Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.
  Start Co to jest niedoubezpieczenie i nadubezpieczenie

  Co to jest niedoubezpieczenie i nadubezpieczenie

  24.06.2022

  – Na niedoubezpieczeniu lub nadubezpieczeniu możemy sporo stracić. Zaniedbanie tych tematów może nas dużo kosztować, więc warto wiedzieć, co znaczą te dwa terminy, żeby zoptymalizować swoje koszty ubezpieczenia i nie narażać się na straty – radzi Iwona Konarzewska, ekspert TUZ Ubezpieczenia.

  Pojęcia „niedoubezpieczenie” i „nadubezpieczenie” występują przy ubezpieczeniach komunikacyjnych oraz ubezpieczeniach mienia.

  – Oba są skutkiem błędu polegającego na zaniżeniu lub zawyżeniu wartości, na przykład podczas wypełniania deklaracji do ubezpieczenia budynku lub pojazdu – tłumaczy Iwona Konarzewska, która jest specjalistą ds. produktów majątkowych w Departamencie Ubezpieczeń firmy TUZ Ubezpieczenia. – W efekcie błędu zmianie ulega zarówno wysokość ubezpieczenia, jak i wysokość składki. Konsekwencje nadubezpieczenia lub niedoubezpieczenia mogą być nie tylko kłopotliwe, ale i kosztowne.

  Poniżej opisujemy, jak ich uniknąć i wyjaśniamy oba pojęcia.

  W artykule znajdziesz:

  • Co to niedoubezpieczenie?
  • Co to nadubezpieczenie?
  • Jakie są skutki niedoubezpieczenia i nadubezpieczenia?
  • Niedoubezpieczenie budynku
  • Niedoubezpieczenie pojazdu
  • Niedoubezpieczenie i nadubezpieczenie – to warto wiedzieć

  Co to jest niedoubezpieczenie?

  – Z niedoubezpieczeniem stykamy się wtedy, gdy suma ubezpieczenia określona zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) jest niższa od faktycznej wartości przedmiotu ubezpieczenia – mówi Iwona Konarzewska, specjalista ds. produktów majątkowych. Niedoubezpieczenie może dotyczyć na przykład nieruchomości lub pojazdu.

  Kiedy mamy do czynienia z niedoubezpieczeniem?

  – Załóżmy, że mamy w planach ubezpieczenie domu lub mieszkania – tłumaczy nasza ekspertka. – Aktualna wartość rynkowa naszego mieszkania wynosi 500 tys. zł. Przyjmijmy, że mieszkanie zostało przez nas zakupione za cenę 450 tys. zł i taką kwotę podajemy w deklaracji. Czyli 450 tys. zł to suma ubezpieczenia. W razie, gdyby doszło do zniszczenia mieszkania (np. w wyniku pożaru), to towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci nam należne odszkodowanie zgodnie z zapisami OWU, maksymalnie do górnej granicy odpowiedzialności, którą jest suma ubezpieczenia. W takiej sytuacji na niedoubezpieczeniu możemy stracić 50 tys. złotych.

  Co to jest nadubezpieczenie?

  – Z kolei wtedy, gdy suma ubezpieczenia określona zgodnie z OWU jest wyższa od faktycznej wartości przedmiotu ubezpieczenia, mamy do czynienia z nadubezpieczeniem – mówi Iwona Konarzewska.
  Podobnie jak przy niedoubezpieczeniu – z nadubezpieczeniem możemy spotkać się przy ubezpieczeniu nieruchomości lub pojazdu.

  – Dla przykładu: mamy ubezpieczenie mienia od kradzieży, w którym ruchomości domowe wyceniliśmy na 20 tys. zł, ale ich realna wartość  odtworzeniowa wynosi 10 tys. zł. W  przypadku kradzież z włamaniem ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie zgodnie z zapisami OWU, maksymalnie do górnej granicy odpowiedzialności, jednakże przy uwzględnieniu wartości odtworzeniowej przedmiotowego mienia – informuje Konarzewska.

  Skutki niedoubezpieczenia albo nadubezpieczenia

  Konsekwencją niedoubezpieczenia jest ryzyko, że w razie wystąpienia szkody odszkodowanie wypłacone od sumy ubezpieczenia nie pokryje całości strat.

  – Motywacją do zaniżenia sumy ubezpieczenia zazwyczaj jest obniżenie wysokości składki. To od sumy ubezpieczenia liczona jest cena za polisę. Jak widać, taka drobna oszczędność może mieć opłakane skutki – przestrzega ekspertka TUZ Ubezpieczenia. – Tak samo dotkliwe konsekwencje mogą nas spotkać przy nadubezpieczeniu. Mimo że nasz majątek będzie ubezpieczony na wyższą kwotę niż jest wart w rzeczywistości, w razie szkody, odszkodowanie będzie liczone od realnej wartości majątku. Skutkiem nadubezpieczenia nie jest zatem lepsza ochrona, a tylko przepłacanie za składkę.

  Niedoubezpieczenie budynku – czy warto?

  – W przypadku polisy mieszkaniowej możemy łatwo oszacować wysokość składki – radzi specjalistka. – Do obliczeń służy nasz kalkulator ubezpieczenia domu i mieszkania. Załóżmy, że faktyczna rynkowa wartość mieszkania to 500 tys. złotych. W wariancie mini polisy szacowana cena za ubezpieczenie wynosi 297 zł na rok w TUZ Ubezpieczenia (przy braku dodatkowych zabezpieczeń).

  Czy gdyby mieszkanie było niedoubezpieczone (np. zadeklarowana suma ubezpieczenia byłaby zaniżona o 50 tys. złotych), to oszczędność na składce byłaby warta ryzyka? Sprawdźmy. – Wariant mini to koszt 274 zł na rok. Oszczędzamy 23 zł, ale ryzykujemy, że w razie szkody (np. pożaru) ubezpieczenie nie pokryje całości szkody. Widać jak na dłoni, że niedoubezpieczenie budynku zupełnie się nie opłaca – przekonuje Iwona Konarzewska.

  Niedoubezpieczenie pojazdu – jak uniknąć?

  W przypadku ubezpieczenia AC pojazdu każda szkoda może zmniejszać dostępną sumę ubezpieczenia. Nie wszystkie TU odnawiają sumę ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania. Może zatem dojść do niecelowego niedoubezpieczenia naszego pojazdu. Wyjściem z tego jest doubezpieczenie samochodu. W ten sposób suma ubezpieczenia nie wyczerpie się, gdyby doszło do kolejnego nieszczęśliwego wypadku.

  Niedoubezpieczenie i nadubezpieczenie – o tym warto pamiętać

  – Niedoubezpieczenie lub nadubezpieczenie nie mają dla nas żadnych pozytywnych skutków – twierdzi Iwona Konarzewska. Niedoubezpieczenie to ryzyko, że w razie szkody odszkodowanie nie pokryje likwidacji skutków zdarzenia. Natomiast nadubezpieczenie sprawi tylko, że będziemy przepłacać za składkę polisy.

  – Ubezpieczając swój majątek w naszym interesie leży wykupienie polisy na faktyczną sumę ubezpieczenia. Niedoubezpieczenie nie przyniesie dla nas wymiernych oszczędności (ryzyko jest zbyt duże). A nadubezpieczenie nie sprawi, że nasz majątek będzie lepiej chroniony. To zawsze faktyczna wartość ubezpieczonego majątku stanowi podstawę do wypłaty ewentualnego odszkodowania – informuje ekspertka TUZ.

  Co zrobić w przypadku, gdy nasz majątek zmienił wartość? – Żeby uniknąć nadubezpieczenia lub niedoubezpieczenia, najlepiej złożyć wniosek do ubezpieczyciela, w którym zadeklarujemy aktualną wartość mienia. Musimy się jednak liczyć z tym, że wysokość składki może ulec zmianie – mówi Iwona Konarzewska.

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu