Start Dowód rejestracyjny – co to jest i jak czytać jego oznaczenia?

Dowód rejestracyjny – co to jest i jak czytać jego oznaczenia?

17.05.2024

Dowód rejestracyjny to dokument, w którym znajdują się istotne dane na temat pojazdu i jego właściciela. Zawarte w nim oznaczenia odnoszą się do ważnych informacji, ale na pierwszy rzut oka mogą wglądać tajemniczo i być częściowo niezrozumiałe. Wyjaśniamy, jakie dane znajdują się w dowodzie rejestracyjnym oraz jak odczytywać jego oznaczenia.

Czym jest dowód rejestracyjny i dlaczego jest ważny?

Każdy pojazd (samochód osobowy, ciężarowy, jednoślad, przyczepa itp.), by móc legalnie poruszać się po drogach publicznych, musi mieć ważny dowód rejestracyjny. Jest to dokument wydawany przez Wydział Komunikacji Urzędu Miasta, odpowiedni dla miejsca zamieszkania właściciela pojazdu. Po zarejestrowaniu pojazdu w urzędzie organ administracyjny ma 30 dni na wystawienie dowodu rejestracyjnego. Jego forma papierowa wygląda jak mała książeczka. Koszt wyrobienia dowodu rejestracyjnego wynosi 54 zł.

W dowodzie rejestracyjnym znajdują się wszelkie niezbędne informacje na temat pojazdu oraz jego właściciela. Dane z tego dokumentu przydają się w różnych sytuacjach np.

 • do identyfikacji pojazdu np. przy zakupie samochodu używanego lub kradzieży;
 • przy kontroli sytuacji technicznej i legalności pojazdu;
 • do oceny przez policję, czy np. pojazd uczestniczący w wypadku był dopuszczony do ruchu;
 • podczas zawierania umowy ubezpieczenia OC pojazdu z agentem ubezpieczeniowym.

Czym różni się dowód rejestracyjny tymczasowy od stałego?

Bez wydanego dowodu rejestracyjnego nie można legalnie przemieszczać się pojazdem po drogach. Czy to oznacza, że np. kupiony samochód ma stać w garażu do momentu wyrobienia dokumentu? Niekoniecznie. Wystarczy podczas rejestracji pojazdu dopłacić 13,50 zł i ubiegać się o wydanie tzw. dowodu miękkiego, czyli dokumentu tymczasowego. Zawiera on tylko najważniejsze dane pojazdu, ale umożliwia poruszanie się nim po drogach publicznych do momentu wydania dowodu stałego.

Czy trzeba mieć przy sobie dowód rejestracyjny?

Od 1 października 2018 roku kierowcy mogą poruszać się po drogach bez dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia posiadania polisy OC. Nie trzeba się martwić, że zapomnienie o tych dokumentach podczas kontroli drogowej zostanie ukarane mandatem. Wszystkie dane pojazdu i informacje o zawartej polisie znajdują się w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Dostęp do nich w formie online ma m.in. policja, straż miejska oraz Inspekcja Transportu Drogowego. I chociaż nie musisz mieć tego dokumentu przy sobie, ani wozić go np. w samochodzie, konieczne jest wyrobienie dowodu rejestracyjnego. Jego formę papierową możesz schować w domu i użyć wtedy, gdy będzie Ci potrzebna np. podczas sprzedaży pojazdu lub zawierania polisy ubezpieczeniowej na auto.

Jakie informacje o właścicielu można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym?

Podstawowe informacje o właścicielu pojazdu w dowodzie rejestracyjnym obejmują nazwisko, PESEL oraz adres. Jeżeli właścicielem jest firma, w miejscu danych o właścicielu, znajdzie się jej nazwa, adres oraz REGON. Natomiast, jeśli pojazd jest wzięty na kredyt, do momentu jego spłaty właścicielem wpisanym w dowodzie rejestracyjnym będzie instytucja finansująca zakup, czyli np. bank. Warto pamiętać, że w dokumencie tym istnieje również miejsce na umieszczenie danych posiadacza pojazdu. Jest to osoba, która jest uprawniona do korzystania np. z firmowego pojazdu.

Czy wiesz, że…? Dowody rejestracyjne mają kod AZTEC, z którego można skorzystać, by np. szybko przekazać dane niezbędne do zawarcia ubezpieczenia.

Co oznaczają kody w dowodzie rejestracyjnym?

Dowód rejestracyjny podzielony jest na sekcje oznaczone literami, do których czasami dodane są również cyfry. Na dole środkowej karty dokumentu widoczne są określenia tych oznaczeń, ale czasami trudno je rozszyfrować. Dlatego poniżej znajdziesz objaśnienia to każdej sekcji, która znajduje się w dowodzie rejestracyjnym.

 • Sekcja A – numer rejestracyjny pojazdu przypisany do konkretnego właściciela, składający się z ciągu liter i cyfr.
 • Sekcja B – data pierwszej rejestracji pojazdu z dokładnością co do dnia.
 • Sekcja C – dane pozwalające na identyfikację posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu:
  • 1.1 – nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego,
  • 1.2 – numer PESEL lub REGON,
  • 1.3 – adres posiadacza dowodu rejestracyjnego,
  • 2.1 – nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu,
  • 2.2 – numer PESEL lub REGON,
  • 2.3 – adres właściciela pojazdu.
 • Sekcja D – szczegółowe informacje o pojeździe:
  • 1 – marka pojazdu,
  • 2 – typ pojazdu (wraz z wariantem i wersją),
  • 3 – model pojazdu.
 • Sekcja E – numer identyfikacyjny pojazdu, czyli składający się z 17 znaków numer VIN.
 • Sekcja F i G – masa pojazdu:
  • 1 – maksymalna masa całkowita pojazdu, nie obejmuje motocykli i motorowerów
  • 2 – dopuszczalna masa całkowita pojazdu,
  • 3 – dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów,
  • G – własna masa pojazdu (dla pojazdu ciągnącego, innego niż kategoria M1, obejmuje urządzenie sprzęgające).
 • Sekcja H – okres ważności dowodu, jeśli istnieje takie ograniczenie.
 • Sekcja I – data wydania dowodu rejestracyjnego.
 • Sekcja J – kategoria pojazdu, np. samochód osobowy lub do transportu ładunków.
 • Sekcja K – numer świadectwa homologacji typu pojazdu (jeśli istnieje).
 • Sekcja L – liczba osi.
 • Sekcja O.1 – maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem, a w O.2 przyczepy bez hamulca.
 • Sekcja P.1 – pojemność silnika [cm3], P.2 – maksymalna moc netto silnika [kW], P.3 – rodzaj paliwa.
 • Sekcja Q – dotyczy motocykli i motorowerów i określa stosunek mocy do masy własnej [kW/kg].
 • Sekcja S.1 – liczba miejsc siedzących wraz z kierowcą, S.2 – liczba miejsc stojących (jeśli dotyczy).

Kiedy trzeba wyrobić nowy dowód rejestracyjny?

Są sytuacje, w których trzeba wymienić dowód rejestracyjny. Dotyczy to:

 • zmiany adresu zamieszkania lub danych osobowych właściciela, lub posiadacza pojazdu;
 • kradzieży lub zgubienia dokumentu;
 • uszkodzenia dokumentu lub nieczytelnej treści.

Co ważne, od 4 grudnia 2020 r. nie trzeba wyrabiać nowego dowodu rejestracyjnego, jeśli brakuje w nim miejsca na wpisanie kolejnego terminu badania technicznego. W takich sytuacjach diagnosta po przeprowadzonym przeglądzie może wystawić jedynie zaświadczenie o wyniku przeprowadzonego badania technicznego i uzupełnić dane w Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Czy wiesz, że…? Od maja 2022 roku wydawane są nowe dowody rejestracyjne, w których zwiększono zabezpieczenia w papierze i druku przed możliwością sfałszowania dokumentu.

Dowód rejestracyjny – podsumowanie

Dowód rejestracyjny to niezbędny dokument, który uprawnia do poruszania się pojazdem po drogach. Są w nim istotne dane o posiadaczu i właścicielu pojazdu oraz informacje umożliwiające identyfikację samochodu, motocykla itp. To właśnie w dowodzie rejestracyjnym znajdują się wszelkie dane potrzebne ubezpieczycielowi do zawarcia umowy na obowiązkowe ubezpieczenie OC lub dobrowolne ubezpieczenie AC (Autocasco) od uszkodzeń i kradzieży.

Pamiętaj, by pilnować dowodu rejestracyjnego i nie przekazywać go osobom niepowołanym. Jeżeli zgubisz dokument, jak najszybciej zgłoś ten fakt do wydziału komunikacji i złóż wniosek o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego.

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu