więc pamiętaj o zawarciu kolejnego ubezpieczenia.

Jeżeli polisa nie była w pełni opłacona, zostaniesz poproszony o uregulowanie składki za okres, w którym jesteś właścicielem pojazdu. Ewentualna dopłata może również wynikać z ponownej kalkulacji składki, spowodowanej zmianą właściciela pojazdu. Jeżeli tak się stanie, zostaniesz o tym poinformowany.

Podanie numeru telefonu pozwala na kontakt ze strony zakładu ubezpieczeń, dzięki czemu szybciej uzyskasz informacje o ubezpieczeniu swojego pojazdu.

Skorzystaj z poniższego formularza i zgłoś kupno pojazdu. Do formularza załącz dokument potwierdzający przeniesienie prawa własności (np. umowę sprzedaży lub fakturę).

  Numer rejestracyjny z umowy:
  Seria i numer polisy:
  Data zakupu pojazdu:

  Dane poprzedniego właściciela

  Imię i nazwisko lub nazwa:

  Twoje dane

  Imię i nazwisko lub nazwa:
  PESEL lub REGON:
  Numer telefonu:
  Podanie numeru telefonu pozwala na kontakt ze strony zakładu ubezpieczeń, dzięki czemu szybciej uzyskasz informacje o ubezpieczeniu swojego pojazdu.
  Adres e-mail:
  Kod pocztowy:
  Miasto:
  Ulica:
  Nr domu:
  Nr mieszkania:
  Załączniki:
  Dołącz dokument potwierdzający zakup pojazdu (np. umowę lub fakturę).
  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.
  * Zaznaczone pola są wymagane do wysłania poprawnie wiadomości
  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu