Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.
  Start Czy polisa OC przechodzi na nowego właściciela samochodu?

  Czy polisa OC przechodzi na nowego właściciela samochodu?

  20.10.2023

  Polisa OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem pojazdu, które musi zostać wykupione przez nowego właściciela. Przepisy każdego towarzystwa ubezpieczeniowego jasno wskazują na to, że polisa OC nie jest przypisywana do konkretnej osoby, a raczej do pojazdu, który jest dopuszczony do ruchu drogowego. Wobec tego, co dzieje się z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w momencie sprzedaży pojazdu i czy przechodzi ono na nowego właściciela?

  Czy polisa OC automatycznie przypisana jest nowemu właścicielowi pojazdu?

  Każda osoba, przy zakupie pojazdu – niezależnie czy pochodzi on od osoby prywatnej czy od dealera – powinna upewnić się, że posiada on ważną polisę OC. Jak zostało to wyjaśnione we wstępie, polisa OC jest przypisywana do konkretnego pojazdu, a nie do jego posiadacza. W tym wypadku, jasno można zrozumieć, że nowy posiadacz nabywa ten rodzaj ubezpieczenia, wraz z kupnem nowego samochodu. Jednocześnie w praktyce mówi się o przepisaniu polisy OC na nowego właściciela, co związane jest z szeregiem obowiązków, które spadają na sprzedającego.

  Przepisanie polisy OC – na czym ono dokładnie polega?

  W tym momencie, warto odwołać się do przepisów zawartych w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zgodnie z nią, sprzedający pojazd musi przekazać wszystkie, niezbędne dokumenty związane z pojazdem, nowemu właścicielowi. W ich zakresie mieści się także wspomniana już polisa OC. Jednocześnie, tuż po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży, osoba sprzedająca auto powinna:

  • przekazać osobie kupującej auto ważną polisę OC;
  • zgłosić w zakładzie ubezpieczeniowym zmianę własności pojazdu – jest to niezwykle istotne, gdyż polisa OC zwykle przedłuża się automatycznie, a nieświadomy zmiany właściciela pojazdu ubezpieczyciel, może przygotować wycenę na kolejny rok.

  Wobec tego, to obowiązkiem osoby sprzedającej jest poinformowanie towarzystwa ubezpieczeniowego odnośnie faktu, że nie będzie on dalej opłacał obowiązkowej polisy OC, gdyż zmienia ona właściciela. Można to zrobić za pośrednictwem przedstawienia umowy kupna sprzedaży. Zaleca się, by zrobić to w ciągu 14 dni od sprzedania pojazdu.

  Okazuje się, że kilka formalności w związku z polisą OC ciąży także na kupującym. Okazuje się, że powinien on:

  • sprawdzić, czy polisa OC jest ważna, a jeśli tak, to przez jaki okres czasu ona obowiązuje;
  • sprawdzić, czy przejęcie polisy od uprzedniego właściciela samochodu nie wiąże się z koniecznością uiszczenia należności za nieopłaconą składkę.

  W tym przypadku, wystarczy jedynie skontaktować się z właściwym towarzystwem ubezpieczeniowym, a także konieczne będzie podjęcie decyzji co do kontynuacji ubezpieczenia lub co do jego zmiany. W przypadku zmiany dotychczasowej polisy OC, konieczne będzie wypowiedzenie dotychczasowej umowy.

  W jaki sposób można sprawdzić polisę OC poprzedniego właściciela samochodu?

  Choć teoretycznie, każdy pojazd powinien posiadać ważną polisę OC, to mimo wszystko, osoba kupująca pojazd powinna samodzielnie ten fakt sprawdzić. Można to zrobić zarówno za pośrednictwem odpowiedniej strony internetowej, ale także bezpośrednio kontaktując się z danym towarzystwem ubezpieczeniowym. Konieczne jest bowiem uzyskanie informacji odnośnie:

  • salda polisy – warto dowiedzieć się, czy została ona opłacona w całości, czy w ratach;
  • okresu ważności polisy OC – jest to istotne w przypadku np. chęci wypowiedzenia umowy i zmiany towarzystwa ubezpieczeniowego.

  Faktem jest, że nowy właściciel pojazdu może korzystać z polisy OC poprzedniego właściciela do końca trwania zobowiązania umownego. Jednak warto mieć na uwadze to, że składka OC może zostać przekalkulowana. Wynika to z różnych czynników jak np. wiek kierowcy czy wcześniejsze kolizje i zdarzenia drogowe. Towarzystwa ubezpieczeniowe mają prawo do ponownego oszacowania ryzyka jakie stanowi nowy właściciel pojazdu. Wobec tego, kolejna składka może być wyższa lub niższa od tej, którą opłacał poprzedni właściciel.

  Czy polisa OC opłacana w formie rat przechodzi na nowego właściciela pojazdu?

  Wiele wątpliwości może wzbudzać polisa OC, która opłacana jest w formie rat. W tym wypadku, cała kwota składni nie jest uiszczona jednorazowo, a opłaty najczęściej dokonuje się 2 razy w roku. Czy więc w takiej sytuacji, polica OC również przechodzi na nowego właściciela pojazdu? Otóż w tym wypadku istnieją dwie możliwości, zależne od terminu, w którym poszczególne raty powinny zostać opłacone. Mowa tu o:

  • terminach płatności, które zbiegają się z zakupem pojazdu od poprzedniego właściciela – w tym momencie, to nowy posiadacz pojazdu jest zobowiązany do opłaty składki ratalnej, co niestety nie zawsze będzie korzystnym rozwiązaniem;
  • terminach płatności rat, które minęły jeszcze przed zmianą właściciela pojazdu – w tym momencie, nowy właściciel pojazdu, o ile zdecyduje się kontynuować umowę z danym towarzystwem ubezpieczeniowym, może poprosić o rozbicie płatności zarówno na sprzedającego (do daty sprzedaży pojazdy), a także na nabywcę (od momentu kupna pojazdu).

  Z wyżej wymienionego powodu warto skontrolować stan polisy OC kupowanego samochodu, a także zastanowić się, odnośnie kontynuacji lub wypowiedzenia umowy konkretnemu towarzystwu ubezpieczeniowemu.

  Czy poprzedni właściciel pojazdu otrzyma zwrot składki za polisę OC?

  Uprzedni właściciel pojazdu nie może poniekąd wypowiedzieć wcześniej wykupionej polisy OC samochodu. Wobec tego, ostateczna decyzja należy tu do nowego właściciela. To również od niego zależy, czy poprzedni posiadacza samochodu otrzyma zwrot składki ubezpieczeniowej.  Zasadniczo, można tu wskazać na dwie sytuacje:

  • nowy właściciel pojazdu decyduje się korzystać z polisy OC poprzedniego właściciela – analogicznie w tym wypadku uprzedni posiadać pojazdu nie otrzyma zwrotu żadnych należności;
  • nowy właściciel zrezygnuje z polisy ubezpieczeniowej poprzedniego właściciela – w tym wypadku, zbywca może liczyć na to, że otrzyma zwrot należności z towarzystwa ubezpieczeniowego za niewykorzystany okres ochronny.

  Nowy nabywca powinien jednak pamiętać, że jeśli zdecyduje się korzystać z polisy OC poprzedniego właściciela, to nie przedłuża się ona w sposób automatyczny. Konieczne będzie nawiązanie nowej umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym.

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu