Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.
  Start NNW komunikacyjne – czy warto wykupić polisę?

  NNW komunikacyjne – czy warto wykupić polisę?

  16.06.2020

  Według policyjnych statystyk średnia ilość wypadków w 2019 roku wyniosła 83 takie zdarzenia dziennie, w których ucierpiało 97 osób, a śmierć poniosło 8. Powtórzmy, że jest to uśredniony wynik dzienny. Łącznie w zeszłym roku doszło do ponad 30 tys. wypadków drogowych. Skala zjawiska jest więc ogromna, a wielu poszkodowanych w zdarzeniach ponosi dodatkowe straty w postaci konieczności opłacenia rekonwalescencji, czy poradzenia sobie ze śmiercią bliskich. W trudnościach finansowych pomóc może odpowiednia polisa ubezpieczeniowa. Czym jest NNW komunikacyjne i czy warto z niego skorzystać?

  Co to jest NNW komunikacyjne?

  Z ubezpieczeniem NNW często spotykają się osoby planujące krajowe lub zagraniczne wyjazdy. Wówczas poszukują oni turystycznej wersji tej ochrony. Czym jednak jest NNW komunikacyjne i kto powinien z niego skorzystać? Pełna nazwa tego produktu to Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów. Głównym zadaniem ubezpieczenia jest więc udzielenie finansowego wsparcia w przypadku wystąpienia takich konsekwencji zdarzenia komunikacyjnego, jak utrata zdrowia lub życia kierowcy pojazdu lub/i jego pasażerów.

  Ubezpieczenie NNW komunikacyjne skierowane jest do osób, które chciałyby zapewnić sobie wypłatę świadczenia pieniężnego w przypadku wystąpienia konieczności pokrycia kosztów związanych z następstwami wypadków drogowych. Mogą to być opłaty za leczenie, rehabilitację, zabiegi, lekarstwa czy chociażby sprzęt ortopedyczny. W sytuacji, w której Ubezpieczony poniesie w zdarzeniu komunikacyjnym śmierć, do otrzymania świadczenia uprawniona jest osoba, która została wskazana w polisie ubezpieczeniowej. Co ważne, większość ubezpieczycieli oferuje możliwość indywidualnego dostosowania sumy ubezpieczenia do możliwości i potrzeb konsumentów.

  Jaki zakres ochrony oferuje NNW komunikacyjne?

  Mogłoby się wydawać, że NNW komunikacyjne swoim zakresem obejmuje jedynie te wypadki, którym może ulec Ubezpieczony w momencie znajdowania się wewnątrz pojazdu uczestniczącemu w zdarzeniu. Okazuje się jednak, że wypłata świadczenia może nastąpić we wszystkich poniższych sytuacjach:

  • jeżeli w momencie nagłego, nieprzewidzianego zdarzenia drogowego Ubezpieczony poruszał się pojazdem (jako kierowca lub jako pasażer),
  • w przypadku, w którym Ubezpieczony w momencie wystąpienia zdarzenia znajdował się w trakcie wsiadania lub wysiadania z pojazdu,
  • w sytuacji, w której do zdarzenia doszło kiedy Ubezpieczony znajdował się w unieruchomionym pojeździe (w myśl przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym) bądź był w trakcie naprawiania pojazdu na trasie jazdy,
  • jeżeli do zdarzenia doszło bezpośrednio w trakcie dokonywania przez Ubezpieczonego załadunku lub rozładunku pojazdu.

  W tym miejscu warto także wspomnieć, że przez nieszczęśliwy wypadek rozumie się nagłe zdarzenie, które zostało wywołane przyczyną zewnętrzną. Oprócz wspomnianych wcześniej kosztów rehabilitacji, pobytu w szpitalu, czy refundacji leków będących następstwem wypadku, zakres ubezpieczenia NNW komunikacyjnego może także obejmować:

  • sfinansowanie pomocy bądź asysty medycznej,
  • wsparcie finansowe w przypadku częściowej niezdolności do pracy,
  • wsparcie finansowe w przypadku całkowitej niezdolności do pracy,
  • opłacenie kosztów przekwalifikowania zawodowego dla inwalidów,
  • pokrycie kosztów transportu zwłok, organizacji pogrzebu, a także wypłatę świadczenia wskazanej w polisie zmarłego osobie.

  Jak działa ubezpieczenie NNW kierowcy?

  Wspominaliśmy już o tym, że zarówno zakres ubezpieczenia NNW komunikacyjnego, jak i wynikającą z polisy sumę ubezpieczenia ustala się zazwyczaj indywidualnie w odniesieniu do potrzeb Ubezpieczającego. Górną granicę odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego stanowi natomiast SU określona w umowie. Na jaką kwotę można wykupić polisę NNW komunikacyjnego? W TUZ Ubezpieczenia na przykład, minimalną kwotą SU jest 10 000 zł, natomiast maksymalny wymiar tego świadczenia to 100 000 zł. Warto jednak wiedzieć, że nie w każdym przypadku wypłacone zostanie 100% ustalonej w umowie sumy ubezpieczenia:

  • ustanowiony w polisie spadkobierca Ubezpieczonego w przypadku jego śmierci otrzyma 50% sumy ubezpieczenia wynikającej z umowy,
  • Ubezpieczony otrzyma świadczenie w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości odpowiadającej procentowemu wyrażeniu tegoż uszczerbku. Jeżeli w odniesieniu do tabeli Polskiej Izby Ubezpieczeń, uszczerbek na zdrowiu szacuje się na 100%, poszkodowany otrzyma świadczenie w pełnej kwocie sumy ubezpieczenia.

  Celem rozpoczęcia procesu odszkodowawczego, Ubezpieczony ma obowiązek niezwłocznego poinformowania ubezpieczyciela o zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku oraz o wszelkich okolicznościach, które mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Informacje te należy przekazać osobiście, drogą pisemną, mailową lub telefoniczną. 

  W przypadku śmierci Ubezpieczonego, obowiązek dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów spoczywa na osobie uprawnionej w polisie do odebrania świadczenia. Od momentu złożenia zawiadomienia o wypadku, ubezpieczyciel powinien w ciągu 7 dni poinformować Ubezpieczonego o dalszych czynnościach lub na przykład o konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów celem ustalenia wysokości przysługującego mu świadczenia.

  Mam ubezpieczenie OC samochodu. Czy potrzebuję NNW komunikacyjnego?

  Wśród właścicieli pojazdów pojawiają się niekiedy wątpliwości dotyczące zasadności wykupowania ubezpieczenia samochodu o charakterze dobrowolnym. Wydaje im się bowiem, że obligatoryjne ubezpieczenie OC powinno w zupełności zabezpieczyć ich interesy w przypadku wystąpienia niespodziewanego zdarzenia drogowego. Niestety, świadczenie w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych będzie pomocne jedynie dla ofiary wypadku, nie zaś dla jego sprawcy. W takim przypadku można skorzystać z ochrony, jaką daje ubezpieczenie AC, ale tylko w zakresie pokrycia szkód pojazdu.

  Jedynym sposobem dla sprawcy wypadku  na uzyskanie świadczenia pokrywającego koszty leczenia, rehabilitacji lub choćby przekwalifikowania zawodowego jest ważna polisa NNW komunikacyjnego. Jeżeli zatem kierowca bierze pod uwagę taką ewentualność, iż mógłby stać się (oczywiście nieumyślnie) sprawcą zdarzenia drogowego, to powinien zastanowić się nad wykupieniem polisy NNW

  NNW komunikacyjne – warto?

  Nawet jeżeli właściciel pojazdu od lat prowadzi samochód bezszkodowo, posiada wypracowane zniżki i zawsze zachowuje szczególną ostrożność podczas poruszania się w ruchu drogowym, to niestety nie jest on w stanie przewidzieć absolutnie każdej sytuacji. Niekiedy zbieg wielu czynników może sprawić, iż kierowca zostanie uznany sprawcą wypadku, w którym ucierpi on sam oraz jego pasażerowie. W takiej sytuacji, jedynym wsparciem finansowym dla poszkodowanych wymagających leczenia lub dla bliskich ofiar, które poniosły w wypadku śmierć, jest właśnie świadczenie, jakie oferuje NNW komunikacyjne.

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu