Start Ubezpieczenie szkolne NNW – „Pakiet Bezpieczna Nauka”

Ubezpieczenie szkolne NNW – „Pakiet Bezpieczna Nauka”

02.08.2023

W szkołach młodzi ludzie rozwijają swoje umiejętności, zdobywają wiedzę i budują przyszłe kariery. Jednak nawet takie sprzyjające otoczenie niesie ze sobą ryzyko związane z nieszczęśliwymi wypadkami. Właśnie dlatego warto mieć odpowiednie ubezpieczenie NNW. Taką ochroną jest “Pakiet Bezpieczna Nauka”. Co to jest, czym się wyróżnia i jakie niesie ze sobą korzyści?

Co to jest szkolne ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie szkolne NNW to forma indywidualnej ochrony finansowej dla dziecka, nastolatka, a także studenta. Działa ona w przypadku nieszczęśliwego wypadku. Choć nazwa mogłaby sugerować, że obejmuje jedynie sytuacje związane z przedszkolem lub szkołą, to nic bardziej mylnego. W rzeczywistości ubezpieczenie działa w znacznie szerszym kontekście. W ramach pakietu otrzymuje się wsparcie nie tylko w szkolnym otoczeniu. Polisa chroni także w domu, podczas wakacji, ferii czy nawet podczas aktywności sportowych. Mowa także o dyscyplinach o charakterze wyczynowym. Ubezpieczenie NNW szkolne może być bardzo ważnym fundamentem zapewniający wsparcie finansowe w niespodziewanych sytuacjach kryzysowych. Dzięki różnorodności wariantów ochrony możliwy jest wybór dopasowanej polisy. Dzięki temu wyeliminuje ona konsekwencje finansowe nieszczęśliwych wypadków na każdym etapie edukacji.

Dla kogo jest szkolne ubezpieczenie NNW “Pakiet Bezpieczna Nauka”?

Ubezpieczenie szkolne NNW – „Pakiet Bezpieczna Nauka” dedykowane jest rodzicom i opiekunom dzieci, które uczęszczają m.in. do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Swoim zakresem obejmuje również studentów, dla których ważne jest zapewnienie wsparcia finansowego w przypadku nieszczęśliwego wypadku. Takie rozwiązanie oferuje możliwość uzyskania odszkodowania w przypadku uszczerbku na zdrowiu dziecka. Pozwala także na zwrot kosztów leczenia w związku z obrażeniami ciała na skutek wypadku. Choć szkoły często proponują ubezpieczenia grupowe, to niejednokrotnie nie zapewniają one wystarczającej ochrony. Wybór indywidualnego ubezpieczenia NNW zazwyczaj wiąże się z bardziej spersonalizowaną polisą. Może być ona dostosowana do potrzeb dziecka, dzięki czemu będzie je chronić w różnych sytuacjach, niezależnie od miejsca i okoliczności, w których ma szansę wystąpić ryzyko nieszczęśliwego wypadku.

Zalety ubezpieczenia NNW “Pakiet Bezpieczna Nauka”

Ubezpieczenie NNW “Pakiet Bezpieczna Nauka” oferuje liczne korzyści, które stanowią solidny fundament bezpieczeństwa dla dziecka, nastolatka i studenta. Pierwszą z nich jest całodobowa opieka przez 24 godziny na dobę. Obejmuje ona zarówno Polskę, jak i cały świat. Dostarcza poczucie bezpieczeństwa w różnych okolicznościach (z wyjątkiem zapisów opisanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Jak wcześniej zostało wspomniane, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nie tylko czas spędzony w szkole, lecz także w innych miejscach, w tym w domu oraz podczas wakacji. Ponadto „Pakiet Bezpieczna Nauka” oferuje aż siedem wariantów ochrony. To pozwala dopasować polisę do potrzeb i preferencji konkretnej osoby. Kolejną zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że w sytuacji nieszczęśliwego wypadku wypłata świadczenia może nastąpić błyskawicznie. W niektórych sytuacjach są to tylko trzy dni od dostarczenia kompletnego zestawu dokumentów. Dodatkowo plan ubezpieczenia uwzględnia zniżki na kolejne dzieci. Przy ubezpieczeniu drugiego dziecka jest to 5%, natomiast dla trzeciego i kolejnych podopiecznych -10%.

Co obejmuje ubezpieczenie “Pakiet Bezpieczna Nauka”?

Ubezpieczenie szkolne NNW – „Pakiet Bezpieczna Nauka” zapewnia kompleksową ochronę. Obejmuje szeroki zakres sytuacji, w których dziecko, nastolatek lub student może doznać uszczerbku na zdrowiu czy urazu. W przypadku nieszczęśliwego wypadku lub choroby ubezpieczenie przewiduje wypłatę świadczenia za pobyt w szpitalu. Pokrywa również koszty związane z leczeniem i rehabilitacją. Pakiet obejmuje także ochronę przed zwichnięciami, skręceniami i innymi niespodziewanymi wypadkami. Dodatkowo ubezpieczyciel przejmuje także koszty operacji plastycznych oraz leczenia stomatologicznego, jeśli są konieczne po urazie. W przypadku potrzeby polisa pokrywa wydatki związane z zakupem środków ortopedycznych czy pomocniczych, takich jak protezy czy kule. Ochrona ta rozciąga się również na sytuacje nietypowe. Należą do nich m.in. zatrucia pokarmowe, porażenie prądem, odmrożenie, zdiagnozowanie boreliozy czy pogryzienie przez zwierzę (np. psa). W przypadku osób do 20 roku życia polisa przewiduje także dodatkową ochronę. Wówczas ubezpieczenie obejmuje również uszkodzenia ciała wynikające z wyczynowego uprawiania sportu. To sprawia, że dzieci, nastolatkowie, a także ich opiekuni mogą czuć się bezpiecznie nawet podczas bardziej ryzykownych aktywności.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie “Pakiet Bezpieczna Nauka”?

Ubezpieczenie szkolne NNW – „Pakiet Bezpieczna Nauka” zawiera pewne wyłączenia, które określają okoliczności niepodlegające ochronie ubezpieczeniowej. Polisa nie obejmuje szkód, jeśli powstały one z umyślnego działania, włączając w to przypadki celowego naruszenia własnego zdrowia. Ponadto ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania jeśli poszkodowany(-a) uprawiał(a) sporty wysokiego ryzyka, które wykraczają poza zwykłe aktywności rekreacyjne. Wszystkie te wyłączenia stanowią element umowy ubezpieczeniowej, gdzie zostały jasno określone.

Jaka jest suma ubezpieczeniowa dla „Pakietu Bezpieczna Nauka”?

Suma ubezpieczenia w ramach „Pakietu Bezpieczna Nauka” jest elastyczna i zależna od wybranego przez klienta wariantu ubezpieczenia. W ofercie dostępnych jest łącznie 7 różnych opcji ochrony, dlatego wysokość maksymalnego odszkodowania zależy od rodzaju polisy. W ich ramach suma może wynosić od 10 tysięcy do 100 tysięcy złotych. Każda polisa jest zawierana na okres 12 miesięcy. To umożliwia długoterminową ochronę w trakcie całego okresu nauki i codziennych aktywności.

Ile kosztuje ubezpieczenie NNW „Pakiet Bezpieczna Nauka”?

Koszt ubezpieczenia szkolnego NNW – „Pakiet Bezpieczna Nauka” jest uzależniony od wybranego przez klienta wariantu ochrony oraz określonej kwoty sumy ubezpieczenia. Jak wcześniej zostało wspomniane, w ofercie dostępnych jest łącznie 7 różnych wariantów ochrony. Każdy z nich wiąże się z inną opłatą. Standardowa składka rozpoczyna się już od 29 złotych w przypadku dzieci uczęszczających do żłobka. Natomiast konkretna cena ubezpieczenia jest kształtowana w oparciu o zakres i wysokość ochrony, a także rodzaj klienta. To daje klientom możliwość wyboru odpowiedniej dla nich opcji.

Jak kupić ubezpieczenie szkolne NNW?

Kupno ubezpieczenia szkolnego NNW jest prostym procesem. Aby stać się właścicielem polisy, wystarczy:

  • skorzystać z kalkulatora, który jest dostępny na stronie internetowej ubezpieczyciela,
  • wybrać preferowany wariant ubezpieczenia,
  • wypełnić dane osobowe niezbędne do realizacji polisy,
  • opłacić składkę poprzez bezpieczne formy płatności.

Można także zgłosić się bezpośrednio do ubezpieczyciela i przejść przez cały proces z dedykowanym ekspertem.

Jak postępować w razie wypadku dziecka?

W przypadku wystąpienia wypadku dziecka istotne jest podjęcie odpowiednich kroków w celu zarówno zapewnienia mu właściwej pomocy, jak i uzyskania odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej. Z tego względu należy starannie udokumentować okoliczności wypadku. Jak to zrobić? Przede wszystkim sporządzając szczegółowy opis zdarzenia oraz gromadząc dowody. W procesie zgłaszania szkody przydatne mogą okazać się zdjęcia, informacje od świadków, ale także inne dokumenty udowadniające zaistniałą sytuację. Następnie należy wypełnić formularz zgłoszenia szkody. W przypadku ubezpieczenia szkolnego NNW – „Pakiet Bezpieczna Nauka” znajduje się on na stronie internetowej ubezpieczyciela. Jego prawidłowe wypełnienie znacznie przyśpiesza wypłatę odszkodowania.

Ubezpieczenie szkolne NNW „Pakiet Bezpieczna Nauka” stanowi kompleksową ochronę dla dzieci, uczniów i studentów. Pozwala skupić się na rozwijaniu umiejętności i zdobywaniu wiedzy, mając pewność, że w razie potrzeby istnieje solidne zabezpieczenie zapewniające spokój.

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu