Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.
  Start Obowiązki właściciela nieruchomości a ubezpieczenie

  Obowiązki właściciela nieruchomości a ubezpieczenie

  17.08.2020

  Ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania, jeżeli właściciel nieruchomości nie dopełnił swoich obowiązków. Dlatego to tak ważne, aby o nich pamiętać. Co trzeba zrobić, aby nie stracić ubezpieczenia domu lub mieszkania? Na przykład przeprowadzać obowiązkowy przegląd budynku jednorodzinnego. Przynajmniej raz na 5 lat całego domu i instalacji elektrycznej. Nie tylko dla polisy, ale i swojego bezpieczeństwa, warto znać obowiązki właściciela nieruchomości. O nich, więcej w naszym artykule.

  O czym musi pamiętać właściciel nieruchomości?

  Zadaniem właściciela nieruchomości jest utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym i estetycznym oraz dbanie o właściwe jego użytkowanie. Do jego obowiązków należy:

  • właściwie zabezpieczenie budynku i mienia (czyli stosowanie odpowiednich drzwi wejściowych i okien),
  • przestrzeganie zasad ostrożności oraz właściwej eksploatacji mienia (np. zamykanie okien podczas burzy, odpowiednie podłączenie sprzętów RTV/AGD i ich używanie),
  • przestrzeganie przepisów prawa (terminowe przeprowadzanie obowiązkowych kontroli, przez wykwalifikowanych fachowców),
  • przechowywanie ważnych dokumentów (np. protokołu odbioru mieszkania) i protokołów po wykonaniu obowiązkowych przeglądów technicznych.

  Wszystkie obowiązki jakie spoczywają na właścicielu nieruchomości znajdziemy w OWU (Ogólnych Warunkach Umowy) ubezpieczenia domu lub mieszkania. Należy zapoznać się z tym dokumentem przed podpisaniem polisy. Dla wygody, wymogi wynikające z prawa o obowiązkowym przeglądzie domu jednorodzinnego, umieściliśmy poniżej. 

  Jakie są obowiązkowe przeglądy i kontrole nieruchomości?

  Zakres obowiązkowych kontroli budynku opisuje prawo budowlane – przede wszystkim art. 61 i 62 – i jasno określa rodzaj i czas przeprowadzenia kontroli oraz, to kto jest upoważniony do jej wykonania.

  Raz na 5 lat należy wykonać:

  • obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym,
  • kontrolę systemów klimatyzacji,
  • kontrolę instalacji odgromowej (jeśli jest wymagana i zamontowana),
  • generalny przegląd budynku.

  Raz na rok należy wykonać:

  • kontrolę urządzeń związanych z ochroną środowiska (np. szamba, kolektory słoneczne, pompy ciepła),
  • przegląd instalacji gazowej,
  • obowiązkowy przegląd kominiarski przewodów (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych).

  Czyszczenie przewodów kominowych należy przeprowadzić przynajmniej:

  • raz na 3 miesiące w paleniskach opalanych paliwem stałym,
  • raz na 6 miesięcy w paleniskach opalanych paliwem płynnym i gazowym.

  Kontrola kotłów musi być przeprowadzona przynajmniej:

  • raz na 2 lata, w przypadku kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW,
  • raz na 4 lata, w przypadku kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o wydajności do 100 kW  oraz kotły opalane gazem.

  Poza tym po 15 latach eksploatacji kotła (licząc od daty na tabliczce znamionowej kotła), należy przeprowadzić jednorazową kontrolę instalacji grzewczej.

  Widać, że więcej obowiązków spoczywa na właściciela domów jednorodzinnych. W przypadku mieszkań, zadanie to należy do zarządcy nieruchomości. Dlatego muszą oni posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości

  W lepszej sytuacji są też właściciele domów energooszczędnych posiadających pompy ciepła i instalację fotowoltaiczną. Takie budynki mogą zrezygnować z komina, a tym samym wyeliminować obowiązek ich przeglądu i czyszczenia. 

  Inne obowiązki właściciela nieruchomości

  Dbanie o stan techniczny domu lub mieszkania wydaje się czasem tak oczywiste, że nie wymaga tłumaczenia. To w końcu wszystko po to, aby mieszkać bezpiecznie i komfortowo. Ale w obowiązkach właściciela domu leży też wygląd estetyczny i otoczenie budynku.

  Jeśli jeszcze można zrozumieć, że gusta bywają różne, to nie wolno zapomnieć np. o tym, że do zadań właściciela należy także:

  • uprzątanie błota, liści, śniegu z chodników tuż przy granicy posesji,
  • dbać o stan elewacji (urwany kawałek tynku, może uszkodzić czyjś samochód – odpowiedzialność za to może zostać zrzucona na nas),
  • usuwanie (zagrażającego przechodniom) zalegającego śniegu, sopli lodu z dachu.

  Czym skutkuje brak realizacji obowiązków właściciela nieruchomości?

  Konsekwencje zależą od konkretnej sytuacji. Może to być kara grzywny lub pociągnięcie do odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę (np. gdy ktoś złamie nogę na chodniku przy naszej posesji z naszej winy).

  W przypadku ubezpieczenia domu lub mieszkania, może to być utrata części a nawet całości odszkodowania. Warunkiem jest tu przede wszystkim wskazanie zależności między brakiem ważnego przeglądu technicznego budynku a powstaniem szkody. Jeżeli takiego związku nie ma odszkodowanie nadal nam się należy – np. gdy dochodzi do podpalenia domu przez osoby trzecie TUZ TUW wypłaci odszkodowanie niezwłocznie. 

  Ubezpieczenie nieruchomości – obowiązki i przywileje

  Właściwie wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości, skutkuje większym komfortem i bezpieczeństwem domowników. Dzięki temu polisa mieszkaniowa może nas chronić w lepszy sposób. Warto wiedzieć, że możemy ubezpieczyć domki letniskowe i inne nieruchomości (np. garaże). Wszystko, co najważniejsze o umowie polisy znajdziemy w OWU. 

  Nie zapomnijmy, że za brak ważnych przeglądów technicznych domu jednorodzinnego, możemy zapłacić mandat, a nawet stracić prawo do odszkodowania. Dlatego dokumenty i protokoły poświadczające kontrolę, warto przechowywać w bezpiecznym miejscu. 

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu