Start Ubezpieczenie domu w budowie – jak wybrać najlepsze?

Ubezpieczenie domu w budowie – jak wybrać najlepsze?

13.04.2021

Inwestycja w budowę domu jednorodzinnego dla wielu ludzi jest spełnieniem marzeń, ale jednocześnie jednym z największych wydatków w życiu. Dodatkowo na etapie wznoszenia nieruchomości może dojść do wielu nieprzewidzianych sytuacji, które spowodują znaczny wzrost kosztów, jakie będzie musiał ponieść inwestor. Celem zniwelowania negatywnych skutków takich sytuacji warto zaopatrzyć się w ubezpieczenie domu w budowie. Czym charakteryzuje się taka ochrona? Jakie są jej warianty? Od czego można ubezpieczyć powstającą nieruchomość i gdzie szukać najlepszego ubezpieczenia domu w budowie? Zapraszamy do artykułu.

Ubezpieczenie domu w budowie – czym się charakteryzuje ten produkt?

 

Ubezpieczenie domu w budowie to rodzaj ochrony skierowany do osób fizycznych, które realizują inwestycję budowlaną. Jest to jeden z typów ubezpieczenia wyróżniany w zakresie ubezpieczenia domu i mieszkania. Ten produkt ubezpieczeniowy został stworzony z myślą o inwestorach, którzy chcieliby zabezpieczyć swój majątek na czas budowy domu w wypadku wystąpienia w związku z nią zdarzeń, które mogłyby zwielokrotnić koszty całej inwestycji. Należy bowiem wiedzieć, że podczas wznoszenia nieruchomości może dojść do szeregu nieprzewidzianych sytuacji takich, jak np. szkody spowodowane działaniem sił natury i zjawisk pogodowych, dewastacje, kradzieże, rabunki materiałów, sprzętu budowlanego, czy niepożądane uszkodzenia związane z montażem lub demontażem stolarki okiennej lub/i drzwiowej.

 

Wszelkie szczegóły dotyczące charakterystyki ubezpieczenia domu w budowie znajdują się w OWU Domów Jednorodzinnych i Mieszkań. Szczególnie ważne jest natomiast, że tak jak każdy produkt ubezpieczeniowy, również ten posiada określone obowiązki Ubezpieczonego oraz Ubezpieczającego, wykluczenia i ograniczenia ubezpieczenia, a także informacje o częstotliwości i sposobie opłacania składek, okresie obowiązywania ubezpieczenia oraz warunkach ewentualnego rozwiązania umowy ubezpieczeniowej. Suma oraz przedmiot ubezpieczenia domu w budowie zależą natomiast od wariantu ochrony, na jaką zdecyduje się inwestor. Okazuje się bowiem, że wznoszoną nieruchomość można ubezpieczyć w zależności od etapu, na którym znajduje się budowa.

Klauzule ubezpieczenia domu w budowie – jakie?

 

Każda inwestycja w budowę domu składa się z wielu etapów charakteryzujących się występowaniem aspektów mogących ulec zniszczeniu, uszkodzeniu, dewastacji, kradzieży, czy nieumyślnym błędom instalatorskim. Z tych względów najlepszym rozwiązaniem dla usystematyzowania zakresu ubezpieczenia domu w budowie, jest ujęcie w ramach tego produktu klauzul podyktowanych etapem, na którym znajduje się budowa nieruchomości. Przedmiotem ubezpieczenia w przypadku poszczególnych klauzul wymienionych w OWU są:

 

  • Ubezpieczenie Domu jednorodzinnego w budowie w stanie surowym zamkniętym (Klauzula 01 oraz Klauzula 02) – inwestycja budowlana oraz materiały budowlane i stałe elementy wewnątrz inwestycji od ryzyk nazwanych, a więc np. deszczu nawalnego, gradu, huraganu, lawiny, powodzi czy pożaru. Dodatkowo stałe elementy wewnątrz inwestycji budowlanej ubezpieczone są od kradzieży z włamaniem oraz wynikających z tego faktu zniszczeń lub dewastacji. W trakcie rabunku może dojść także do uszkodzeń lub kradzieży okien i drzwi zewnętrznych lub/i wewnętrznych. Ubezpieczenie domu w budowie ubezpiecza inwestycję również od takich zdarzeń.

 

  • Ubezpieczenie Domu jednorodzinnego w budowie w stanie niezamkniętym (Klauzula 03) – dom jednorodzinny jeżeli jego budowa znalazła się już na etapie pokrycia budynku dachem. Wówczas ubezpieczenie zapewnia ochronę od ryzyk nazwanych, a więc tak, jak w przypadku Klauzul 01 i 02 między innymi od deszczu nawalnego, powodzi, pożaru, zapadania się ziemi, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu lądowego lub statku powietrznego. Trzeba też pamiętać, że momencie, w którym nastąpi wyodrębnienie wznoszonych pomieszczeń stropami, ścianami, oknami czy drzwiami zewnętrznymi, a więc budynek zyskuje stan surowego zamkniętego, automatycznie obejmowany jest zapisami Klauzuli 01.

 

  • Ubezpieczenie Domu jednorodzinnego w budowie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych (Klauzula 05) – dom jednorodzinny od momentu wydania administracyjnej decyzji “pozwolenia na budowę” oraz faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych. W tej klauzuli ubezpieczenie obejmuje te same grupy ryzyk, co w pozostałych wariantach i również należy pamiętać, że w momencie osiągnięcia przez inwestycję stanu surowego zamkniętego, automatycznie zaczynają obowiązywać zapisy Klauzuli 01. Bardzo ważne, aby w przypadku każdej z tych klauzul w ramach ubezpieczenia domu w budowie sprawdzić ewentualne wykluczenia oraz ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej.

Gdzie ubezpieczyć dom w budowie?

 

Środki finansowe, które inwestor przeznacza na budowę domu jednorodzinnego są zazwyczaj znaczne, a niekiedy stanowią największą inwestycję w jego życiu. Nic więc dziwnego, że osoba decydująca się na budowę domu chciałaby w tej sytuacji znaleźć dla siebie najlepszą ochronę ubezpieczeniową. Biorąc pod uwagę fakt, że oferta polskiego rynku ubezpieczeniowego jest niezwykle bogata, niedoświadczonemu inwestorowi łatwo jest zagubić się w propozycjach różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Zatem gdzie ubezpieczyć dom w budowie? Najlepiej u doświadczonego ubezpieczyciela, który zaproponuje najlepsze warunki, indywidualne podejście do klienta, a także rzetelnie i przejrzyście przeprowadzi go przez cały proces podpisywania polisy.

 

Celem wyboru najlepszego ubezpieczenia domu w budowie warto skorzystać z narzędzia oferowanego przez TUZ Ubezpieczenia, jakim jest Kalkulator Ubezpieczenia Domu i Mieszkania. Już na wstępie bowiem inwestor może zaznaczyć, że interesuje go właśnie oferta ubezpieczeniowa przygotowana dla domów znajdujących się w budowie. Wówczas kalkulator “zapyta” użytkownika o kilka dodatkowych informacji charakteryzujących inwestycję budowlaną i przedstawi warianty ubezpieczenia do wyboru. Wszystko odbywa w się w zaledwie kilka minut i nie zobowiązuje użytkownika do skorzystania z zaproponowanych mu ofert.

Ubezpieczenie domu w budowie – na co zwrócić uwagę?

 

W trakcie wyboru produktu, jakim jest ubezpieczenie domu w budowie, warto wziąć pod uwagę dodatkowe opcje, które proponuje ubezpieczyciel. Nie tylko mogą one korzystnie wpłynąć na wysokość składki ubezpieczeniowej, ale przede wszystkim będą stanowiły rozszerzoną ochronę w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. Do tego typu produktów należą między innymi Ubezpieczenie Home Assistance, Ubezpieczenie NNW, czy Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym.

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu