Start Ubezpieczenie mieszkania – na co zwrócić uwagę

Ubezpieczenie mieszkania – na co zwrócić uwagę

10.07.2021

Dlaczego warto ubezpieczyć swoje mieszkanie? Przede wszystkim dlatego, że z reguły stanowi ono najbardziej wartościowy składnik naszego majątku. To w mieszkaniu gromadzimy swoje mienie, które należy odpowiednio zabezpieczyć na wypadek zdarzeń losowych i kradzieży. Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczaniu mieszkania? Jak dopasować je do własnych potrzeb? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule. 

Ubezpieczenie All Risk, czy ryzyka nazwane?

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują obecnie dwa warianty polis mieszkaniowych, a mianowicie All Risk oraz od ryzyk nazwanych. Czym one się różnią? W przypadku polis All Risk (od wszystkich ryzyk) ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie zdarzenia losowe, które nie zostały wymienione w wyłączeniach zamieszczonych w OWU danej polisy. Jest to kompleksowe ubezpieczenie, które zabezpiecza w sytuacjach, których niekiedy nie jesteśmy w stanie nawet sobie wyobrazić.

Inny wariant stanowi ubezpieczenie od ryzyk nazwanych, ponieważ w tym przypadku polisa chroni jedynie na wypadek zdarzeń, które zostały w niej ściśle sprecyzowane. Składka jest z reguły niższa, jednak wynika to węższej ochrony. Co zazwyczaj obejmuje taka polisa? Przykładowo ubezpieczenie mieszkania od ryzyk nazwanych w TUZ chroni na wypadek: powodzi, pożaru, uderzenia pioruna, huraganu, gradu, zalania (wraz z deszczem nawalnym), upadku drzew i masztów oraz osuwania się ziemi.

Ubezpieczenie mieszkania – jak rozszerzyć zakres polisy?

Podstawowa wersja polisy mieszkaniowej obejmuje niezależnie od wariantu obejmuje z reguły samą nieruchomość oraz jej stałe elementy (wszystko co jest wbudowane na stałe, np. drzwi, okna, podłogi, czy meble w zabudowie). Jest to opcja, z której najchętniej korzystają osoby ubezpieczające mieszkanie pod cesję w banku. W przypadku ubezpieczenia dla siebie warto jednak odpowiednio rozszerzyć zakres polisy, tak by była ona dopasowana do naszych potrzeb. Podstawowym rozszerzeniem jest objęcie ochroną mienia ruchomego (w zakresie identycznym jak wariant polisy), co zabezpiecza wszystko co znajduje się akurat w mieszkaniu.

Dzięki dobrze dobranym dodatkom polisa może stanowić kompleksową ochronę danego mieszkania. Przykład TUZ pokazuje, że można ją rozszerzyć o:

 • dewastację,
 • graffiti,
 • przepięcia,
 • szyby i elementy szklane (oszklenia ścian i dachów, blaty szklane, kabiny prysznicowe),
 • mienie podręczne (np. telefon, laptop czy okulary) poza miejscem ubezpieczenia,
 • OC w życiu prywatnym,
 • nagrobki cmentarne,
 • OC w życiu prywatnym najemcy lub wynajmującego,
 • Assistance:
  • techniczny (m.in. naprawa sprzętu AGD, interwencja specjalisty, pomoc gdy nieruchomość po szkodzie nie nadaje się do mieszkania, opieka po hospitalizacji),
  • medyczny (m.in. wizyta lekarza, pielęgniarki, dostawa leków),
 • ochronę prawną,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków.

Na co zwrócić uwagę ubezpieczając mieszkanie?

W tym momencie wiele osób na pierwszym miejscu stawia cenę. Prawidłowo jednak najważniejszy powinien być zakres ochrony, a w drugiej kolejności wynikająca z niego cena. Zawarcie polisy powinno poprzedzić również zapoznanie się z OWU, ponieważ podpisując dokument potwierdzamy, że przeczytaliśmy Ogólne Warunki Ubezpieczenia i je akceptujemy. Znajdują się tam przede wszystkim wyłączenia danej polisy, czyli zdarzenia, które nie są objęte ochroną. OWU wyjaśnia również precyzyjnie wszystkie pojęcia, których własna interpretacja może okazać się mylna.

Decydując się na ubezpieczenie mieszkania warto również przeanalizować potrzeby w zakresie sumy ubezpieczenia. Czym ona jest? Jest to kwota na jaką ubezpieczamy dane ryzyko. Powinna ona w stu procentach rekompensować straty powstałe w wyniku ewentualnego zdarzenia. W przeciwnym razie mamy do czynienia z tzw. niedoubezpieczeniem, które jest zjawiskiem niepożądanym i które należy eliminować. Umożliwia to właściwe oszacowanie kwot, na jakie powinny być ubezpieczone dane ryzyka. Należy o tym pamiętać również przy wznawianiu polisy na następny rok, ponieważ przepisywanie tych samych sum ubezpieczenia jest w wielu przypadkach błędem. Wynika to z rosnącej inflacji, wzrostu cen mieszkań oraz ewentualnych remontów (lub dokupieniu dodatkowych sprzętów) na przestrzeni ostatniego roku.

Ubezpieczenie mieszkania powinno być przede wszystkim dopasowane do indywidualnych potrzeb jego mieszkańców. W tym celu warto skorzystać z oferty dobrego ubezpieczyciela, jakim niewątpliwie jest TUZ. Towarzystwo oferuje kompleksowe polisy mieszkaniowe w wariantach rocznych lub trzyletnich. W tym drugim przypadku można liczyć na dodatkowe zniżki wynikające z długości trwania umowy.

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu