Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw

  Dla kogo?

  Ubezpieczenie skierowane jest do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

  Przedmiot ubezpieczenia

  Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje własność Ubezpieczającego lub mienie będące w jego prawnym posiadaniu, wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, z następujących kategorii:

  • budynki, budowle, lokale,
  • maszyny, urządzenia, wyposażenie, w tym sprzęt elektroniczny,
  • środki obrotowe,
  • niskocenne składniki majątku,
  • nakłady inwestycyjne,
  • mienie pracownicze,
  • mienie osób trzecich,
  • wartości pieniężne.

  Zakres ochrony ubezpieczeniowej:

  Ubezpieczenie mienia może zostać zawarte w wariancie:

  • od ryzyk nazwanych
  • od ryzyk nienazwanych (All Risk)

  i rozszerzone o szereg klauzul dodatkowych:

  • Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych lokalizacji
  • Klauzula automatycznego ubezpieczenia środków trwałych
  • Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlano-montażowych
  • Klauzula ubezpieczenia katastrofy budowlanej
  • Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów działalności
  • Klauzula ubezpieczenia kosztów rzeczoznawców
  • Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń od szkód mechanicznych i elektrycznych
  • Klauzula ubezpieczenia mienia poza miejscem ubezpieczenia
  • Klauzula ubezpieczenia środków obrotowych od szkód powstałych wskutek zepsucia
  • Klauzula ubezpieczenia ryzyka terroryzmu
  • Klauzula strajków rozruchów i zamieszek
  • Klauzula ubezpieczenia zewnętrznych elementów budynku, budowli
  • Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu.

  Okres obowiązywania ubezpieczenia:

  Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres 12 miesięcy, lub krótszy.

  Informacja prawna
  Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter
  wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz
  oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a
  także w Karcie Produktu.

  Dokumenty do pobrania

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karty Produktu