Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.
  Start Ubezpieczenie samochodu w leasingu – wszystko, co warto wiedzieć

  Ubezpieczenie samochodu w leasingu – wszystko, co warto wiedzieć

  07.02.2024

  Ubezpieczenie samochodu w leasingu jest kluczowym aspektem, który należy wziąć pod uwagę przy podpisywaniu umowy leasingowej. Zrozumienie różnych rodzajów ubezpieczeń, ich zakresu i wymogów może pomóc w uniknięciu nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości. Poniżej przedstawiamy kompleksowy przewodnik na temat ubezpieczeń samochodowych w leasingu.

  Obowiązkowe ubezpieczenie OC

  Obowiązkowe Ubezpieczenie OC samochodu (odpowiedzialności cywilnej) jest kluczowym aspektem dla każdego pojazdu użytkowanego w Polsce i poruszającego się po drogach publicznych. Jest to wymóg prawnie narzucony, mający na celu ochronę osób trzecich oraz ich mienia w przypadku wypadku drogowego. Ubezpieczenie to pokrywa szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego przez kierowcę, który jest winny zaistniałego zdarzenia.

  W przypadku pojazdów znajdujących się w leasingu, firma leasingowa staje się de facto właścicielem pojazdu, co stawia ją w pewnej specyficznej pozycji. Ze względu na to, że to firma leasingowa jest właścicielem pojazdu, jej interesy finansowe stają się istotnym czynnikiem w kontekście ubezpieczenia. Dlatego też firma leasingowa zazwyczaj wymaga, aby ubezpieczenie OC było zawarte na korzyść ich interesu.

  Takie postępowanie ma na celu zabezpieczenie interesów finansowych firmy leasingowej w przypadku, gdy dochodzi do wypadku lub szkody, za którą kierowca jest odpowiedzialny. W ten sposób firma leasingowa może być pewna, że w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń, które prowadzą do szkód dla osób trzecich, pokrycie finansowe zostanie zapewnione, co minimalizuje ryzyko dla firmy leasingowej.

  Jest to standardowa praktyka w branży leasingowej, która ma na celu ochronę wszystkich stron zaangażowanych w transakcję leasingową. Dla klienta korzystającego z leasingu samochodowego, zawarcie ubezpieczenia OC na korzyść firmy leasingowej może być warunkiem koniecznym do podpisania umowy leasingowej. Warto zaznaczyć, że to nie oznacza, iż kierowca nie musi również mieć własnego ubezpieczenia OC na siebie jako użytkownika pojazdu. Oba ubezpieczenia mogą istnieć równolegle, ale ubezpieczenie na korzyść firmy leasingowej zabezpiecza przede wszystkim interesy finansowe samej firmy.

  Ubezpieczenie AC (Auto-Casco)

  Ubezpieczenie AC (Auto-Casco), zwane również ubezpieczeniem komunikacyjnym, jest opcjonalne, ale stanowi kluczowy element dla ochrony finansowej pojazdu, zwłaszcza gdy jest on nowy lub posiada wysoką wartość. Jest to rodzaj polisy ubezpieczeniowej, która obejmuje szereg różnych ryzyk, w tym szkody wypadkowe, kradzież, pożar oraz inne zdarzenia losowe, zarówno dla kierowcy, jak i dla osób trzecich.

  W przypadku leasingu samochodu, firma leasingowa może narzucić wymóg objęcia pojazdu pełnym ubezpieczeniem AC. Decyzja ta wynika z chęci minimalizacji ryzyka finansowego związanego z ewentualnymi szkodami, które mogą wystąpić w trakcie użytkowania pojazdu. Jest to szczególnie istotne, gdyż firma leasingowa jest odpowiedzialna za stan techniczny pojazdu i chce uniknąć sytuacji, w której pojazd uległby poważnej szkodzie, a leasingobiorca nie miałby wystarczającego ubezpieczenia, aby pokryć koszty naprawy lub utraty wartości.

  Objęcie samochodu pełnym ubezpieczeniem AC daje firmie leasingowej pewność, że w przypadku jakichkolwiek szkód, polisa ubezpieczeniowa będzie w stanie pokryć koszty naprawy lub wypłacić odpowiednie odszkodowanie. To z kolei zapewnia stabilność finansową dla firmy leasingowej i pozwala uniknąć dodatkowych komplikacji w trakcie trwania umowy leasingowej.

  Dla leasingobiorcy, posiadanie pełnego ubezpieczenia AC również może być korzystne, gdyż zapewnia ono kompleksową ochronę zarówno dla samego pojazdu, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego. Pomaga to uniknąć dodatkowych kosztów związanych z naprawą pojazdu czy wypłatą odszkodowania w przypadku szkód, co może znacząco wpłynąć na stabilność finansową leasingobiorcy.

  Ubezpieczenie GAP

  Ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection) jest istotne w przypadku leasingu samochodu. W przypadku utraty lub znacznego uszkodzenia pojazdu, wartość rynkowa może być niższa niż saldo leasingowe, co może prowadzić do powstania luki finansowej. Ubezpieczenie GAP jest właśnie po to, aby zabezpieczyć leasingobiorcę przed takimi stratami finansowymi. Pokrywa ono różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu a kwotą, jaką leasingobiorca nadal musi spłacić zgodnie z umową leasingową. Dzięki temu ubezpieczeniu leasingobiorca unika sytuacji, w której musiałby płacić za pojazd, który już nie jest w stanie używać lub którego wartość jest niższa niż saldo leasingowe. Ubezpieczenie GAP stanowi zatem ważny element ochrony finansowej, który warto rozważyć przy zawieraniu umowy leasingowej.

  Ubezpieczenie NNW

  Ubezpieczenie NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) stanowi dodatkową warstwę ochrony dla kierowcy i pasażerów w przypadku wypadku drogowego. Oferuje ono odszkodowanie za uszkodzenia ciała lub śmierć wynikłe z takiego zdarzenia. Choć jest to opcjonalne ubezpieczenie, warto rozważyć jego dodanie do polisy, szczególnie jeśli często przewozi się pasażerów. Ubezpieczenie NNW może zapewnić dodatkowy komfort psychiczny i finansowy w przypadku poważnych obrażeń lub tragicznego zakończenia wypadku drogowego, dlatego też jest to często polecane uzupełnienie dla osób korzystających z pojazdu zarówno w celach prywatnych, jak i służbowych.

  Wymogi i warunki firmy leasingowej

  Firma leasingowa ma prawo narzucić określone wymogi dotyczące ubezpieczenia samochodu, co może obejmować minimalne pokrycie ubezpieczenia AC, ustalone limity polisy OC oraz dodatkowe klauzule dotyczące ochrony pojazdu. Te wymogi są często ściśle określone przez firmę leasingową w celu zminimalizowania ryzyka finansowego i zapewnienia odpowiedniej ochrony dla pojazdu, który jest przedmiotem umowy leasingowej.

  Przed podpisaniem umowy leasingowej konieczne jest dokładne zapoznanie się z tymi wymogami i upewnienie się, że wybrana polisa ubezpieczeniowa spełnia wszystkie kryteria postawione przez firmę leasingową. Brak spełnienia wymogów ubezpieczeniowych może skutkować odmową podpisania umowy leasingowej lub dodatkowymi opłatami, dlatego też należy zadbać o to, aby wybrana polisa była zgodna z oczekiwaniami i wymogami leasingodawcy.

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu